Messages & Notes From
Friesland-genealogy

0-00-dood
0psporing
10-000
100-Euro-beloning
1000
1000-leden
1000ste-lid-Gefeliciteerd
103-jarige-in-1820
104-onbekende-fotos-met-link-naar-album
108-jarige-Friezin-oudste-van-Nederland
10e-Delflanddag
11-en-30-uit-2001
11r-f-7r-was-Friesland-gen-ealogy-wat-betekend-IR-in-datum
11r-f-7r-was-w-at-betekend-IR-in-datum
11r-f-7r-was-wat-b-etekend-IR-in-datum
12-Jaarboeken-CBG-1995-tot-en-met-2006
12-mei-arbeidscontracten-huurovereenkomsten
125-jaar-Chr-Onderwijs-Lemmer-e-o
1250-nieuwe-toevalsvondsten-uit-Friesland-Nederland-en-daarbuiten
12e-Friese-Genealogische-Contactdag-op-zaterdag-4-oktober-2008
1365-fotos-geplaatst-van-de-Kerkadministratie-van-Wolvega-en
13e-Friese-Genealogische-Contactdag
13e-Genealogische-Dag-in-Tresoar
14e-Delflanddag
1500-nieuwe-toevalsvondsten
1750-Nieuwe-vondsten-aangevuld
1766-foto-s-van-de-Kerkadministratie-en-1955-Familienamen-aangevuld
17th-18th-century-Cape-Cod-gravestones
18-kinderen
1811-Name-Registration
1811-Smink
1811-en-achternamen
1811-name-adoptions-Hemminga
1811-surname-question
1813
1813-besmettelijke-ziekte
1813-heerste-er-een-besmettelijke-ziekte
1813ereen
1816-jaar-zonder-zomer
1827-voldoening-aan-de-Nationale-Militie
1842-Court-Notice
18e-eeuwse-criminele-sententies-online
18th-Century-occupations
1951
2-CDs-van-Social-Security-Death-Index-United-States
2-Huwelijken-Pieter-van-Kammen
2-huwelijken-Barradeel
2-huwelijken-in-Barradeel
2-keer-Ynte-Sikkes
2-keer-van-althuis
2-x-Antje-Douwes-Mulder
2-x-Parenteel-o-a-Klaren-de-Vries-en-anderen
2-x-gedoopt
2-x-overleden
2-zusters-en-1-broer-Piebenga
20-000
200-000-tig-namen-de-moeite-waard-te-sneupen
200-nieuwe-familienamen-uit-het-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-de-Staten
2005
2006
2275-familienamen-aangevuld
24-Juni-Open-huis-markt
25-maart-in-Surhuisterveen
26-duizend-bidprentjes
26-januari-komt-het-boek-van-Dr-O-Vries-uit-Asega-is-het-dingtijd
290-jaar-fotos-van-het-Kerkboek-van-Ferwerd
2e-e-mail-adres
2e-poging-op-3x-Eeuwe-Johannes
2x-dopen
2x-dopen-op-1-dag
2x-familienaam-aannemen
2x-gedoopt
2x-getrouwd
2x-vraagje-over-SIKKEMA
2x-vraagje-over-SIKKEMA-m-b-t-Douwe-Gerbens
3-archiefnetten
3-eeuwen-Burdaard
3-mei-2002-petra-de-jong
3-overlijdens-Tietjerksteradeel-was-Look-up-help-needed
3-vraagjes
300-leden-en-een-tip
31-500-fotos-van-onderstaande-kerkarchieven
34-inwoners-van-IJlst-en-Oosthem-wonende-aan-of-in
3500-nieuwe-toevalsvondsten
365-dgn-x-VPND-46-000
3d-genealogische-wereld
4-oktober-2008-12de-Friese-genealogische-contactdag
40-000-geregistreerden-op-Graftombe
400-nieuwe-familienamen-uit-het-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-de-Staten
450-Familienamen-aangevuld
5-zonen-5-verschillende-achternamen
500-Nieuwe-vondsten-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
500-familienamen-aangevuld-en-900-foto-s-Dantumawoude-ca
50th-Anniversary-Boolket
5582-familienamen-aangevuld
600-familienamen-toegevoegd
7-ling-in-1644
80-gulden-brood-op-krediet
900-leden
A-C-Ostendorp
A-M-Schotsman
A-e-dzert-Bootes-Claeske-Symens
A-terrible-mistake
A-thank-you-note
AARDEMA-Opsterland
ACTE-VAN-BEKENDHEID
ADEMA
AGEMA-POSTHUMUS
AGWeb-AUSTRALASIA
ALLE-LEDEN
ALT-codes-add-the-circumflex-to-Opsterlan-Fryslan
ALTA-familie-NAMENINDEX-en-hulp-gevraagd-omtrent-onbekende-personen
ALTE-NA
ALTENA-Departement-Fw-Friesland-genealogy
ANEMA-YETHS
ANEMA-YETHS-Houghtailing
ANTHONY-HOFSTEE
ANTJE-HENDRIKS-DOLSTRA
APPY-de-VRIES
ARCHIEF-Zuid-Holland
AUKES-KROL
AW-2x-vraagje-over-SIKKEMA
AW-AW-AW-Research-on-Tresoar
AW-AW-AW-Wytske-Jacobs-uit-Oostermeer
AW-AW-Alle-Jurjens-en-Antje-Pieters
AW-AW-Bote-Aukes-Jouke-Dirks
AW-AW-Freerk-Sjoerds-x-Antje-Hendriks-1659-1660
AW-AW-Fw-Jan-Hanses-Blom
AW-AW-Hedman-Hayes
AW-AW-Jan-Tjallings-van-der-Kolk-Eastermar-Oostermeer-Witveen
AW-AW-Research-on-Tresoar
AW-AW-Soldaat
AW-AW-Spam-Hemrica
AW-AW-Sybe-Jacobs-Tietjerksteradeel
AW-AW-Wytske-Jacobs-uit-Oostermeer
AW-AW-huwelijkse-bijlagen-huwelijk-Binnema-Pieters-1813-Buitenpost-akte-10
AW-AW-op-zoek-naar-T-h-eunis-Harmens-x-Antje-Jacobs
AW-Alle-Binnes-Westerhof
AW-Alle-Jurjens-en-Antje-Pieters
AW-Ancestors-of-Jacob-Liemburg-and-Juliana-van-der-Wal
AW-Auke-Ates-Kollum-Burum
AW-Bergum
AW-Bote-Aukes-Jouke-Dirks
AW-Bouwe-Wobbes-x-1648-Baukje-Eelkes
AW-Claes-Nicolaas-Faber
AW-Cornelis-Wierdsma-en-Renske-Bokma
AW-Dantzig
AW-De-familie-Visser-uit-Harkema-e-o
AW-Douwe-Riegstra-Martzen-van-der-Veen
AW-Eelke-Harmens-Tetje-Edses-Aaltje-Eelkes-de-Vries-Burgumerdam-en-Surhuisterveen
AW-Engeltje-Hendriks-van-Kammen
AW-Even-voorstellen-Familie-Huizinga-Huizenga
AW-Eyse-Tjerks-Tietjerksteradeel
AW-FW-Hemrika
AW-Fam-de-Jong
AW-Freerk-Sjoerds-x-Antje-Hendriks-1659-1660
AW-Froukje-Baukes-gedoopt-in-Oostermeer-Eestrum-5-januari-1706
AW-Fw-Jan-Hanses-Blom
AW-Geert-Bruinsma
AW-Geert-Hiddes-en-Trijntje-Rutgers
AW-Gentius-Hesselius-in-Edens-oo-Tietzke-Smeding-in-Leuwarden
AW-Gerben-Oeb-e-les-x-Sijke-Suffridus-Oosterga
AW-Gerrit-Sakes-was-Zuurveen
AW-Gosse-Voekes-Elske-Roels
AW-Halbes-Rinses-saga-continued
AW-Hedman-Hayes
AW-Hendrik-Atsma
AW-Hendrik-Jacobs-Brouwer-of-Ameland-fot-Nes
AW-Hendrik-Jans-en-Geeske-Sjoerds
AW-Hendrik-Klazes-Bosma-Tietjerksteradeel
AW-Hendrik-Klazes-Bosma-Westdongeradeel-en-Tietjerksteradeel
AW-Hendrik-Tjeerds-Iebeltje-Fokkes
AW-Hendrik-pieters-tettje-gjolts
AW-Hendrikje-Piebes
AW-Hidde-Paulus-Ytje-Eintes
AW-Hoogstins-en-Boonstra-te-Tietjerksteradeel
AW-Jan-Hanses-Blom
AW-Jan-Jacobes-Goeredijk
AW-Jan-Jans-Tinga
AW-Jan-Oenes-Tetje-Bouwes
AW-Jan-Tjallings-van-der-Kolk-Eastermar-Oostermeer-Witveen
AW-Jelle-broers-hylcklama-voor-Appie
AW-Kornelis-Pieters-Veenstra-Baukje-Ruuds
AW-Lense-Linse-Meintes-koopman-te-Beetsterzwaag
AW-Linse-Harmens-Dijkstra-Folko-Sytses-Bouma-Garyp
AW-Martinus-Annes-Harmsma-Baukjen-Martens-van-Velden
AW-Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-06-11-2007
AW-Nynke-pasma
AW-Op-zoek-naar-1-ouders-van-Hendrik-Dokter-2-vrouw-van-Hendrik-Dokter
AW-Personele-cohieren-en-Speciecohieren
AW-Pieter-Eintes-Bouma-Akke-Tjeerds-Jongsma
AW-Pieter-de-Poes-Pieter-Bouwes-de-Roos
AW-Pieter-of-Pietje-Hendriks-Sinnema
AW-Plaatnaam-Buitenveld
AW-Ramp-yn-it-Btenfjild-nder-Feanwlden-op-Twadde-Krystdei-1824
AW-Research-on-Tresoar
AW-Roeltje-Engberts-was-pieter-melles-roorda
AW-Sayterboerderij
AW-Sayterboerderij-Saiterpleats
AW-Sint-Anna-leen
AW-Soldaat
AW-Spam-Hemrica
AW-Spam-Jan-Jelkes-Grietje-Jelles-Froukje-Harmens-Sipkje-Hendriks
AW-Stijntje-Ijdes
AW-Sybe-Jacobs-Tietjerksteradeel
AW-Tietjerksteradeel
AW-Tjeerd-Tjallings-x-2-1670-Trijntje-Freerks
AW-Trijntje-Gerrits-Bruinsveld-Peasens
AW-Uble-Ubles-and-Liuds-Bruijns
AW-Veenstra
AW-WG-Lourens-Jentes-uit-Grouw-en-Akke-Tjeerds-uit-Sneek
AW-Wat-is-een-Galileeer-Kerk
AW-Wytske-Jacobs-uit-Oostermeer
AW-betekenis-slavenkassen-Friese-slaven-in-Barbarije
AW-de-weert-tietjerksteradee
AW-emigratie-Argentini
AW-fokko-hulp-nodig
AW-fokko-pasma
AW-gezocht-Sjoukjen-Louws-de-Graaff
AW-harmen-oebeles-Antje-jurjens
AW-hemrica
AW-huis-nummers-op-het-internet
AW-hulp-nodig
AW-huwelijkse-bijlagen-huwelijk-Binnema-Pieters-1813-Buitenpost-akte-10
AW-jacob-jacobs-switzer
AW-jan-edses
AW-jan-klases-Rinske-wouters
AW-jan-sierks-en-trijntje-roels
AW-jurjen-sjoerdts-van-der-meer
AW-klaver-klaver
AW-matheus-johannes-loonstra
AW-meindert-johannes-en-hendrikje-piebes
AW-ongehuwde-relatie-1810
AW-op-de-hoek
AW-op-zoek-naar-T-h-eunis-Harmens-x-Antje-Jacobs
AW-pieter-melles-roorda
AW-pieter-poes-van-sumarreheide
AW-popke-harmens
AW-prive-begraafpl-in-Friesland
AW-prive-graven-en-een-godshuis
AW-rottevalle
AW-simon-hoekstra-grietje-van-der-woud
AW-sipke-sipkes
AW-van-der-wal-van-der-haag
AW-vrouwendag
Aafke-Dijkstra-1868
Aafke-Haaima
Aafke-Hendricus-Flink
Aafke-Hendriks
Aafke-Heslinga
Aafke-Rinzes
Aafke-Rinzes-nogmaals
Aafke-Sijtses
Aafke-Sytses
Aafke-Weidema
Aafke-Westra
Aafke-Willems-Poede-r
Aafke-en-Dina-Westra
Aagje-Ebgerts-Poepjes
Aagje-Feenstra
Aagje-Gerbens-Allert-Johannes-Coese
Aagje-Gerbens-Allert-Johannes-Coese-foute-knop-2e-deel-vorig-antwoord
Aagje-Tammes-Feenstra
Aagje-Tjerks-van-t-Zet-Hantje-Joustra
Aagje-van-der-Velde
Aagtje-Douwes
Aak-en-Zegen
Aaltje-Braaksma
Aaltje-Brink
Aaltje-Deelstra-en-Demeter
Aaltje-Dolstra
Aaltje-Florus
Aaltje-Frankes-uit-Oudehaske-Haskerhorne
Aaltje-Gerbens-X2
Aaltje-Gerrits-Dolstra
Aaltje-Haijes-Robijn-en-Klaas-Heins
Aaltje-Hamstra
Aaltje-Iefs-BOEKEMA
Aaltje-Jacobs-Hogeboom
Aaltje-Jelles-Koopmans
Aaltje-Jochums-Bijlsma
Aaltje-Joekes
Aaltje-Joris
Aaltje-K-e-etel-l-apper
Aaltje-Minnes
Aaltje-Pieters-dochter-van-Pieter-Jans-en-Geertje-Arps
Aaltje-Popkes-de-Jong-Drachten-Gorredijk
Aaltje-Postma-en-Reinder-Gramsma
Aaltje-Rinses-Rinsma-m-1849-Leeuwarden
Aaltje-de-Jong-x-Hendrik-Scheepstra
Aaltje-van-der-tuin-getrouwd-met-Hendrik-Wobbes
Aaltjen-Pieters-en-Eltjen-Pieters
Aan-Graftombe-medewerkers
Aan-Hessel-de-Vries
Aan-Karel-vd-Wal
Aan-de-medewerkers-van-graftombe
Aan-het-Rot
Aan-invulling-kwartierstaat
Aan-invulling-kwartierstaat-Sas-Minnolts
Aan-van-der-Wey
Aangenaam-kennis-te-maken
Aangevuld-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-met-500-familienamen
Aangevuld-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-met-750-familienamen
Aangifte-door-de-huisarts
Aanke-Tjallings-Buursma
Aankondiging-nieuwe-Zeeland-lijst
Aanmelding
Aanmelding-donateurs-vrijwilligers-FAF
Aanmelding-gebruikersgroep
Aanraders-websites-om-beslist-eens-te-bezoeken
Aanstonds-bezoek-Tresoar
Aantekeningenboek-van-Dirck-Jansz-uit-Het-Bildt
Aanvraagformulier-geplaatst
Aanvullen
Aanvullende-gegevens-familie-De-Roos
Aanvullende-gegevens-familie-De-Roos-Bekkema-De-guru-himself
Aanvullende-informatie
Aanvulling-Moed
Aanvulling-RAF-w-s
Aanvulling-gevraagd-Kwartierstaat-Tjaarda
Aanvulling-invulling-kwartierstaat
Aanvulling-met-1750-Familienamen
Aanvulling-mijn-kwartierstaat
Aanvulling-op-de-Sjaarda-file
Aanvulling-site
Aanvullingen-Friezen-uit-vroeger-eeuwen-nu-doorzoekbaar
Aanvullingen-NIJHOLT
Aanvullingen-Sneuper-site
Aanvullingen-op-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief
Aanvullingen-op-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-01-05-2008
Aanvullingen-op-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-05-04-2008
Aanvullingen-op-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-17-04-2008
Aanvullingen-op-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-23-02-2008-met-400-pers
Aanvullingen-wie-helpt
Aard-Plette-enzl
Aardema
Aardema-met-virus-OT
Aasgema-Aesgema-was-Benedicx-Gerrolts
Abbema
Abdias-Tiberius-Noordbeek
Abe-Hijma
Abe-Hijma-aanvulling
Abe-Jacobs
Abe-Jacobs-in-Bolsward
Abel-Klaas
Abele-Blauw-Trijntje-Vegter
Abonnement-op-gegevens-Utingeradeel
Abraham-Geeles-van-der-Veen
Abraham-Gosses
Abraham-Romkes
Abraham-and-Frank-Elfrink-Bolwerksmolen-Deventer
Abraham-de-Vos
Abraham-van-der-Linde
Absoluut-OT-en-niet-op-reageren-Was-Fw-Virus
Academie-Gebouwen-te-Franeker
Achter
Achtergrond-Dr-Cornelis-Barthoutsz-Wassensaar-uit-St-Anna-Parochie
Achterkarspelen
Achterkerk
Achternaam-Benedictus
Achternaam-Frinen
Achternaam-van-de-moeder
Achternaam-verandering-1811-Zijlstra
Achternamen
Achternamen-in-Frieslang
Achternamen-voor-1811-wie-helpt
Achternamen-voor-de-lijst
Achtkarspelen
Achtkarspelen-Harkema
Achtkarspelen-Tigchelaar
Achtkarspelen-etc
Achtkarspelen-gemeentenaam-villagenames-etc
Acke-Thijsens-Visser
Acte-van-Bekendheid
Acte-van-kennelijkheid
Acte-van-kennelijkheid-naamsaanname
Actualisering-website
Adam-Snijder
Adelen-van-Cronenburgh
Adelens
Adelens-Andelahuys-Veldhuis
Adelsgeschiedenis
Adema-Adama-te-Oosterlittens
Adema-Bosma
Adema-Wonseradeel
Admiral-Tjerk-Hiddes-de-Vries
Admiraliteit-van-Friesland-hielp-mee-in-aanval-op-zilvervloot
Adolph-van-der-Veen
Adres
Adres-Nederland-groep
Adres-homepage-Jurjen-de-Boer
Adresboek-1928
Adresboek-van-Friesland-uit-1928
Adresboek-van-Friesland-uit-1928-Printing
Adresgegeevens-Documentatiecentrum-voor-Katholiek-Friesland
Adressen-Bestuur-en-Regionale-afdelingen-NGV
Adressen-in-Workum
Adreswijziging
Adreswijziging-change-of-webadress
Adriaan-Smit
Adriaantje-Hoekstra-Sijtse-Zoodsma
Adriaen-van-der-Linde
Adrianus-Jekel
Adrianus-Johannes-van-Ewijk
Adrien-Kett
Advententie
Advertentie-week-31-Correctie-van-de-Huwelijksdatum-SnNbl-wk-31-04-08-2011
Aebe-Gyckma-en-Tjepke
Aebele-Lommes
Aebele-was-sybrigje-gerrits-brouwer
Aefke-Annes-Alegra-x-Jacob-Voorda
Aege-Claasen-2x-gedoopt
Aeltie-of-Aaltje-Biel-of-Bijl
Aestimatieboeken
Afbeeldingen-kerken
Afbeeldingen-kerken-geen-email
Afdeling-overweegt-kort-geding-Stichting-Genealogie-Nederland
Afke-ivm-de-Molenaars
Afkomst-Hendrik-Bekker
Afkorting-Bd-op-persoonskaart
Afkorting-coll-conc
Afkorting-plaatsnamen
Afkortingen
Afkortingen-DTB
Afkortingen-DTB-regio-10
Afkortingen-N-S-en-N-D
Afkortingen-bevolkingsregister
Afkortingen-van-archiefstukken
Afmelden
Afmelding-groep
Afsluiten-Wie-is-Wie-en-Genlias
Afsluiting-Wie-is-Wie-en-Genlias
Afspraken-Ongeschreven-regels-aangaande-informatie-uitwisseling
Afstammelingen-Hette-Hettes-1665-Tjerkgaast
Afstamming-Jan-Baukes-Oldenbuger-1783-1865
Age-Andries
Age-Aukes
Age-Jentjes-en-Japke-Gerbens
Age-Klazes
Age-Klazes-2
Agge-Lolkis-uit-Workum-1598
Agge-Seerops-uit-Heeg
Agricola
Akke-Aukes-Bakker
Akke-Aukes-Bakker-Antje-Johannes
Akke-Durks-de-Jong
Akke-Duursma-of-Duursema
Akke-Foekes-Wynia
Akke-Jacobs-Dijkstra
Akke-Jacobs-Dijkstra-en-echtpar-Brouwer-Wijngaarden
Akke-Jans-Jan-en-Pieter-Abeles
Akke-Jans-Mulder
Akke-Richolts-te-Koudum
Akke-Thijses-Haga
Akke-Thijsses-de-Jong
Akke-Wiebrens-Koolstra
AkkeBrands
Akkerman
Akkerman-van-der-Duym-Duim
Akte-102-Huwelijksregister-Leiden
Akte-datum
Akte-van-bekendheid-was-Dopeling-ontbreekt
Akten-Groningen
Akten-naamsaanneming-1811-gefotografeerd
Aktes-BS-was-vernoeming
Aktes-Friesarchiefnet
Al-ca-15-500-soldaten
Al-op-Graftombe-gestemd
Albert-Bartelds-te-Noordwolde
Albert-Berends-Hofman
Albert-Boersma
Albert-Busscher-en-Johanna-van-Wagtendonk
Albert-Djurres-van-der-Weide-ot-Jacoba-van-Oosten-1751-Katwijk-aan-Zee
Albert-Djurres-van-der-Weide-ot-Jacoba-van-Oosten-aanvulling
Albert-Emkes-Dantuma-X-Wimke-Floris-de-Vries
Albert-Emkes-X-Wimke-Floris
Albert-Folkerts-Tibma-Ee-Morra
Albert-Folkerts-herkomst-Ee-Morra
Albert-Jans-Alberda-x-Doutzen-Hoites-Tjeerdema
Albert-Jans-Van-Der-Werf
Albert-Johan-Paehlig
Albert-Koenes-van-der-MEER
Albert-Koenes-van-der-Meer
Albert-Libbes-Oost-Albert-Libbes-Oostinga-Osinga
Albert-Liebes-Visser-geboren-1782-te-Kollumerzwaag
Albert-Miedema-in-de-VS
Albert-Pietersz-Haytema-x-Fettje-Tetje-Siebes
Albert-Roos-born-1884
Albert-Rynders-Rode
Albert-Scherps-en-Trijntje-Jacobs
Albert-Sluik
Albert-Steenbeek-death-record
Albert-Steenbeek-death-record-help
Albert-Veldhuizen
Albert-Wybes-Ivan-den-Berg
Albert-Wybes-van-den-Berg
Alberta-Canada-lookup
Albertus-Gramsma
Album-Stud-Acad-Franeker-Warendorp
Album-amicorum-Suffridus-Saarda
Alde-maaie-west-Friesland
Aldert-Cornelis-Wortel
Aldert-Jans-van-der-Laan
Aldfaer
Aldfaer-en-Harlingen
Aldfaer-in-het-Engels-was-vraagje
Aldfaer-kopieren
Aldfaer-probleem
Aldfaer-probleem-opgelost
Aldfaer-vraag
Ale-Fluus-uit-Harlingen-de-grote-vraag-wie-was-dat
Ale-Rienks-Brouwer
Ale-de-Boer
Alema-was-Vernoemingen
Alert-Berend-Hendriks
Alexander-de-Groot-Over-Kornelis-Gooitzens-Vaatstra
Algemeen-Politieblad
Algemeene-lijst-van-Nederlanders-van-geboorte-welke-in-Oost-en-West-Indi
Algemene-vraag
Algemene-vragen-over-trouwakte
Algera-Algra
Algra
Algra-Algera
Algra-Deinema-Roukema
Alida-Stammers
Alie-Westerdijk-foto-1925
Alkema
Alkema-Bonthuis-Van-der-Werf-Pelsma
Alkema-revisited
All-Hoekstras
Alle-Arends
Alle-Arendts-was-Geheel-vernieuwde-site
Alle-Aukes-De-Vries
Alle-Binnes-Westerhof
Alle-Boeles-Ytsma
Alle-DALSTRA-1872
Alle-Dolstra-1900
Alle-Friezen
Alle-Jurjens-en-Antje-Pieters
Alle-Sjoerds
Alle-Wytzes-van-der-Sluis
Alle-Wytzes-van-der-Sluis-Jan-Alles-van-der-Sluis
Alle-friezen
Alle-grafstenen-uit-de-kerk-van-Stavoren
AlleFriezen
Alleen-voor-Feike-Boomsma-sorry-voor-de-anderen
Allegonda-Misler-Merler
Allert-Haringa
Alma
Als-de-drank-is-in-de-man
Altena
Altena-artikel
Altena-artikeltje
Althuis-Apperlo-Faber-Assuerus-Swiers
Alutharius
Alweer-Heine-Doedes
Ameland
Amelander-historie
Amelanders
Amelanders-in-Bovenkarspel
Amerens-Jan-Beerts-Kuiken-and-Aarjen-Dirks-Londt
Amerika-Familie-Grunstra
Amerika-Salverda
Amerika-canada
Amerikaanse-Wijnstra
Amerikaanse-census-was-Hemrica
Ammema-Selhuizen
Amsterdam-doodsoorzaak-cause-of-death-was-Hein-Jaarsma
Amsterdamse-fotograaf-in-Friesland
Amsterdamse-huwelijken
An-de-Vries-Gerard-van-Dijk-Reinder-van-der-Kooi
An-error-on-my-part
Ancestors-of-Jacob-Liemburg-and-Juliana-van-der-Wal
Ancestral-lines
Ancestry-Com
Ancestry-Immigration-Collection-gratis-tot-30-november
Ancestry-of-Heert-deWindt
Ancestry-vraag
Andela
Andela-de-Hoop
Andela-was-Even-voorstellen
Anders-zoeken-in-de-Burgerlijke-Stand
Andlaburen-gued-bij-Witmarsum
Andr-Lenstra
Andreas-Oudman-e-mail
Andrew-Dijkstra-living-in-Canada-Gerke-Dijkstra-s-Driesum-so
Andrew-Dijkstra-living-in-Canada-Gerke-Dijkstra-s-Driesum-son
Andries-Alberts-de-Vries
Andries-Bakker
Andries-Bareld-de-Jong
Andries-Bralts-Rijke-Hendrik-a-je-Rijkes-Hendriks
Andries-Egberts
Andries-Egberts-Trijntje-Are
Andries-Egberts-Zijlstra
Andries-Egberts-Zijlstra-was-onder-klokslag
Andries-Egberts-Zijlstra-was-onder-klokslag-Fransbergen
Andries-Enberts-X-Trijntjen-Arendts
Andries-Jans-Postma
Andries-Jans-Wagenaar
Andries-Karsten-Sentje-Durks
Andries-Remmelts
Andries-Sijbrens-Visser
Andries-Sjoerds-Minkes
Andries-Westra
Andries-Wiebes-de-Vries-en-Froukje-Rintjes-Zandwarden
Andries-overlijden-Cornelis-Ulbes-Postma
Andriesje-Eenkoren-x-Willem-Vikkerman
Andringa
Andringa-AEngwirden
Andrys-Lammerts-Meintje-Pieters
Ane-Pieters
Ane-Pieters-Stellinga
Angie-s-Genealogy
Anja-VS
Anje-Kornelis-Stuivenga
Anjum
Anjum-Jacob-Tonis-mr-Levinus-Roelants
Anjum-Stiemstra
Ankeringa-Rienks
Ankje-Jans-B-r-oersma
Ankum
Ann-Hovestad
Anna-Hemrica
Anna-Holkema-Sjoerd-De-Vries
Anna-Keimpesdr-Auck-van-Heemstra
Anna-Lageveen
Anna-Margaretha-Krijgsman
Anna-Maria-Huisman
Anna-Segers-van-Groesbeek
Anna-Sjoerds-Halbesma-geboren-10-september-1910-in-Leeuwarden
Anna-Sjoukes-Kroes-2x-Overlijdensakte
Anna-van-Kerkhoven-Leeuwarden
Anne-Anton-Boekema
Anne-Anton-Bokma
Anne-Beukema-Ad-Rienks
Anne-Bokma
Anne-Bokma-openbaarheid-archieven
Anne-Bouma
Anne-Eiten-de-Vries
Anne-Folkerts
Anne-Freerks-Elsinga
Anne-Jans-Geesje-Hanses-Knipe-Langezwaag
Anne-Jans-Lemmersma-Geesje-Hanses-De-Knipe-Langezwaag
Anne-Johannes-Bokma
Anne-Johannes-Smeding-x-Sytske-Baukes-Haarsma
Anne-Jorcks-Beydts-Foeckes
Anne-Klazes-Koning
Anne-Martens-Travalj
Anne-Mast-geboren-1904-in-Follega
Anne-Piers-de-Jong
Anne-Piers-de-Jong-maar-niet-Fabriek
Anne-Pieters-IDZINGA-b-1830-death
Anne-Sinnema
Anne-Tammes-VAL
Anne-Wisman
Anne-Wisman-in-Rotterdam
Anne-Wisman-was-nieuw-in-de-groep
Anne-de-Jong
Anne-jentjes-van-der-kooi-Rigtje-Feitsma
Annechien-Vriese-X-Frerik-Tijssen-Smink
Annegien-Klaas-Havelte
Annema-kopie-familie-berichten-en-advertenties-voor-de-belangstellende
Annet-Wiebenga
Annigje-Claassen-X-Gerrit-Geerts-Soetevent
Annigje-Kleisen-Dijkstra
Annigje-Kleizen-Dijkstra-Visser
Annius-ANSTROPHORIUS
Annius-Anne-van-ECHTEN
Another-problem-Dijkstra-Haagsma-Wijngaarden
Another-translation-help-please
Ansichten
Ansichtkaarten-en-foto-s
Ansichtkaarten-van-Friesland-PBF
Anthonie-Tony-Hofstee-Obit
Anthony-Biesterbosch
Anthony-Hofstee-Wassenaar
Anthony-J-Bosschaert
Antie-Bruijns-x-Hindrik-Tisses
Antivirus-software-freeware
Antje-Baukes
Antje-Bergsma
Antje-Bijlsma
Antje-Bouma-Hendrik-Bouma
Antje-Clasens-of-Clements
Antje-Douwes-Buurstra
Antje-Douwes-Mulder
Antje-Ferwerda-Frans-Vrolijk
Antje-Fokkes-van-der-Wal
Antje-Gaeles
Antje-Harmens-afkomstig-van-Sneek
Antje-Harmens-van-Assen
Antje-Harmens-van-Assen-Dokkum
Antje-Hayes-Hornstra
Antje-He-e-rkes
Antje-He-e-rkes-Cuperus
Antje-Heeser
Antje-Hendriks
Antje-Hendriks-Feenstra
Antje-Hendriks-Nynke
Antje-Hendriks-Veenstra-was-opzoekvraag
Antje-Herkes
Antje-Hotzes-Brouwer
Antje-Jacobs-Bos
Antje-Jans-Elsloo-dochter-van-Jan-Theunes-en-Pietertje-Arends
Antje-Jans-Honderd-1849
Antje-Jans-Johannes-Sybrens
Antje-Jans-Linting
Antje-Jans-Lourens
Antje-Jans-vrouw-van-Sjouke-Jans-Geertsma
Antje-Jelles-Calsbeek
Antje-Klasens-Elsinga
Antje-Kornelis-Sikkema
Antje-Kornelis-Teitsma
Antje-Minnes-Boelens
Antje-Pieters-Terpstra
Antje-Rinses-de-Boer-was-Wederom-Abma
Antje-Roords-17e-eeuw-Tietjerksteradeel-Dantumadeel
Antje-Sjoerds
Antje-Sjoerds-Dijkstra
Antje-Sjoerds-Schuringa
Antje-Sybes-van-Westergeest
Antje-Symens-SAAKSTRA-1779-1820
Antje-THOMASMA-b-1864-Wonseradeel
Antje-Tammes-an-Anne-Boeles
Antje-Terpstra
Antje-Tjeerds-Kramstra-opzoekvraag
Antje-Tuinstra-en-Veenstra
Antje-Walings-Bergsma
Antje-Wijtzes-de-Vries-ovl-17-01-1834-voor-wie-ook-alweer
Antje-Willems-Meinema
Antje-Wisses-Luxwolda
Antje-Wytses-Meerstra
Antje-Zijlstra
Antje-de-Jong
Antje-de-Ruiter
Antje-van-der-Molen
Anton-Bokma
Antoni-Blom-Maartje-Sjoerd-De-Jong-married-any-children
Antonie-Timme
Antonius-Paulus-van-Houten
Antoon-van-Houten
Antw-Achternaam-Benedictus
Antw-Antw-Antw-Fam-Hilarides
Antw-Antw-Antw-Pibema
Antw-Antw-Benedictus
Antw-Antw-Fam-Hilarides
Antw-Antw-Hylarides-Hilarides
Antw-Antw-Johannes-Hilarides
Antw-Antw-Pibema
Antw-Begraven-in-een-slee
Antw-Begraven-in-een-slee-schip-uitvaart
Antw-Begraven-in-een-slee-schip-uitvaart-joods
Antw-Benedictus
Antw-Bloembergen
Antw-Boorsma
Antw-Boorsma-etcetera
Antw-FW-voorouders
Antw-Fam-Hilarides
Antw-Fam-Hilarides-en-Grutte-Pier
Antw-Feenstra
Antw-Friese-voorouders
Antw-Fw-geboortelepel
Antw-Grafstenen-zerken
Antw-Hylarides-Hilarides
Antw-Johannes-Hilarides
Antw-Johannes-Hilarides-alb-stud-fran
Antw-Latijnsche-scholen
Antw-Latijnsche-scholen-Hugo-de-Vries
Antw-Latijnse-scholen
Antw-Nicolaides
Antw-Oost-Friesland
Antw-Pibema
Antw-Tresoar
Antw-Vertaling-gevraagd
Antw-beroep
Antw-fotoalbum-Boazum
Antw-grutte-pier-heemstra
Antw-nieuw-op-lijst
Antw-tenue
Antw-unknown
Antw-vertaling
Antwoord-Binne-Aates-x-Siouck-Helmichs-van-Lippenhuizen-1664
Antwoord-op-vragen
Antwoord-van-Nynke-op-mijn-vraag-naar-nakomelingen-Oltmans-Gramsma
Appeldoorn
Appelscha
Appelscha-Terwisscha
Apperloo-and-Burggraaf
Appy
Appy-Wie-kan-voor-mij-bij-tresoar-een-akte-nakijken
Appy-de-Vries-met-PC-problemen
Appy-en-Wolvega
Archeoloog-genealoog-KREMER
Archeos-Archeologie-van-Nederland
Archief-Amsterdam
Archief-Amsterdam-klasgenoten-Ritske-Breitsma-op-Matrozen-Instituut
Archief-Den-Haag
Archief-Ds-Minne-Koopmans
Archief-Hulpdienst-is-terug-op-www-stambomen-net
Archief-Leeuwarder-Courant
Archief-Leeuwarder-Courant-online
Archief-in-Bolsward
Archief-van-het-web-en-alerting-services
Archiefbezoek-RA-Leeuwarden
Archiefbezoek-RA-Leeuwarden-t-a-v-Lucas-van-Heeren
Archiefbezoek-RA-Leeuwarden-t-a-v-Olga
Archiefbezoek-RA-Leeuwarden-t-a-v-Robert-Blom
Archiefgeploeter-Pier-Annes-en-Hylcke-Piers
Archiefgeploeter-Pier-Annes-en-HylckePiers
Archiefterminologie
Archieven-Bevolkingsregisters-van-oude-gemeenten-waar-te-vinden
Archieven-van-Gaesterl-n-Sleat-Lemsterland-en-Skarsterln
Archieven-van-het-Dpartement-du-Nord-online
Archieven-was-Jintje-Sybrens-en-Tjitske-Gerbens
Archive-Look-up
Archive-lookup-please
Archives
Arend-Kerstes-Jellema
Arend-Romke-Napjes
Arendje-Sjoerds-de-Haan
Arent-Clasen-uit-Ameland
Arent-Jeens
Arent-van-der-Wal-b-abt-1730
Ariaantje-Klunder
Ariaantje-Klunder-en-Cornelis-van-den-Berg
Arie-Jonker-born-about-1880-Friesland
Arien-Alberts-lidmaat-te-Sneek
Arizona
Arjen-Anes-Visser
Arjen-Arjens-Kunst
Arjen-Jans-JONKER-1820-1895
Arjen-LONT-m-Amerin-KUIKEN-1770-St-Jacobiparochie
Arjen-Reijners-Laarman
Arjen-Symons-Symens-Simons-Posthumus
Arjen-Symons-Symens-Simons-Posthumus-Brouwer
Arjen-Tiedes-Zetstra
Arjen-Trijntje
Arjen-Wijbes-Arrins-en-Ga-dske-Douwes-Pot
Arjen-Wijbes-Arrins-en-Gadske-Douwes-P-ot
Arjen-Wijbes-Arrins-en-Gadske-Douwes-Pot
Arjen-en-Trijntje
Arlene-de-Boer-Renkema
Arme-Huis-Poor-House
Arnoldus-Elders
Arnoldus-MULDER-tr-Rinske-ALBERTS
Arrondissementsrechtbank
Artikel-Staphorst-Staphorstius-Emden
Aruba-Curacao-etc-in-Genlias
Asking-abou-the-Ozinga-Hotel
Ate-Baltjes
Ate-Dirk-Bergsma
Ate-Dirk-Bergsma-Zwartsluis
Ate-Jorritsma-Sneek
Ate-Klases-Clases-de-Jong-x-1-Jetske-x2-Trijntje
Ate-Lucas-Lageveen-was-Hulp-gezocht
Ate-Poulis
Ate-Sjoerds-Bokma
Ate-Sytzes-Kijkman
Ate-Wiersma
Atema-Attema
Atema-Family-Tree-Tony-Atema-New-Jersey-connection
Atema-was-hELP
Atje-Kuipers
Atje-Vennema-en-Hendrik-Dokter
Atjeh
Atse-Reinders-Reinder-Reinders-was-Vraagje-over-voorouder-Dokkum
Atsma
Attema
Attema-Klaren
Attema-Klaren-Sterringa
Attema-Klaren-de-Vries
Attema-bis
Attema-de-Vries-Wiegersma
Attema-nieuw-Wiersema
Attestatie
Atze-Hendriks-en-Antie-Johannes-Suwld-Boarnburgum
Atze-de-Vries
Aucke-Jetses-en-Alckien-Lieuwes
Auckje-Lyklama-Lyclama-a-Nijeholt
Augsburg-of-Oudsburg
Augustinus-Gerardus-Dijkstra-en-Maria-Antonia-Wolters
Augustus-Christiaens-en-Pyttie-Annes-zijn-die-nog-samen-na-1-februari-1752
Augustus-Jurjen-Frederik-Welderman-and-Jelke-Ja
Augustus-Jurjen-Frederik-Welderman-and-Jelke-Jans-Linting
Auke-Ates-Kollum-Burum
Auke-Durks-en-Wytske-Klaases
Auke-Hyles-de-Jong-Hendrik-de-Jong
Auke-Jacobs-Sinnema
Auke-Jelles-en-Nieske-Martens
Auke-Wiegers-Dijkstra
Auke-de-Hoop-Rapportboekje-1937-1939
Auke-en-Nieske
Aukes
Aukes-Albertsma
Aukes-Bontekoe
Aukje-Akke-de-Jong
Aukje-Bokma
Aukje-Geertsma
Aukje-Geertsma-was-pietje-koopal
Aukje-Harmens-Harmen-Friskes
Aukje-Jans-was-Eenzum
Aukje-Keimpes-de-Boer-b-10-11-1859-en-Tamme-Keimpes-de-Boer-b-23-08-1862
Aukje-Liebbes-x-Jelle-Gaukes
Aukje-Ploegsma
Aukje-Siedses-BOERSMA-of-DE-BOER
Aukje-Sytes-van-der-Ploeg
Aukje-de-Vries
Aukjen-Bouwes-van-der-MEER
Aukjen-Hielkes
Aukjen-Vlietstra
Aulina-Catharina-Meijer
Aurelia
Aurelia-Bleeker
Australi-en-Roo-rda
Australi-en-Roorda
Australie
Auteursrechten-genealogische-uitgaven
Auteursrechten-genealogische-uitgaven-vrijheid-van-publiceren
Authorisatie-aanvulling-Wisse-Sipkes-Luixwolt
Authorisaties-Opsterland-vraag
Authorisaties-Weststellingwerf
Auwert
Avereest
BAKKER-x-LYFLANDER
BANIER
BASTIAAN-BACKER-LEEUWARDEN
BECKX
BEDANKT
BEERDA-was-Van-Jelle-Kooistra
BELANGRIJK
BEPERKTE-OPENING-OUD-ARCHIEF-HEERENVEEN
BERG
BIJNEMA
BOEK-familie-Makkinga-e-o-Friesland
BOERSMA
BOERSMA-s
BOERSMA-s-correctie
BOKKES
BOKKES-V-D-KOOI
BONIER
BOOMSMA
BORGERINCK-BORGERING
BOSMA-Brongerga-Mildam-e-o
BOSSCHAERT-BOSSCHAART
BOUMA
BRF-3713
BRF-3713-afwijzing
BROUWER
BRUINSMA
BS-Harlingen
BS-Harlingen-1926
BS-Het-Bildt-was-Look-up-help-needed
BS-aktes-Amsterdam-was-hulp-gevraagd
BS-digitaal
BS-geboortes-Leeuwarden
BS-gegevens
BS-op-site-rijksarchief-leeuwarden
BS-vr-1812-Regio-1-en-Regio-3
BUSSER-x-WEEKHOUT
Baanker-Haarsma
Baantjer-en-Zwolstra-uit-Harlingen
Baard
Baarda
Baarda-Tuinstra
Baarda-Witte
Back-slash
Badtrans-virus
Badtrans-virus-attachments
Badtrans-virus-attachments-INFO
Baerelts
Bajema
Bakker
Bakker-Voorburg-was-Voorstellen
Bakker-Wijnsma-uit-Workum
Bakker-X-Zeldenrust
Bakker-een-beetje-Hoekstra-en-Booyenga
Bakker-en-Groeneveld
Bakker-van-der-Meer
Bakker-voor-Leo-Bakker
Bakkersknechtje
Bakkervoor-Leo-Bakker
Baljee-x-Beem
Balk-Eisenga
Balkema
Balkster-Courant-13-April-2006-Overlijdensadvertenties
Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Balkstercourant-6-April-2006-overlijdensadvertenties
Balloopster
Balloopster-Foto
Balt-Family
Baltic-connections
Bandsma-Oostdongeradeel
Bang-a-ma
Bangma
Bangma-Bangama-line
Bangma-Haitsma
Bangma-s
Bantega-boek
Baptist-of-Patist
Baraken-sp
Barakken
Barakken-sp
Barbara-Siersma
Barbara-Tibes-was-Opzoekvraag-huwelijksbijlagen-Leeuwarden
Barbara-berber-van-Amerongen
Barbara-berber-van-Amerongen-SIERSMA
Barber-Abma
Barber-Martens-Heida
Barber-Pieters-en-Jan-Akkerman
Barber-Pytters
Bareld-Abeles-Veenbaas
Bareld-Abeles-testament
Bareld-Abels
Bareld-Roelofs-van-der-Heide-x1-Jantje-Klazes-Hoogsta-x2-Tietje-Johannes-Smeding
Barend-Bosman-was-Emigranten-USA
Barent-Willems-uit-Minnertsga
Baretd-Ables
Barges-Elverding-p-robleem-met-bron-reden-echtscheiding
Barges-Elverding-probl-eem-met-bron-reden-echtscheiding
Barges-Elverding-probleem-met-bron-reden-echtscheidi-ng
Barges-Elverding-probleem-met-bron-reden-echtscheiding
Barkhof-Berkhof-in-Friesland
Baron
Baron-Hoekstra
Barre-Rommertsma-van-Botna
Bart-Veldhuizen-en-Fokje-Veenstra
Bart-de-Vries-lipkjen-iebels-x-jelle-libbes
Bartel-Pyters-Hoogterp
Bartel-Wybes
Barteld-Gerrits-de-Vries
Barteld-Joukes-de-Vries
Barteld-Peters-Kuiper-X-Jantjen-Davidts
Bartele-N-icolaas-Trout
Bartele-Nicolaas-Trout
Bartelt-en-Jelle-Yntzes
Bartholomeus-Pietersz-van-der-Meer-X-Aelken-Gerrits
Bartles-en-Ruirds
Bartolt-Sakes-Appelscha-ca-1750
Bas-Schouten
Bastian-Kuipers-en-Bertha-Dudschus
Bastian-Kuipers-en-Bertha-Dudschuss
Batstra
Bauke-Cornelis-Bijlsma
Bauke-Daniels-Tietje-Jans
Bauke-Meintes
Bauke-Sierks-Koestra
Bauke-Wijbrens-X-Rixt-Sakes
Bauke-Wijbrens-was-vernoeming
Bauke-de-Vries-Introduction
Baukje-Aukes-en-Sybren-Doekes
Baukje-Baukjen-was-Frisian-names-explanation-please
Baukje-Bouwes-Bruinsma
Baukje-Cornelis-Westra
Baukje-Gaastra-geboren-1838
Baukje-Johannes
Baukje-Reinders
Baukje-Reinders-was-verzoekvraag-Tresoar
Baukje-Scheltes-Blok
Baukje-Teunis-de-Bruin
Baukje-Teunis-de-Bruin-link-klopt-niet
Baukje-n-Nijdam
Baukjen-Jakobs-uit-Kollumerzwaag
Baukjen-Thomas
Baukjen-franses-teertstra
Bawetijen-Hiddinga-van-Bavest
Bearda-Hus
Bearda-en-Lanting
Beattie
Becherer-x-Smel
Beckeingh
Beckeringh
Beckeringh-Bontjes
Beckeringh-Durandus
Bedankje
Bedankje-Jacob-Jacobs-toe-Olde-Zyaerda-N-N
Bedankje-f-gerrits-oebeles-streekstra
Bedankje-voor-de-aanvulling-Fam-Teyens-Liebbes-en-een-vraagje
Bedankjes-etc-was-onderwerp
Bedankt
Bedankt-Appy-en-Lineke-ivm-afkorting-in-acten
Bedankt-allemaal
Bedankt-voor-hulp-bij-presentatie
Beendiging
Beene-Sipkes-Luxwolda
Beenen
Beerda-boek
Beerlings-en-aanverwante-familie-op-nieuwe-site
Beern-Cornelis-Feddes
Beern-Jalkes-Dijkstra
Beern-Pol
Beernt-Haagen
Beers-emigranten
Beers-emigranten-was-Sipkens-Tikker-emigranten-emigranten
Beetgum
Beetsius-Wapen
Begeman
Begeman-Zevenhuizen
Begin-het-nieuwe-jaar-met-een-flinke-besparing
Begraaf-en-overlijdensdatabase-voor-1811
Begraafplaats-Augustinusga
Begraafplaats-Boelenslaan-en-Hitzum
Begraafplaats-Bontebok
Begraafplaats-Boornbergum
Begraafplaats-Cornjum
Begraafplaats-Deugenweerd-Borculo-nu-1500-personen
Begraafplaats-Dongjum
Begraafplaats-Drachten
Begraafplaats-Drogeham
Begraafplaats-Dronten
Begraafplaats-Een-Norg
Begraafplaats-Haulerwijk
Begraafplaats-Haulerwijk-Fr
Begraafplaats-Huis-te-Vraag
Begraafplaats-Huizum-Friens-en-Engwierum
Begraafplaats-Lutjegast-rondom-kerk
Begraafplaats-NOORDERPAD
Begraafplaats-Niehove-gem-Zuidhorn
Begraafplaats-Nijega-kerk
Begraafplaats-Oldeboorn-en-Aegum
Begraafplaats-Ouwsterhaule
Begraafplaats-Peperga
Begraafplaats-Roordahuizum
Begraafplaats-St-Annaparochie
Begraafplaats-Steggerda
Begraafplaats-Surhuisterveen
Begraafplaats-Terhorne
Begraafplaats-Tijnje
Begraafplaats-Tytsjerk
Begraafplaats-Ulrum
Begraafplaats-Veenwouden-alg
Begraafplaats-Warga
Begraafplaats-Ypecolsga-Woudsend
Begraafplaats-Zuidhorn
Begraafplaats-Zwaagwesteinde
Begraafplaats-donkerbroek-en-sauwerd
Begraafplaats-nes
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen-Drachten
Begraafplaatsen-Schettens-Schraard-en-Longerhouw
Begraafplaatsen-Steggerda
Begrafplaats-Grouw
Begraven-aan-de-Deugenweerd-in-Borculo
Begraven-in-Workum-en-Makkum
Begraven-in-een-slee
Begraven-in-een-slee-schip
Begraven-in-een-slee-schip-uitvaart
Begraven-in-een-slee-schip-uitvaart-joodse-namen
Begraven-te-Akkrum
Beheerder-begraafplaats-bij-de-kerk-in-Beers
Behuwde-zoon
Bein-Hinnes-was-familie-Westra-Hardegarijp
Beinema
Beinema-grote-letter
Beitske-Pieters
Beitske-Tjerks-Tinga
Bekijk-mijn-Netlog-profiel
Bekker-X-Grim
Belangrijk-oude-documenten-grietmannen-verkocht-op-marktplaats
Beleediging-gepleegd-door-Dirk-Andries-de-Weert-aan-den-Onderwijzer-Dijkstra-Folkert-Eltjens-en-zijn-Huijsvrouw
Belijdenis-Waarom-kinderen-per-3-gedoopt
Belkmeer
Belksma
Beluid-op-Rode-Hel-op-Opeinde
Bemanningsleden-van-de-Insulinde-reddingboot-Oostmahorn
Ben-op-zoek-naar-Leonora-Stoelinga
Bendix-Gerbens
Benedictus
Benedictus-Bouricius-doopsgezinden-e-a
Benedictus-Donia-or-Doynga
Benedictus-Family
Benedictus-Josephus-Mohrmann
Benedictus-Seerps-en-Engel-Johannes-en-Greydanus
Benedictus-oudtestamentische-voornamen
Benedictus-t-Witveen
Benedicx-Gerrolts-Aasgema
Benedix-Gerbens-site-RAL
Benedix-Gerbens-x-Losijntje-Pieters
Benelux-Doop-of-geboorte-Trouw-en-Begraaf-Uitwisseling
Bennema-Buitenpost
Bennema-v-Toutenburg
Bennema-v-Toutenburg-Friese-admiraliteit
Benner
Bennert-Feckes-Aebingha
Bentema
Berber-Harmens
Berber-Heslinga
Berber-Yntze-Blaauw
Bereikbaarheid-website-Access-website
Berend-Bakker-x-Anje-Schreiber
Berend-Braam
Berend-Braam-was-Cuperus-X-de-Weerd
Berend-Cornelis-X-Maartjen-Foppes
Berend-Harmens-Pleyman-en-Wijkje-Simons
Berend-Hijlkes-Braam
Berend-Hindriks-Hofstee
Berend-Jans-Mulder-1742
Berend-Jans-Schippers
Berend-Jans-en-Rinske-Gatses-te-Heerenveen
Berend-Kleis-SCHIEVING-geboren-ong-1825
Berend-Kleis-Schieving-geboren-ong-1825
Berend-Willem-Wieringa
Berend-de-Jong-en-Grietje-Moedt
Berend-van-der-Heide-x-Antje-de-Roos
Berends-Berents-e-d
Berends-Familie-Lijn-is-weer-terug
Berends-Familielijn-vernieuwd
Berger
Berghuistra
Bergsma
Bergsma-Koopmans
Bergsma-Koopmans-Hoekstra-Visser
Bergsma-Slump
Bergsma-Slump-i-h-b-Elske-Folkerts-SCHEURHAGEN
Bergsma-de-Vries
Bergsma-familiy-in-Michigan-USA
Bergsma-s
Bergum
Bericht-Jan-Auke-Kunnen
Bericht-Johan-Deinum
Bericht-van-Ben
Bericht-voor-Andre-Visscher-van-der-Helm
Bericht-voor-Annemarth-van-der-Helm
Bericht-voor-Anton-Musquetier
Berichten-archief
Berichten-inkorten
Berichten-komen-niet-door
Berichten-komen-niet-door-Spamfighter
Berichten-van-deze-groep-bij-mij-in-de-SPAM-map
Berichtenellende-Friesland-genealogy
Berichtenellende-was-Dantzig-en-mis-de-helft-van-de-berichten
Berichtenontvangst-Yahoo
Berichtenvertraging-was-WAAROM-DUURT-HET-ZO-LANG
Berichtje-over-Appy-de-Vries
Berkhof-etc
Berkhoven-Stokker
Berlikum-groentehandel-Runia
Bernardus-Hesselius
Bernardus-Hesslius-Antje-Hendriks
Bernardus-Holtrup
Bernardus-Holtrup-x-Anna-Hemelgaart
Bernardus-Koelmans-en-Jozef-Laagland-en-de-Hettinga-s
Bernardus-R-e-ijks-Barend
Bernardus-Roede
Bernardus-de-Haan
Bernardus-van-der-Weerdt-en-Antje-Bakkers
Beroep
Beroep-Apotheker
Beroep-Fabrikeur
Beroep-GESTDRAGER
Beroep-Gerardus-Selhorst-Carel-Wilkeshuis
Beroep-Koeltjer
Beroep-bokmaker
Beroep-geheel-Vlaams
Beroepen
Beroepen-Schoolmeester-ziekentrooster
Beroepenlijst
Beroeping-bevestiging
Beroepsnamenboek-van-Glasbergen-in-de-aanbieding-van-45-voor-15-euro
Bersma-Fam
Bescherming-wapens
Beschrijving-begrafenis-rond-1808
Beslinga-State-in-Friens
Besseling-h-Onstwedde
Besseling-or-Besselink-Ancestors
Besseling-s-In-Friesland
Bestand-met-Friese-schoolmeesters-online
Bestand-regeltjes
Bestand-testen
Bestand-testen-met-GG
Bestanden-uploaden-naar-de-groepswebsite-was-Wat-staat-hier
Beste-Friesland-genealogy-yahoogroups-com
Beste-herman
Beste-mensen
Bestemoeder-en-vroemoer
Betekenis-Binema
Betekenis-van-Schotanus
Betekenis-van-Schotanus-Bedankje
Betje-Leyendekker
Betjen-Mozes-de-Vries
Betr-De-Vriezen-op-Java-Ned-Indie-deel-10
Betr-Fw-Postmus
Betr-Grote-Moer
Betr-Jacob-Jelles-uit-Elsloo
Betr-Programma-dat-alles-kan
Betr-Toevalsvondsten-Provinciaal-Archief-van-Friesland
Betr-alkema-akkema
Betr-foto-s-wie-zijn-dit
Betr-johannes-heinrich-knutze
Betr-mattenmaker-uit-Leeuwarden
Betreft-Nieuwe-zoekpagina-t-b-v-genealogisch-onderzoek
Betreft-mijn-eerder-bericht-over-Gramsma-Westra-Leistra-Hup-Meijer-Hogenbirk
Betrouwbaarheid-bronnen
Beuckenshoeve
Beuckenswijk-Sondel-Gaasterland
Beute-Zwier
Bev-reg-was-dienstmeisjes
Bevestiging-ouders-van-voor-1811
Bevolkingsregister
Bevolkingsregister-1842-Beetsterzwaag
Bevolkingsregister-Barradeel-de-Jong-Bakker
Bevolkingsregister-Frederiksoord
Bevolkingsregister-Frederiksoord-onder-Noordwolde
Bevolkingsregister-Harlingen
Bevolkingsregister-Lemmer-Tresoar
Bevolkingsregisters
Bevolkingsregisters-IJlst
Bewijs-geboorte
Bezoek-Ryksargyf
Bezoek-Ryksargyf-Leeuwarden
Bezoek-Ryksargyf-Leeuwarden-t-a-v-Jos-Buisman
Bezoek-aan-CBG-was-aan-Tresoar
Bezoek-aan-Tresoar
Bezoek-aan-Tresoar-ja-of-nee
Bezoeksuggesties-Hommerts
Bid-prentjes
Bidprentjes
Bidprentjes-Begraafplaatsen
Bienema
Bienema-was-ida-gaastra
Bieningh-Jansen-en
Biense-Bouwes-Aaltje-Pijters
Big-Money-For-you-You-Can-Get-Much-Dollar-Everyday
Bij-de-tijd
Bij-onderzoek-in-rooms-katholieke-DTB-registers-wordt-men-vaak-geconfronteerd-met-latijnse-teksten-Onderstaande-lijst-geeft-de-vertaling-van-de-meest-voorkomende-woorden-en-uitdrukkingen
Bijbel-gezocht
Bijdr-lijst
Bijgewerkte-Homepage
Bijgewerkte-homepage
Bijker
Bijker-bedankt-Rienk-en-Margaret
Bijker-beroep
Bijlagen-huwelijk-Stuiver-en-Hilligje-de-Vries-Houwer
Bijlsma
Bijlsma-Schats-Ritstier-Breur
Bijlsma-vervolg
Bijlsma-website
Bijlstra-Dijkstra
Bijma-dag-Ureterp
Bijna-92-jaar-geleden-de-Overstroming-van-1916
Bijna-92-jaar-geleden-de-Overstroming-van-1916ANTON
Bijnema-IJlst-Bolsward
Bijnema-was-Bijker-beroep
Bijsterveld
Bijvoets
Bijzondere-vondst-over-regtsvermoeden-van-overlijden
Bijzondere-vondsten-in-het-Archief-Provinciaal-Bestuur-van-Friesland-Tresoar
Bildboersche-gesprekken
Bildboersche-gesprekken-Kollumer-Oproer
Bildboersche-gesprekken-online
Bildtker-historie
Billen-Bloot
Billen-Bloot-Smit
Billenkamp-Venema
Binema
Binne-Aates-x-Siouck-Helmichs-van-Lippenhuizen
Binne-Aates-x-Siouck-Helmichs-van-Lippenhuizen-1664
Binne-Pieters-Hovinga
Binnema-Heida
Binnert-Eelkes-Grytje-Sakes
Binsma-Opsterland
Biografie-van-Ulbe-Eringa
Birth-Records-In-Leeuwarden
Birth-certificates-Leeuwarden-on-Tresoar
Birth-record
Birth-records-before-1811
Bla-a-uw
Blaauw
Blaauw-Meijer
Blaauwziekte
Blanksma-Posthumus
Blauw-Schoterland-en-Smallingerland
Bleeker
Bleeker-Ozinga-Osinga
Blijstra-Rijpstra-Kooistra
Bloedverwantschap
Bloeimaand-enz
Bloem-de-Vries
Bloembergen
Bloemen
Bloemhoff
Bloemsma
Blokmaker
Blokstra-en-Zonderkop
Bo-c-k-e-ma
Bo-o-yenga
BoVOORT-BoVOORD
Boazum
Bocher
Bocher-Hemrica-was-Graven-in-Kerk-Den-Haag
Bocke-Bucho-Helverda
Bocke-Tjeerts-en-Lysbet-Westerop
Bockema
Bockema-geboortelepel-1746-Ate-Sjoerds-Bokma
Boedelbeschrijving
Boek
Boek-De-Lemmerboot
Boek-Dollen-in-de-Tijd-Genealogie-DOLSTRA
Boek-Friezen-uit-vroeger-eeuwen
Boek-Friezen-uit-vroeger-eeuwen-direct-na-de-zomer
Boek-Heeg-en-de-Hegemers
Boek-Hemelumer-Oldeferd
Boek-Matile-over-fam-STAPERT
Boek-Op-de-Praatstoel
Boek-Op-de-Praatstoel-2-met-oral-history-Noordoost-Friesland
Boek-Pigjum
Boek-beurtvaarders
Boek-is-gearriveerd-Friezen-uit-vroeger-eeuwen
Boek-onderweg-uit-Tsjechi
Boek-over-Haskerhorne
Boek-over-Middenstand-Dokkum-genealogiedag-Tresoar
Boek-over-brieven-Jacobus-Canter-Visscher-uit-India
Boek-over-de-geschiedenis-van-Friesland
Boek-over-heraldiek
Boek-over-het-geslacht-Tuinier
Boek-over-malle-graaf-Clancarthy
Boek-van-Doeke-Wijgers-Hellema
Boekema-Mulder
Boekema-s
Boekema-s-in-Schoterland
Boeken-Kollemerland
Boeken-ook-over-Friesland-was-tav-Bert-Westra-betr-Nederlanders-in-Amerika
Boeken-over-historie-Noordoost-Friesland
Boekhandel-de-Heraut
Boekhandel-de-Heraut-een-oplichter
Boekholt-x-Santbergh
Boekje-125-jaar-chr-onderwijs-in-Lemmer-1863-1988
Boelens-Gerbens
Boelens-Links
Boelens-Links-responses-to-Netty-and-Anja
Boelens-Links-to-Scott
Boelens-Voogd
Boelens-van-Sneek
Boelis
Boelkes
Boer
Boerderij-Altena-bij-Makkum
Boerderijen-in-Marrum-en-Hallum
Boeren
Boerenkamp-Boerkamp
Boerke
Boermans
Boers-e-ma-3e-Gron-kwartierstaat
Boersma
Boersma-Miedema
Boersma-Postma
Boersma-e-a
Boersma-tjerk-geert-ebbele
Boes
Boezerooy
Bogaart-t-m-Bohijn-in-CBG-familieberichten
Bokke-Jacobs-Amelander-m-Blija-1809
Bokke-Jacobs-x-Antje-Matteus
Bokke-Klazes-Bokma
Bokkema
Bokkeren-was-Criminele-Sententies-Dokkum
Bokma
Bokma-Harmsma
Bokma-Harmsma-Archief-Leeuwardecourant
Bokma-Hornstra
Bolleman-de-Grijze-of-de-Grijs
Bolleman-de-Grijze-of-de-Grijs-nogmaals
Bollooper-was-Hoekstra-Hanses
Bolloopster
Bolloopster-Bolrinster
Bolrinsternijs
Bolsward
Bolswarder-familie-s
Bolswarder-families
Bombazijnwerker
Boneschans
Bonga-en-Duitse-muts
Bonifacius-Scheltema
Bonne-Engberts-807
Bonne-Engberts-de-Jong-870
Bonne-Johannes-Looijenga
Bonne-Klazes-Altena
Bonnema-Ancestry
Bonnes
Bonnes-x-van-der-Meulen
Bonstra
Bontekoe
Bontekoe-familie
Bontje-Baron-kwartierstaat
Bontje-Jan-HUIZINGA-tr-Tietje-SIXMA
Bontje-Jaspers-en-Wytze-Kornelis
Bontje-Zandberg-Leendert-Bottinga
Bontjes-Durandus
Book-on-Netherlanders-in-Chicago
Bookmarks
Boomkens-van-Someren
Boomsma
Boomsma-Terpstra-Wiersma
Boomsma-fonds-verengign-of-stichting
Boomsma-in-Chicago-was-Hulp-gezocht
Boon-Boonstra
Boonstra
Boonstra-Bijlstra-and-Veenstra-families
Boonstra-Folkertsma
Boonstra-Gjaltema
Boonstra-Haxta
Boonstra-Popma
Boonstra-boek
Boonstra-boek-was-Fokke-Tjebbes-x-Aaltje-Wiebes
Boonstra-overzicht-kinderenTjibbele-Aukes-en-Jeltje-Murks-Lieuwes
Boonstra-puzzel
Boonstra-s
Boonstra-tak-nummer-45
Boonstra-vervolg
Boonstra-x-Wartena
Boontje
Boorsma
Boorsma-etcetera
Boorsma-staette
Bootnamen-i-v-m-emigratie
Bootsman-Wolvega-Oldelamer
Booy-Booij
Booye-Hobbes-Zondervan
Borg-en-nog-een-Borg
Borger
Borgerinck
Borgerinck-Borgering
Bormann
Born
Born-Dokkumburg
Bornstra-informatie
Boschma-Feddema
Boschma-Runya
Bosgraaf
Boshakker
Bosje
Bosker-Streekstra
Bosker-in-Oostdongeradeel
Bosker-in-Oostdongeradeel-Streekstra
Bosma
Bosma-ancestors
Bosma-en-Kingma
Bosma-kwijt-in-Canada
Bosma-oudeschoot
Bosma-picture-attachment
Bosma-van-Buren
Bosma-website
Bosscha-NEderlandse-Heldendaden
Bossenbroek
Bote-Anes
Bote-Aukes-Jouke-Dirks
Bote-Doekes-Bakker-X-Sieuwke-Sipkes
Bote-Gerrits
Bote-Jans-Hamstra-gehuwd-12-5-1765-met-Teetske-Hendriks
Bote-Sybrens-Nijdam
Botke-Bakker-was-zoek-zoek
Botma-Bottema
Botte-Nannes-Janke-Hannes
Bottema-Oldeboorn
Bottema-s-in-de-familie-Roosma
Bottema-s-naamlijst-1941
Bottema-vraag-over-bevolkingsgegevens
Bouke-Feringa-uit-Feerwerd-en-Jacob-Feringa-uit-Noordhorn
Bouma
Bouma-Kolderwolde-Sneek
Bouma-Oegema
Bouma-de-Graaf
Bouma-de-Jong
Bounce
Bouncing
Bouncing-KPN-adressen
Bouncing-of-messages
Bourboom
Bourboom-rouwbrieven
Bouw-Okkes-en-Grietje-Andries
Bouwe-Binderts-Pietersma
Bouwe-Haitzes-Postma-geb-Oudega-25-aug-1877-Waar-gebleven
Bouwe-Sjoerds-Stienstra-Aaltje-Gerrits
Bouwe-Tymens-Hofstee
Bouwe-Willems-Venstra-Fenstra
Bouwe-Wobbes-x-1648-Baukje-Eelkes
Bouwegien-Juriens-Leeuwarden
Bouwes-Seinstra-Bouwes-Schaap-was-Merkwaardige-vraag
Bouwhuis-Stouw-vd-Mei
Bouwhuis-Stouw-vdMeij
Bouwkje-Boonstra
Bouwknegt-Libbes-te-Nijehaske
Bovenkamp-of-Wildschut-x-Doesema
Boyenga
Braaksma
Braaksma-2
Braaksma-Dantumadeel
Braaksma-Koolstra
Brabant
Brabant-site
Brabants-archief
Brand-Sipkes
Brand-Sybes-Sybesma-Maaike-Rinses-Keegstra
Brandeb-o-u-rg
Brandebo-u-rg
Brandenborg-burg
Brandenburg-Wulp
Brandsma-Bergsma-Drachten-Friesland-Old-Fotos
Brandsma-Bergsma-Drachten-Friesland-Oude-Fotos
Braunius
Braunius-Grouwstra
Braunius-Oeberius
Braunius-Oebrius
Braunius-Ponne
Braunius-was-Driev-h-olt
Bredere-betekenis-van-het-woord-NEEF
Breuker-Travaille
Brief-Stichting-Genealogie-Nederland
Brief-Surhuizum-Ceylon-1779
Brief-uit-Surhuizum-1779-op-website-Brieven-als-Buit
Brieven-als-genealogische-bron
Brieven-van-naar-emigranten-USA
Brigadier-in-Franse-dienst-rond-1814
Brik-Willem-de-Eerste
Broer-Jans-Kloosterman-Maaike-vander-Iest
Broer-Jans-en-Grietje-Jans-Harmens-te-Kollumerland
Broer-Lieuwes-en-Geertje-Hessels
Broer-van-Belkum
Broerekerk-Bolsward
Broerekerk-te-Bolsward
Broers-Gjalt
Broers-Halbertsma
Broers-Terpstra-Boomsma-Wiersma-Ferwerderadeel
Broersma
Brolsma
Bron
Bronbestanden-Noordoost-Friesland
Brongergea-en-De-Knipe-was-Nijenhuis-en-Wytsma
Bronno-Tjarks-Brons-m-1823-Leeuwarden
Brood-en-Haxe
Brook-familie-Sneek
Brother-Van-my-error-and-more-from-Galema-on-Frisian-migration-westward
Brother-Van-of-Montana-a-descendent-of-Van-Raalte-of-Holland-Michigan
Brother-s-Keeper-in-Nederland
Brothers-Halbertsma
Brothers-Keeper
Brouwer
Brouwer-Haskerdijken-DeVries-Broek
Brouwer-Zondervan-was-Friesland-connection
Brouwer-burgemeester-Harlingen-Workum
Brouwer-en-Hette
Brouwers-X-dijkstra
Brugge-family-tree
Bruggen
Brugman-X-Rosenberg
Bruidegom-Doede-Baukes-IJlst-Harlingen-5x
Bruin-Mintjes-X-Wypkjen-Wouters-Oosterhout
Bruinsma
Bruinsma-Bakhuizen
Bruinsma-en-Nieuwenhuis
Bruinsma-en-Oosterhout
Brunet-de-Rochebrune
Bruning
Bruning-Alves
Brunjes
Bruyningh-Lolkema
Bste-winsken
BugBear-virus
Buithuis
Burgemeesters
Burgerlijke-Administratie-in-Leeuwarden-1806
Burgerlijke-Stand-Friesland-huwelijken-overlijden-geboorte-DTB-huwelijken-Joodse-Friezen
Burgers-Oldeboorn
Burgers-van-Oldeboorn
Burgsma
Burials-in-Friesland
Burum
Bus-ch-man
Busscher-Schreurmeyer
Busscher-Schreurmeyer-en-Busscher-Wagtendonk
Buursma
Buursma-again
Buursma-again-ouders-Aanke
Buursma-and-Hofstee-Neef
Buursma-in-Leeuwarden
Buursma-in-Leeuwarden-Akte-nagekeken
Buwalda-Sinnema
Buwalda-Staudt
Bylsma-website
Bynema
C-K-ornelis-Taekes-Bloemhof
C-of-A-schip
CAHAIS
CBG
CBG-kan-er-niets-meer-vinden
CBG-opzoekvraag
CBG-weer-online
CCFvan-Meijers
CD-Dutch-in-America
CD-Dutch-in-America-was-Jurrien-de-Vries-etc
CD-on-immigrants
CONRADI-in-Franeker
CORRECTIE-Overlijdensadvertenties-uit-het-Sneeker-Nieuwsblad-11-02-2010
CORRECTION-Sibajak-Waterman
Calleer-Calier-Caljee
Can-I-get-this-in-English
Can-anyone-help-me
Can-anyone-help-me-solve-this-mystery
Can-someone-please-help-me
Canada411-Find-A-Person-Results
Cancrinus-Canrinus-in-de-omgeving-Heerenveen
Candidatus-Renicus-Stienstra
Canrinus
Canter-Visscher
Canton-China-forum
Cappendijck
Cappendijk
Carel-De-Wit-en-Cornelia-Van-Der-Hoeff
Carel-Hindriks-x-Maartjen-Hindriks-beide-Donkerbroek
Carel-Puis
Carl-gounen
Carla-van-t-Zet
Carolus-Croles-schrijfwijze-verschilt
Caspar-Ruegg
Castle-Garden-website-online
Catharina-Elisabeth-van-Essen
Catharina-Elizabeth-van-Essen
Catharina-Harmens
Catharina-Hendrika-Swalue
Catharina-Krijgsman
Catharina-Wiersma
Cats
Cats-Family
Cats-Family-Zondervan
Cats-Kats
Catsma-bij-Anjum-is-dit-een-plaatsaanduiding
Cause-of-death
Census-1900-1910-1920-1930
Certificaat-Nationale-Militie
Champenoy-en-franse-leger-in-Leeuwarden
Change-of-cell-phone
Changing-e-mail-adress
Charles-Deinum
Charles-Henry-Hofstra
Chatbox
Chatbox-in-case-of-De-Wolf
Check-in-USA
Children-of-Abe-Hibma-and-Jitske-de-Jong-of-Barradeel
Children-of-Jan-de-Jong-Grietje-Bergsma-about-1895
Chirurgijns-gilden
Chr-lagere-school-te-Kollumerpomp
Christelijke-feestdagen
Christiaan-Be-ten
Christiaan-Draaisma-en-Martha-Wijma-weima
Christiaan-Muiser-and-Metje-Harmens-Leeuwarden
Christiaan-de-Vries-m-Jaantje-1800
Christinus-Eyer
Christoffel-Emont-X-Zusanna-Lentz
Church-records-for-Rijs
Cito-toets-voor-genealogen
City-town-names
Claas-Molenaar
Claas-Sijes-van-der-Woude-was-Nakomelingen-gezocht-Opsterland-en-Dantumadeel
Claasje-Claas-geboren-te-Lemmer
Claaske-Gerrits-Gerrit-Teekes-oftewel-katholieken-in-hervormde-k
Claaske-Gerrits-Gerrit-Teekes-oftewel-katholieken-in-hervormde-kerken
Claes-Annes-Goslinga
Claes-Faber-en-Frouckie-Sijtses-Eringa
Claes-Foppes-en-Reinsch-Sickes-zoon-was-meerderjarig-in-1706
Claes-Jacobs-van-der-Graeff
Claes-Lenses-Appelscha
Claes-Luitiens-Zeilmaker-Harlingen-rond-1700
Claes-Meines-Elsloo
Claes-Meines-Esloo
Claes-Nicolaas-Faber
Claes-Reiners-en-Namck-Tjepkes
Clarification
Cleiterp
Clement-Hermanus-van-Loo
Cnossen
Cnossen-Croles-translation-please
Cock-van-Delwijnen
Coen
Coen-Frederiks
Coen-frederiks
Coenraad-Jacobs-Kreeft-o-t-1707-1709-Leeuwarden
Coenraad-Wessels-Werts-Veenenberg-Leeuwarden
Coenraad-van-Neurenburg
Coenraads
Coert-Althuis-1600-1678
Collecteur-der-wachtgelders
Collectie-Pieter-Nieuwland-online
Collectie-Van-der-Veer
Comello
Comello-zusters-in-Amsterdam
Communicantenlijsten-Leeuwarden
Compagnie
Computer-Idee-genealogie
Computergenealogie-NGV-link-was-Uit-de-Telegraaf
Concilie
Confirmation
Conjuncta-persona
Connecting-two-families
Conradi
Consent-bij-huwelijk-Aylva
Consequenties-Bescherming-Persoonsgegevens-WBP
Contactgegevens-Jan-Pultrum
Controle-van-mijn-e-mail-adressen-Check-of-my-e-mail-adresses
Controlleur-der-comrooijen
Conventies-of-Hoe-noteer-ik-namen
Conversie-Bunder-Roede-El
Conversie-van-gedcom-naar-Excel
Coop-Eijses-en-Aaltje-Roels
Coop-Exelcior-Leeuwarden
Coop-Handelsdrukkerij-Leeuwarden
Coop-Wiersma-erepenningen
Cop-Fokaai
Cop-Fookai
Copying-links-kopiren-was-Friesland-genealo-gy-First-Reply-to-Dan-Emigration-from-the-Netherlan-ds
Cor-Ket
Cor-Seinstra-opzoekvraag-Sytske-Sybes-ovl-Westdongeradeel
Cor-Seinstra-werkt-NIET-bij-Tresoar
Cor-was-opzoekvraag-Tjitske-Jans-Blaauw
Cora-s-kaartenbaksite
Cornelia-Bijnema
Cornelia-Bijnema-haar-doop
Cornelia-Bremer-zoekvraag
Cornelia-Nicolaes-Bijnema
Cornelia-Siegersma-was-akten
Cornelis-Abrahams-en-Maaike-Pieters-1726
Cornelis-Allerts
Cornelis-Allerts-Antje-Meinderts
Cornelis-Bockes-Eelck-Douwes
Cornelis-Bronkhorst-verdwenen
Cornelis-Christiaanse-1819-1899
Cornelis-Everts-WIND
Cornelis-Gramsma-17-06-1867
Cornelis-Gramsma-17-juni-1867
Cornelis-Haijes-Postma-was-Voorstellen
Cornelis-Heeres
Cornelis-Jans-Bouma
Cornelis-Jentjes-van-Deersum
Cornelis-Jiskes-Roorda
Cornelis-Johannes
Cornelis-Johannes-Zwaga
Cornelis-Lemke-X-v-Zirskij
Cornelis-Poelstra
Cornelis-Reynders
Cornelis-Steenstra
Cornelis-Stelma
Cornelis-Wierdsma-en-Lidmaten-Eenrum
Cornelis-Wierdsma-en-Renske-Bokma
Cornelis-Willem-Slikker
Cornelis-de-Labije-x-Hendrika-Zuidhof
Cornelis-de-zoon-van-Bernardus-van-Beveren
Correcte-adres-Duursma-link
Correctie-op-Jan-Gramsma-geb-in-1873
Correcties-op-graftombe-nl
Corry
Couperus
Court-Gerecht-of-Wonseradeel-1660
Crack-Heerenveen-Kra-c-k-Leeuwarden-Groningen
Crack-probleem-ervaren-genealogen-advies-gevraagd
Crans
Credits-Markiezenhof-Brabant
Criminele-Sententies-18-dec-1806-inv-nr-6788
Criminele-Sententies-Dokkum
Criminele-sententies-Dantumadeel-en-Achtkarspelen-1700-1811
Criminele-sententies-Kollumerland-1700-1811
Crooij-Wouters-Harngs
Crrabb-Krabbe
Cuperus
Cuperus-Kuperus-Coeperyus
Cuperus-X-de-Weerd
Cuperus-uit-Leeuwarden
Cuperust
Cursus-Fries-was-o-t-vakantie-in-Friesland
Cyndi-s-list
Cyndi-s-list-was-Ridzert-Wopkes-Ritsma
D-M-van-der-Woude
D-T-was-stamboom
DAMES-GAAN-VOOR
DAMES-GAAN-VOOR-OT
DAMES-GAAN-VOOR-mz-IEDEREEN-IS-VOOR-DE-WET-GELIJK
DAMES-GAAN-naar-de-moderator
DAMSTER
DAS
DAS-i-h-b-Burgerlijke-Stand-Friesland
DBL-in-doopboek
DDt-in-bed
DE-1-MILJOENSTE-NAAM-IS-ER-OP-GRAFTOMBE
DE-BOER
DE-FRIESCHE-ADELAAR
DE-JONG
DE-JONG-KRANS-CRANS-Opsterland
DE-JONG-Zwaan-Stavoren
DE-LA-ROCHE-BUSE
DE-SITUATIE
DE-VALK
DE-VOS
DE-VRIES
DE-VRIES-LJOUWERT-1837
DE-VRIES-X-YPMA
DE-VRIJE-FRIES-1984
DE-Valom
DEMMERS-betekenis-naam-familiehistorie-in-Friesland
DG-Aan-Marjolijne-Nynke-en-Fred
DG-boeken-Gorredijk-was-Margjen-Gerrits-Smith-slot
DIJKSMA-Claas-Jans-huwelijk-en
DIJKSMA-Klaas-Jans-en-JACOBS-Janke
DIJKSMA-Schoterland
DIJKSMA-wie-checkt-voor-mij-de-akte
DIJKSTRA
DIJKSTRA-dantumadeel
DNA
DNA-en-Genealogie
DODENHUISEN-in-Harlingen
DOLSTRA-Oene-Hindriks-en-Hinke-Jeens
DOUMA
DOUMA-WRISTERS-of-Grijpskerk
DOUWE-GRAMSMA-OVERLEDEN
DTB-Achtkarspelen-Tietjerksteradeel
DTB-Giethoorn-was-Margjen-Gerrits-Smith
DTB-Kollummerland-c-a-was-wiersma
DTB-Overijssel-was-vraaag
DTB-Woudsend
DTB-Wymbritseradeel-Woudsend
DTB-boek-Hervormde-Kerk-Kollum
DTB-boeken-Diever
DTB-en-BS-Nijholt
DTB-gegevens
DTB-huwelijken
DTB-regio-9-en-12
DTB-tresoar
DTB-vraag
DTBL-Harlingen-Barradeel-en-Het-Bildt
DTBL-Regio-2
DTBL-inventaris
DTBL-inventaris-was-was-overlijden-Willempje-Andries-is-nu-Mennonieten
DTBL-op-website-HCL-wasTresoar-was-Gezocht
DTBL-op-website-Tresoar-was-Gezocht-Rinse-Pieters-Blauw-x-Grietjen-Cornelis
DTBL-van-voor-1812
DTBL-vr-1811-Regio-13-op-de-RAF-w-s
DUIKER-Harlingen-1837
DUIKER-Lykle-died-14-Dec-1898-where-is-he-buried
Da-Daca-of-Dr
Daam-Dan-Bakker
Daam-van-der-Wal-X-Sietske-de-Roos
Daate-Daates
Daca
Dag-van-de-geschiedenis
Dagalet-Oosterbaan
Dagbladen
Dagboek-Friese-boer-Dirk-Jansz-1600-1636-online
Dagelijkse-vondsten-uit-het-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-14-11-2007
Dam-Burgum
Damesvraag-hoe-oud-kan-je-nog-kinderen-krijgen
Damsma-ouders
Damstra
Damstra-Napjus
Damstra-vraagje
Damstra-x-Dreijer
Damwoude
Damwoude-in-1813
Dan-Karel-Annemarth
Daniel-Broederiks
Daniel-Hendriks-uit-Oude-Leije
Daniel-Sterel
Daniel-Wiersma-en-Doetje-Aardema
Danig-Daning
Danig-Daning-Haning
Dank-het-is-klaar
Dank-u
Dantuma-Munniks
Dantuma-s-as-Minnonite-Ministers-Dokkumer-Wouden
Dantumadeel-DE-VRIES
Dantumadeel-DE-VRIES-i-p-v-Talma
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-Zwaagwesteinde-en-Ferwerd
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-en-Zwaagwesteinde
Dantzig
Dantzig-en-mis-de-helft-van-de-berichten
Darering-oude-foto-s-Leeuwarden
Dat-is-mooi
Data
Data-was-Genealogie-en-kerk
Database-VOC-opvarenden-met-veel-Friezen
Database-bidprentjes
Date-Dates
Date-Dates-en-Jeike-Hessels
Date-Symens-en-Trijntje-Jacobs
Datering-Foto-s-Fotokwaliteit
Datering-goudsmit-Bolman-Leeuwarden
Datering-oude-foto
Datum-echtscheiding-in-Aldfaer
Datum-verordening-Provinciaal-Bestuur-1796
Datum-verordening-Provinciaal-Bestuur-1796-gerechtelijke-toestemming
Datumfout-Alle-Friezen
David-Chrisstof-Jitsen-X-Saekjen-Peling-Getrouwd-5-juli-1750-te-Wolvega
De-Bergsma-vraag
De-BoerDeinum-dubbele-achternaam
De-Bult-Plaeizier-1860
De-Friese-Wassenaars
De-Friese-groep-en-buitenlanders
De-Friezen-die-in-het-jaar-809-hadden
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-Deel-14
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-Deel-15
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-Deel-16
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-Laatste-deel
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-1
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-11
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-12
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-17
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-18
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-19
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-2
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-20
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-4
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-6
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-7
De-Friezen-op-Java-Ned-Indie-deel-9
De-Friezen-op-Java-Nederlands-Indie-deel-5
De-Friezen-op-Java-deel-21
De-Friezen-op-Java-deel-3
De-Gietersen
De-Gietersen-in-Friesland
De-Gietersen-in-herhaling
De-Goei
De-Groot-Rotsterhaule
De-Haan-Leeuwarden
De-Haan-informatie
De-Haan-van-Ureterp
De-Heraut-Heraldica-Louter-Antiquariaat-Geneaboek-bedrog
De-Heraut-is-weer-actief
De-Jager
De-Jong-Bos
De-Jong-Munnix
De-Jong-Workum
De-Jong-genealogie-op-schrift
De-Jong-liekema
De-Jongh-Oenema-was-de-naam-soetje
De-KEIMPE-LAMMERTS-TEN-K-ATESTICHTING-te-IJLST
De-KEIMPE-LAMMERTS-TEN-KATESTICHTING-te-IJLST
De-Knijpe-Feerwert-en-Eenrum
De-Lang
De-Leeuw-Drent
De-Leeuwarder-patriot-Philippus-Meinsma
De-Navorscher-1951-Mata-Hari
De-Nederlandsche-Geslachtnamen
De-Nederlandsche-geslachtsnamen-in-oorsprong-geschiedenis-en-beteekenis
De-Nieuwe-Ooster
De-Okkema-s-van-Gonga
De-RODE-ROORDA-te-Drachten
De-Raaptepper-dorpskrant-van-Katlijk
De-Rinsma-oplossing-lag-in-Groningen
De-Roos
De-Roos-Family
De-Roos-Kempenaar
De-Roskam-te-Kollum-emigratie-Argentini-1888-1890
De-Rottevalle-boekje
De-Rottevalle-troch-de-ieuwen-hinne-door-Kl-J-Bekkema-L-Atsma-en-H-Keuning
De-Ruiter
De-Ruiter-Leeuwarden-was-Even-voorstellen
De-Sneupers-Vereniging-voor-Archiefonderzoek
De-Stavelij
De-Tresoar-website-vanavond-bij-Omrop-Fryslan
De-Valom
De-Veenbrief-Doopsgezinden-in-Friesland-Heerenveen
De-Vries
De-Vries-Dantumadeel-was-nieuw-lid-en-unknown
De-Vries-De-Jager-Vellinga
De-Vries-De-Jong-Van-der-Veen
De-Vries-Heimans
De-Vries-Idinga-Oosterzee
De-Vries-Kommers
De-Vries-Lippenhuizen
De-Vries-Meetsma
De-Vries-Ofinger-Offringa
De-Vries-Stremler-Sondel
De-Vries-Wiglama
De-Vries-Ypma-Tietjerksteradeel
De-Vries-e-a
De-Vries-van-der-Wal
De-Vriezen-op-Java-Ned-Indie-deel-10
De-Vrije-Fries-1966
De-Vrije-Fries-69-1989-7-32
De-Waarden
De-Wagt-De-Wacht
De-Way-Hettema-Heerema-Leen-was-Livius-Piso
De-Werpen
De-Witte-Bouma
De-Wolf
De-Wolf-Oppenhuizen-Dijkstra
De-WoonOmgeving-huisnmmers
De-Woonomgeving-online-Kadastrale-kaarten-1832-heel-Nederland
De-Woudstra-s-in-Schoterland-via-Elske-Martens-de-Vries
De-betere-Zoekmachines-zie-www-ixquick-com
De-bijbehorende-foto-s
De-bruin
De-diaconie-der-vreemdelingen-te-Emden-circa-1570
De-eerste-1000-foto-s-va-n-Hallum-staan-op-mijn-web-site
De-eerste-1000-foto-s-van-Hallum-staan-op-mijn-web-site
De-familie-Visser-uit-Harkema-e-o
De-geneugten-van-het-beheren-van-deze-groep
De-laatste-Loots
De-mijlpaal-van-20-000-Familienamen-is-bereikt
De-molen-Doris-Mooltsje-bij-Oudega-W
De-naam-Ritskes
De-namen-v-d-BERG-BUNT-DOKKUM-BURG-KOSTER-KUIPERS-SMITZ-de-VRIES-v-d-WERF
De-of-Te-Winkel
De-ouders-van-Johannes-Harmens-Molenaar
De-plaats-Lurmis
De-rykdom-fan-it-Aldfrysk-De-rijkdom-van-het-Oudfries
De-stelling-en-Tsjerken
De-veldtocht-van-Napoleon-naar-Moskou-in-1812
De-vernieuwde-mail
De-vernieuwde-mail-There-s-something-new-with-your-Yahoo-groups
De-vries-de-jong
De-wagt
De-wagt-De-Wacht
DeGraaf-Bouma
DeGraaf-s
DeGroot
DeRoos
Death-announcements
Death-notices-Gerrit-Huisman
Debora-Jacoba-Wendelaar-BONGA
Debora-Jacoba-Wendelaar-BONGA-Windelaar
Deden-Didden
Deelnemerslijst-schaatswedstrijd-te-Dokkum-in-1840
Deelstra
Definitions
Deinema-Stiens
Deinum-in-Veenhuizen
Deinum-was-need-help
Dekma
Delft-jaar-1580-bruidegom-uit-Harlingen
Delwijnen
Den-Haag
Den-Hollander
Derk-Gerkes-Surhuisterveen-x-Pietje-Harms-Rottevalle
Description-Friesland-genealogy
Details
Detje-Eelkema-op-83-jarige-leeftijd-verdronken
Detje-is-jarig-1000-weken-Van-harte-gefeliciteerd
Deuze-en-Deuse-uit-Joure
Deventer-Dagblad-1869-1945-digitaal
Deventer-op-z-n-Frysk
Deventer-op-zijn-Fries
Dezelfde-persoon-twee-keer-bediend
Didden-Limburg
Die-goeie-ouwe-tijd
Diefstal
Diefstal-en-weer-Friese-genealogie
Diefstal-van-gegevens
Diefstal-van-gegevens-Gelukkig-is-er-Internet
Diefstal-van-gegevens-Gerrit-Zweers-gefeliciteerd
Diefstal-van-gegevens-Philip-van-Gelderen
Dienst-volk-in-de-19e-eeuw-en-de-eerste-helft-van-de-20e-eeuw
Dierk-Pieters
Dieuwer-Wiebes-Hunia
Dieuwer-Wiebes-Hunia-en-vernoemen
Dieuwertej-jans-Willem-Fraaij
Dieuwke-Hayes-Westerfeld-x-Halbe-FokkesFeitsma
Dieuwke-Jacobs-Postema-vervolg-was-kan-dit-een-kind-op-haar-59e
Dieuwke-Jetses-Reitsma
Dieuwke-Melles-en-Ike-Jelles
Dieuwke-Meyners
Dieuwke-Meyners-uit-Leeuwarden
Dieuwke-Piers-Kramer
Digest-Number-0
Digest-Number-1030
Digest-Number-1158
Digest-Number-1181
Digest-Number-1201
Digest-Number-1201-privacy
Digest-Number-1343
Digest-Number-1353
Digest-Number-141
Digest-Number-1448
Digest-Number-1550
Digest-Number-1689
Digest-Number-1794
Digest-Number-1848
Digest-Number-1849-F-A-Begemann
Digest-Number-1895-Ernst-Hendriks
Digest-Number-1949
Digest-Number-1952
Digest-Number-2130
Digest-Number-2372
Digest-Number-2398
Digest-Number-2406
Digest-Number-2433
Digest-Number-2566
Digest-Number-378
Digest-Number-390
Digest-Number-4187
Digest-Number-435
Digest-Number-4941-genealogie-en-kankeronderzoek
Digest-Number-498
Digest-Number-510
Digest-Number-520
Digest-Number-537-diverse-families-R-J-G-Wink
Digest-Number-539
Digest-Number-5521
Digest-Number-564
Digest-Number-579
Digest-Number-582-Bloedverwantschap
Digest-Number-5862-overlijden-geertje-wenning
Digest-Number-5910
Digest-Number-5974
Digest-Number-6169
Digest-Number-674
Digest-Number-721
Digest-Number-731
Digest-Number-755-prudon
Digest-Number-759
Digest-Number-783
Digest-Number-789
Digest-Number-795
Digest-Number-826
Digest-Number-828
Digest-Number-844
Digest-Number-844-Genealogie-de-Vries
Digest-Number-846
Digest-Number-864
Digest-Number-923
Digicollectie-opnieuw-uitgebreid
Digilegger
Digitaal-Kerkarchief-met-4600-nieuwe-fotos
Digitaal-Kerkarchief-van-12-plaatsen
Digitaal-Kerkarchief-van-Dokkum
Digitaal-Kerkarchief-van-Ee-Engwierum-Oppenhuizen-Uitwellingerga
Digitaal-Kerkarchief-van-Oppenhuizen-Uitwellingerga-enz
Digitaal-Kerkarchief-van-Ried-en-Boer-1614-1972
Digitaal-Kerkarchief-van-Tzum-Tjum-1634-1909
Digitaal-Monument-Joodse-Gemeenschap-in-Nederland
Digitaal-archief-Noord-Brabant
Digitaal-archief-stamboom-onderzoek
Digitale-Regio-Friesland
Digitale-Stamboom-Leiden
Digitale-archivarissen
Digitalisering-oud-archief-Vlieland
Digitalisering-van-oude-kranten
Dijk-Reitsma-Opzoekvraag-Tresoar
Dijkema-X-de-Vries-en-Zwama-X-Pijl
Dijkstra
Dijkstra-Dantumadeel
Dijkstra-Doedema
Dijkstra-Faber
Dijkstra-Finnema
Dijkstra-Geertsma
Dijkstra-Leeuwarden
Dijkstra-Steenstra
Dijkstra-Tolsma
Dijkstra-Van-der-Kam-Kollumerland
Dijkstra-Wouda
Dijkstra-family
Dijkstra-family-Burum
Dijkstra-v-d-meer
Dijkstra-van-Dijk-Lemsterland
Dijkstra-weer
Dikkerboom
Dilling
Dilsnijder-Delsnijder
Dirk-Boomsma
Dirk-Boomsma-Foekje-van-Dijk
Dirk-Boomsma-x-Foekje-van-Dijk
Dirk-Dirks-Tichelaar
Dirk-Douma-laatste-poging
Dirk-Douma-uit-Dronrijp-geb-1869
Dirk-Drijfhout-V-O-C-soldaat-was-Trijntje-Hendriks-Drijfhout
Dirk-Durk-Douma
Dirk-Duwer
Dirk-Duwer-Wybe-du-Bois-Pierre-Dubois
Dirk-Freerks-Waringa
Dirk-Gatses-en-Tjieke-Jans
Dirk-Hansen-Berber-Cornelis-Dokkum
Dirk-Hansen-Dokkum-de-vader-van-Martjen-Dirks
Dirk-Hendricks-Venstra
Dirk-Hendriks-Venstra-1767-1847
Dirk-Hendriks-Venstra-Fenstra
Dirk-Kikstra-overleden-Tresoar-maandag-gesloten
Dirk-Kornelis-Zuidema
Dirk-Michiels
Dirk-Molenaar-Dirk-Douma-gezocht
Dirk-Piebes-Iebeltje-Jans
Dirk-Pieter-Pauw-1766
Dirk-Pieters-v-d-Gaast-en-Rimke-de-Haan
Dirk-Stind-en-Hamke-Buisman
Dirk-Wynia
Dirk-en-Neeltje
Dirk-en-Pieter-Fokkema
Dirk-van-Gorkum
Dirkje-Dirks-Duwert
Dirkje-Hendriks-Vlas
Disappearance-tricks-of-Atse-Sijbrand-and-Gerben-Boelens
Disma
Distributie-Stamkaart
Dit-echtpaar-woont-te-Harlingen
Diuwes
Diverse-families-uit-Friesland
Diverse-namen
Diverse-parentelen-beschikbaar
Diversen
Dochter-of-een-Zoon
Documenten-van-rechtzaken-in-Heerenveen-1886-and-1889-en-Assen-1883-en-1884
Documents
Documintatiecentrum-voor-Katholiek-Friesland
Doe-mee-en-stem-op-ons-Stuk-van-het-Jaar
Doede-Siedses-van-der-Wal-and-Rinske-Tjallings
Doedje-Laurens
Doeke-Douwes-en-Jitske-Jacobs
Doeke-Sybrens
Doeke-Sybrens-met-dank
Doeke-Ydes-en-Mincke-Wolters
Doetje-Gerrits-Elzinga
Doetje-Gerrits-Elzinga-Wietse-Minnes-Visser
Doetje-Ouwes-Wiersma
Doetje-Renderts-Jouksma
Doetje-martens-veenema
Doetje-van-t-Zet-overleden
Doeven
Doeven-in-herhaling
Dokkum
Dokkum-1730
Dokkum-2
Dokkum-in-Kadastraal-Perspectief-andere-Friese-namenlijsten
Dokkum-maps-and-addresses
Dokkumer-bijnamen
Dokter-Bearda-Bakker
Doktersboek-van-Douwe-Ales-een-Friese-boer-1699
Dol-Visser
Dolstra
Dolstra-Dalstra-was-Friezen-in-de-Tiendaagse-Veldtocht
Dominee-Welter
Dominees-in-Friesland
Dominees-in-Friesland-Heerenveen-Ooststellingwerf
Dominees-in-Friesland-J-M-de-Jong
Dominees-in-Friesland-de-Jong-Pagels
Dominicus-Haarsma
Dongeradeel-digitaal
Donia-Hennaarderadeel
Donia-Teppenboer-was-hesselius
Donia-sate-was-Hesselius
Donia-state
Donia-v-s-Ozinga
Doniawerstal
Donker-Bonnes-Siegersma
Donkerbroek-op-Graftombe
Dood-spoor-Wallinga
Doodenhuissen-was-namen-herkomst
Doodlopers
Dooitje-Bootsma
Dooitse-Jans-and-Pietje-Hessels
Dooitse-Jans-and-Pietje-Hessels-marriage-records
Doop-Trouw-en-Lidmaten-van-diverse-plaatsen-aangevuld
Doop-data-van-Wytse-Jarichs-Siersma-en-Pyttie-Gerrits
Doop-in-Buitenpost-1900
Doop-in-Pieterburen-Wierhuizen-1737
Doopboek-Sneek
Doopboek-Waalse-Dragonders
Doopboeken
Doopboeken-Friesland
Doopboeken-Hijum-digitaal
Doopboeken-RK-Irnsum
Doopdatum-plaats-gezocht-Klaas-Yesses-wonende-in-Hallum-en-Oude-Leye
Doopfont-IJlst
Doopgegevens-Atze-Sytzes
Doopgezinden-Harlingen-Ledenlijst-1673-1837
Doopheffer
Doopheffer-grootmoeder-Siouck-moeij-hoe-kan-moeij-ook-grootmoeder-zijn
Doopklapper-klaar
Doopregister-Harlingen-1696-1772-1811
Doopregisters-Amsterdam-was-hulp-gevraagd
Doopregistratie-Bonifatius-zieken-gasthuis
Doopsgezind-Baptist
Doopsgezind-dopen-en-trouwen
Doopsgezind-dopen-was-overlijden-Willempje-Andries-Dries-s-en-1824
Doopsgezinde-Gemeente-Hijum-later-Hallum
Doopsgezinde-doop
Doopsgezinde-families-Oldeboorn-Walstra-Dijkstra-de-Jong-Boonstra-etc
Doopsgezinde-families-Oldeboorn-Walstra-Dijkstrade-Jong-Boonstra-etc
Doopsgezinde-families-Oldeboorn-WalstraDijkstrade-Jong-Boonstra-etc
Doopsgezinde-families-OldeboornWalstraDijkstrade-Jong-Boonstra-etc
Doopsgezinde-kinderbegrafenisdienst
Doopsgezinden
Doopsgezinden-Blija
Doopsgezinden-Rottevalle-en-het-Witveen
Doopsgezinden-Rottevalle-was-van-der-Helm
Doopsgezinden-Surhuisterveen
Doopsgezinden-in-Friesland
Doopsgezinden-in-het-Oldambt
Doopsregister-Bergum-1767
Doopte-deze-man-Grutte-Pier
Doorenspleet
Doorst-Familie-Luxen
Doorst-WIE-KENT-DIT-JONGETJE-Koos-Terpstra-s-Web-ite-helpt-zoeken
Doorzoeken-krantenarchieven
Doosgezinden-in-het-Oldambt
Dopeling-ontbreekt
Dopen
Dopen-Hallum
Dopen-Hylpen-deel-2
Dopen-Murraij-te-Beers-Leeuwarden
Dopen-Rijperkerk
Dopen-Tresoar
Dopen-Vriesland-USA-1848-1875
Dopen-before-1812
Dopen-en-Trouwen-Rinsumageest-en-Sijbrandahuis-1628-1810
Dopen-en-Trouwen-Rinsumageest-en-Sijbrandahuis-1628-1810-Sijbrandahuis-1628-1810
Dopen-en-Trouwen-Rinsumageest-en-Sijbrandahuis-1628-1810-Sijbrandahuis-1628-1810-Sijbrandahuis-1628-1810-Sijbrandahuis-1628-1810
Dopen-voor-1812
Dopen-was-Franske-Minnes
Dopkewitz-Dopschewijt
Dopkewitz-Dopschewijt-Genlias
Doppsgezinden-Blija
Dopschewijt
Dopschewijt-Dopkewitz-Pool
Dorenbosch-genealogie
Dorhout-Blija
Dorothea-Brade
Douaniers-garnizoenen-1715
Douma
Douma-Annema
Douma-Molenaar-Foutmelding-database
Douma-Stiemsma
Douma-and-Sibma
Douma-s
Douma-s-van-Burgum
Douma-surname
Douwe-Abes-Holwerda
Douwe-Andries
Douwe-Andries-Postma
Douwe-Aukes
Douwe-Bouma-en-Saakje-Kooistra
Douwe-Bouwes-Dijkstra
Douwe-Bouwes-Dijkstra-geb-te-Follega
Douwe-Eesges
Douwe-Egberts
Douwe-Fokkema-en-zijn-vrouw-Jantje-Bontje-Westra
Douwe-Gerbens-Heeringa
Douwe-Gerrits
Douwe-Hendriks
Douwe-Hoites-Haga-Sysling-Remerije-Boelens-Buma-Roukama
Douwe-Hoites-Zijlstra-en-Antje-Jacobs-Hoekstra
Douwe-Jacobs-Akkrum
Douwe-Jacobs-Drost-man-of-vrouw
Douwe-Jans-Visser-en-Anke-Ijsbrands-Klein-Kleyn-Vlieland
Douwe-Joris
Douwe-Nu-ttesz-Visser-x-Jeske-nbsp-Nittes-Visser
Douwe-Nut-tesz-Visser-x-Jeske-Nittes-Visser
Douwe-Nuttesz-Visser-x-Jeske-Nittes-Visser
Douwe-Nuttesz-Visser-x-Jeske-nbsp-Nittes-Visser
Douwe-Nuttesz-Visser-x-nbsp-Jeske-Nittes-Visser
Douwe-Richolts-van-der-Wal
Douwe-Riegstra-Martzen-van-der-Veen
Douwe-Saakles-Idserda
Douwe-Schaaf-scheepsramp-1877-Galamadammen
Douwe-Sietses
Douwe-Sietses-en-betasite-Familysearch
Douwe-Sietses-spelling
Douwe-Sietses-van-Veen-Lemsterland-en-anderen-uit-Lemmer-rond-1860
Douwe-Sietstses-van-Veen-Lemsterland
Douwe-Tjerks-Dijkstra
Douwe-Visser-X-Hiske-Visser-1865-Genealogie-Vlieland
Douwe-Walta
Douwe-Willems-Visser-x-Neeltje-Geer-t-s-Aluin-Alewijn
Douwe-Willems-in-Oldelamer
Douwe-de-Jong
Douwenga-familie
Douwenga-familie-2x-gedoopt
Douwes-HARMSEN-of-Leeuwarden-Immigrated-to-New-Netherland-1628
Draaiers
Draaiers-trekschuiten-e-d
Draaijenberg-Drayenberg-Drieburg
Draaisma-Feenstra-Wijma
Draaisma-Feenstra-Wijma-Weima
Draaisma-Feenstra-Wijma-reactie-op-nr-2073
Draaisma-Verheul
Draaisma-Weima
Draaisma-de-Wilde
Drachten-Klaas-Johannes-en-Lysbet-Popkes
Drachten-voorjaar-1702
Drachter-dominees-e-a-1600-1778
Dragt-Schoterland
Draijer
Draijer-Draayer-Drayer
Draijer-Drijfhout
Draining-the-Fens
Dray-Welsryp
Drayer-Emmelcamp-en-Dergelijken
Drempelvrees
Drenlias-overl-t-m-1952
Drenth
Drenth-uit-Schoterland
Drents-Archief-hulp-gevraagd-by-the-maken-van-fotocopieen
Drents-Archief-hulp-gevraagd-by-the-maken-vanfotocopieen
Drentse-Voorouderdag-2-sptember-10-16-Hoogeveen
Dreyer
Drie-eeuwen-Burdaard
Driemaal-geen-scheepsrecht
Driesum-Dijkstra-Hendrik-Ruurds
Drijfhout-Braunius
Drijfhout-Braunius-was-musculus-Wijnstra-de-vries
Drijfhout-Braunius-was-musculus-Wijnstra-deVries
Drijfhout-van-Beem
Drogeham
Dronrijp
Dronrijp-Rooms-katholieke-kerk-registers-1705-1715-mist
Drost-Familie
Drost-Genealogie
Drost-van-der-Kooi-de-Jong-enz
Drukwerk-in-kleine-oplage
Drupsteen-Faber
Ds-A-Mac-Pherson
Ds-Ageus-Wiarda
Ds-Arnoldus-de-Jong
Ds-Geert-Jans-Cool
Ds-Geert-de-Jonge-1875-1938
Ds-Jetze-Hoekstra-Jantje-Wagenaar-begraven-te-IJsselmonde
Ds-Johannes-Wietzes-Hoekstra
Ds-Luitonius-Bouman
Ds-Martinus-Eppens
Ds-Martinus-Lauerman-Laverman-Laurman-Laurmann
Ds-Oudkerk
Duba-Duwe-Duwer-Duwert-Duivert
Duba-Duwer
Duba-Duwer-van-der-Meulen
Duba-etc
Dubb-geb-verm-alde-maaie
Dubbel
Dubbele-achternaam
Dubbele-geboortevermeldingen-op-Tresoar
Dubbelganger
Duidelijke-berichttitel
Duidelijke-subjectregel
Duidelijkheid-was-genealogie
Duiker-Muggeridge
Duiker-van-Wielen-en-Muggeridge
Duits-Holocaust-archief-na-60-jaar-openbaar
Duitse-Plaatsnaam
Duitse-plaatsnaam
Duitseherders-com-Zoek-resultaten
Duitsland
Duitsland-en-Friesland
Duitsland-en-Nassau-was-Duitsland-en-Friesland
Duivelbanners-waarzeggers-en-wonderdokters
Duivestein
Dunant
Dunant-Dunand
Durk-Gerbens-Visser
Durk-Jans-Visscher-x-Hiltje-Harmens
Durk-Karstes-Molenaar-en-Jikke-Jezeltien-Siemens
Durk-Popkes-van-der-Leest
Durk-Pyters-Hofman
Durk-Roels-Kooistra-Martsen-Kornelis-de-Vries
Durk-Tjerks-and-Jetske-Gerrits-information
Durkje-Willems-Koopmans
Durks-Uilkes-Elske-willems
Dutch-English-and-all-that
Dutch-Frisian
Dutch-Frisian-English-and-all-that-print-this-mail
Dutch-Language
Dutch-Seaman-Deserter-Western-Australia
Dutch-Translations-requested
Dutch-Word
Dutch-Word-Meaning
Dutch-in-the-USA
Dutch-language
Dutch-map
Dutch-map-was-Koolstra
Duursma-was-Pieters-Pietersma
Dykstra
Dykstra-Dijkstra
E-MAIL
E-R-Ritsma
E-mail
E-mail-adressen-kraken-was-APPY-de-VRIES
E-mail-instellingen-groep-aanpassen-dubbele-mail
E-mailafres-van-Karel-van-der-Wal
E-mailgroep-Genealogie-Seniorweb-met-o-a-DNA-GENEALOGIE
ECHTEN
EE-s-werelds-kortste-plaatsnaam
EYLAND-Harlingen
EYLAND-x-Heyndrickx-HARLINGEN
Eala-Fria-Frezena
Eala-Frya-Fresena
East-Frysk-genealogy-web-site
Eastergea
Ebbe-Jans-Kijkman
Ebbe-Jans-Kijkman-Archief-overlijdensakte
Ebben-Edah-Friesland-Noord-Brabant
Ebe-Gerbens-Baauw
Ebe-Gerbens-Blaauw
Ebe-de-Jong
Ebeltje-Oenes-x-Fedde-Sybes-6-mei-1781
Ecco-Epkema-was-hoe-betrouwbaar
Echtgenoot-van-Kwintje-Jansen-DAMAST-uit-Harlingen
Echtgenoot-van-Kwintje-Jansen-DAMAST-uitHarlingen
Echtgenoot-van-Tjitske-Rykles
Echtgenoot-van-Wieger-Jans-Buis-ten-tijde-overlijden
Echtgenote-van-Sipke-Abes-uit-Folsgare-1749
Echtpaar-Robijn-Schuil
Echtpaar-van-Houten-Kooi
Echtscheiding
Edema-Wigeri-was-New-Member
Edsger-Dijkstra
Edske-Arends
Edzer-Auwerts-Aukje-Andries
Ee-1732-Marten-Joukes-en-Antje-Reinders
Ee-Marten-Joukes-x-Antje-Reinders
Eebe-Gjalts-Zandburg-zoon-van-Gjalt-Eabes-en-Akke-Uiltjes
Eedenburg-Edinburgh
Eek-e-ma-Brinksma
Eeke-Eesges-de-Jong
Eeke-Jelles-x-Claaske-Claassens-Grouw
Eelke-Baukes-x-Jancke-Sybes
Eelke-Boonstra-cichoreifabriek-Garijp
Eelke-Eelkes
Eelke-Eelkes-de-Jong
Eelke-Eelkes-de-Jong-kinderenWil-Carla-MariaanW
Eelke-Eelkes-de-jong
Eelke-Harmens-Tetje-Edses-Aaltje-Eelkes-de-Vries-Burgumerdam-en-Surhuisterveen
Eelke-Meinerts-en-Lysbet-Martens
Eelke-Sytzes-van-der-Meer
Eelke-Westra-en-familie
Eelke-de-Boer-Vlieland-1878
Eelke-eelkes
Eelke-eelkes-de-jong
Eelkes-site
Eelkje-Dijkstra
Eelkje-Filippus-ouders-en-geb-datum
Eelkje-Paules-Boorsma
Eelkje-Willems
Eelkje-de-Vries
Eelkjen-Ypesdr-Braunius
Eelse-Joukes-van-der-Veen-Rinske-Lourens-Boersma
Eeltje-Brattinga-x-Hiske-Terpstra
Eeltje-Jacoba-van-Oostrum
Eeltje-van-der-Sluis
Eeme-Wijbrands
Een-10tal-Schippers-uit-het-Provinciaal-Bestuurlijk-Staten-Archief
Een-Correctie-op-mijn-mail-Kennen-jullie-deze-al
Een-Reglement-en-Tarief-boekje-van-B-J-Spaanstra-en-B-Kooistra
Een-aanvulling-van-ca-9000-Familienamen
Een-acte-uit-1734-waarin-een-schoolmeester-in-Langweer-wordt-aangesteld
Een-beetje-treurig
Een-beetje-treurig-Vrouckje-Lyckles-Lycklama-a-Nijholt
Een-bejaarde-heer-Tadema
Een-eerste-bijdrage
Een-eerste-bijdrage-gen-van-der-Wal
Een-fries-programma
Een-fries-programma-Nu-wel-1
Een-greep-uit-mijn-Toevalsvonsten-van-het-provinciaal-bestuurlijk-archief
Een-ieder-die-wil
Een-laatste-saluut
Een-liedje-over-Pake
Een-liedje-over-Pake-Ontvangen
Een-mijlpaal-bereikt-de-eerste-100-000-gefotografeerde-pagina-s-is-een-feit
Een-nieuw-lid
Een-nieuwe-Heraut
Een-paar-duizend-Schippers-Veldwachters-En-een-Paar-Honderd-Toevalsvondsten
Een-paar-kiekjes
Een-paar-van-de-toevalsvondsten-deze-week-gevonden
Een-suppermoeder-en-vader
Een-tip
Een-toevalsvondst-in-het-Tresoar
Een-vraagje-betreffen-oude-grafzerken-Friese-kerken-ed
Eenshuistra
Eenties-aanvulling
Eenzum
Eerder-verzonden-e-mail
Eernsumermerkt-1769
Eerste-Bezoek
Eerste-bijdrage-genealogie-WOUDSMA
Eerste-genealogie-op-het-web
Eerste-kennismaking-en-vraag
Eerste-kennismaking-en-vraag-familie-Swart
Eetze-Van-der-Veen
Eeuwe-Johannes-uit-Duurswoude
Eeuwe-Johannes-x-Aaltje-Jans
Eeuwe-Joukes-en-Aaltje-Hendriks
Egbert
Egbert-Alberts-ten-Berg
Egbert-Douwes-van-der-Kooi
Egbert-Harke-en-Hermanus-Hoekstra
Egbert-Jans-Huisman
Egbert-Jans-Huisman-en-Trijntje-Ernstes-Jentses
Egbert-Jans-Huisman-voorouders
Egbert-Jans-Postma
Egbert-Jarigs-van-der-Veen
Egbert-Kornelis-Veenstra-en-Minke-Douma
Egbert-Lantinga
Egbert-van-der-Meulen
Eigen-mail
Eigenerfde-Erfgeseten
Eigenerfde-Huisman
Eigenerfdenwapens-Boazum
Eigenerfdenwapens-was-Boazum
Eijer
Eijer-militie
Eijer-wordt-Theunis-Hommes-de-Vries-en-de-Appelschaster-vaart
Eijgelaar
Eile-Ypes
Eilerts-de-Haan
Eilerts-de-Haan-in-Groningen-Stad-Friesland-oa-Dokkum-en-Overijssel-Olst
Eindelijk
Eindelijk-mijn-webpagina-af
Eisinga-Eisma
Eisma-genealogie-uit-1790
Eite-Andries-de-Vries
Eizenga
Eizenga-or-Eisenga-or-Eisinga-or-Eizinga
Eke-Langius
Eke-v-d-Schuit
Eke-van-der-Schaaf
Ekema
Ekkema
Elfrink-Schoterland
Elfstedentocht-1763
Elfstedentocht-1963-in-kleur
Elgersma
Elgersma-genealogie
Elhart-family-circa-1850
Elisabeth-Eises-een-paar-antwoorden
Elisabeth-Grevinga
Elisabeth-Harms-Zwolle
Elisabeth-J-W-L-Werner-was-archief-Leiden
Elisabeth-Martens-van-der-Zwaag
Elisabeth-Pieters-Postma
Elisabeth-van-Emmenes
Elizabet-Binnes-de-Leij-Surhuisterveen
Elizabeth-Kooistra
Elizabeth-Lijsbet-Stocker-Leeuwarden
Elizabeth-Maria-JORRITSMA
Elizabeth-Veenstra
Elle-Johannes-gehuwd-met-Margje-Klases
Ellen
Ellis-Island
Ellis-Island-records-Jan-Hofstra
Ellis-Island-records-en-Jan-Jans-Kas-was-landverhuizers
Ellis-island-record
Ellisislandrecords-Smeding-b-v
Ellisislandrecords-Smeding-b-v-Gratis
Elly
Elo-Schultetus
Elsinga
Elsinga-Elzinga
Elske-Jippes
Elske-Martens-en-Jan-Jacobs-Bakker
Elzinga
Elzinga-De-Haan
Elzinga-Loonstra-Houtman
Email-adres-werkte-niet
Email-vanaf-de-groepswebsite-was-E-mail-adressen-kraken-was-APPY-de-VRIES
Emailadres-Davis-Kas
Emails-van-de-Friesland-genealogy-site
Emden
Emden-in-the-Netherlands
Emigranten-1847
Emigranten-USA
Emigranten-VANDERMEULEN
Emigranten-maar-waar
Emigrantennamen-in-Amerika-was-Daniel
Emigrantennamen-in-Amerika-was-Daniel-Wiersma-en-Doetje-Aardema
Emigrants-to-Michigan
Emigratie
Emigratie-Aregentinia
Emigratie-Argentinie
Emigratie-Canada-begin-20ste-eeuw
Emigratie-Canada-begin-20ste-eeuw-was-Beers-emigranten-was-Sipkens-Tikker-emigranten-emigranten
Emigratie-Hendrik-de-Walle-was-Emigratie-Krom
Emigratie-Jacob-Tekstra
Emigratie-Jacob-Tekstra-tweede-antwoord
Emigratie-Johannes-Vlieg-en-Frouke-Brederode
Emigratie-Krom
Emigratie-Syds-Hendriks-Wagenaar
Emigratie-USA-1946-1963
Emigratie-promotie-door-Theodore-F-Koch-rond-1900
Emigration-From-NL
Emigration-from-The-Netherlands
Emigration-from-the-Netherlands
Emigreren-naar-Canada
Emigreren-of-een-reisje-naar-Amerika
Emmelcamp-en-Dergelijken
Emmigration-records-family-of-Jan-de-Jong-about-1909
Employment-definitions
En-wat-nu-re-Minne-IJme-Siebe-Wiersma
Engbert-Eelkes-de-Vries
Engel-Breitsma-was-Dominees-in-Friesland-Heerenveen-Ooststellingwerf
Engelbert-Dirkcz-Dirckx-etc-18e-eeuw-en-1593
Engelbertus-Dirckx
Engelbertus-Dirckx-Dircks
Engele-Jans
Engele-Jans-de-Vries
Engele-Jans-de-Vries-Bjettje-Rintjes-de-vries
Engele-Wybbes-en-Lijsbet-Jajes-uit-Lemmer
Engelmoer-Philip-Johannes-1771-1839
Engels-voor-kwartierstaat-etc
Engelse-termen
Engelsma-Deppe-to-Pella
Engelsma-Gerritsma-Terhorne-Haskerland
Engelsma-Mebius
Engelsmanplaat-rond-1708
Engeltje-Hendriks-van-Kammen
English
English-please
English-text-in-UTY-booklet
English-translation
English-translation-of-Familienamen-1811-record-please
Enkele-toevalsvondsten-in-het-Tresoar
Enkele-van-de-duizenden-toevalsvondsten-op-mijn-site-Best-archief-Friesland
Enkele-verdwenen-kleinkinderen
Enne-Enno-Kornelis-Wiers-e-ma
Enne-Yckes-Wijga
Ennema-te-Franeker-voor-1701
Ennius-Cyprianus-of-Aene-Sipkes-Aneae
Enno-Wiersma-x-Machteld-Walijen
Ente-pietersz
Epeus-Couperus-1890-1944
Epeus-in-Veenhuizen
Epidemie-1826-1827
Epidemie-Jorwerd-1769
Er-zijn-van-die-dagen
Erfgeseten-landbouwer
Erfgoedportaal
Eringa
Erkenning
Erkenning-door-moeder
Erkenning-kinderen-bij-huwelijk
Erkenning-natuurlijk-kind-was-vraag
Erkenningsakte
Ernest-Blett-has-invited-you-to-FREE-3D-avatar-chat-on-IMVU
Erpecum-Erpekaum
Errit-Jans-de-Vries
Error-in-the-Tresoar-database
Esther-Emigration
Ettema-Wonseradeel
Ettema-Wonseradeel-correctie
Europees-handvest-regionale-en-minderheidstalen
Euverman-Reitsma-was-Hello-I-m-new-to-the-group
Even-Voorstellen
Even-niet
Even-voor-stellen
Even-voorstellen
Even-voorstellen-BOOMKENS-en-BETZOLD-en-een
Even-voorstellen-Familie-Huizinga-Huizenga
Even-voorstellen-Half-Friese-Brabander
Even-voorstellen-Maikel-Galama
Even-voorstellen-Moerman-de-Wal
Even-voorstellen-Nazaten-van-der-Zee-en-Visser
Even-voorstellen-Praamsma-Praamstra
Even-voorstellen-Rinze-Zijlstra
Even-voorstellen-Siebren-Sake-Klein
Even-voorstellen-Sinnema
Even-voorstellen-Straatsma
Even-voorstellen-Troelstra
Even-voorstellen-en-Geertje-Keegstra-en-Broer-Lieuwes
Even-voorstellen-en-een-vraag
Even-voorstellen-en-meteen-al-een-vraag
Even-voorstellen-en-meteen-al-een-vraag-Reid-Rinses
Even-voorstellen-wie-kan-mij-helpen-mijn-stamreeks
Even-voorstellen-zoek-naar-de-naam-Pol
Even-voortstellen
Eventjes-voorstellen
Everaarts-Van-Tetteren-Boeze
Evert-Bouwens
Evert-Jelles-de-Groot-en-Grietje-Jabobs-Noppert
Evert-Jentjes-Hania
Evert-Joukes
Evert-Ritsma-en-Romkje-Gras
Evert-Schaafsma-1944
Evert-Tjebles
Evert-Zeeman-r-1797
Evert-de-Vries-x-Sjuttje-de-Jonk
Exact-zoeken-in-Alle-Friezen
Excursie-grafcultuur-Friese-Wouden-16-mei
Extract-persoonslijsten-verblijfplaats
Eyldert-Andreas-Meter
Eyse-Tjerks-Tietjerksteradeel
Eysinga-Eijzinga
Eysinga-en-Speerstra
Eyt-Klooster-Ooststellingwerf-1811
Eyt-Sanders-Oosterwolde-Donkerbroek-Haule
FABER-Grouw-Lemmer-Stavoren
FABER-Ijlst
FAM-TEN-WOLDE-EN-OF-FAM-TEN-WOUDEN
FAMILIE-BUIS-OF-BUIJS
FAMILIE-KLAZINGA
FAMILIE-VAN-DER-IEST
FEENSTRA
FERWERDA
FERWERDA-AUKEMA-BOELENS
FLOKSTRA
FOLKERT-LAMBERTS-CA-1740
FOTO-S-DE-JAGER
FOUT-in-verzending
FTW
FTW-export
FW-101-102-103-104-106-jarigen-voor-1811-in-Friesland
FW-1800-s-spelling-revision
FW-2010
FW-Aanmelding-gebruikersgroep
FW-Aenee-Anee
FW-Albertje-Morrha
FW-Annegien-Klaas-Havelte
FW-Announcing-new-Frisian-culture-genealogy-and-history-website
FW-Antw-nieuw-op-lijst
FW-BRANDSMA
FW-Bartel-Pyters-Hoogterp
FW-Baukjen-van-der-Vliet-verkeerde-leeftijd
FW-Begraafplaatsen
FW-Blom
FW-Bouma-Genealogy
FW-CATH-research
FW-Damesvraag-hoe-oud-kan-je-nog-kinderen-krijgen
FW-DeGroot
FW-DeGroot-Family
FW-Donkerbroek-op-Graftombe
FW-Douma-surname
FW-Douwe-Frederiks-Wouters-1810-1894
FW-FW-Nieuw-bericht-in-het-gastenboek-Friesland-genealogy
FW-FW-PLEEEEEASE-READ-It-was-on-the-news
FW-Familieberichten-Verzonden-met-Google-Toolbar
FW-Finding-Library-Books
FW-FlasMaster-G-El-Poco
FW-Friese-doopsgezinden-in-de-Groninger-Veenkolonien
FW-Friesland-genealogy
FW-Fryske-famyljes
FW-Fwd-Nieuw-lid
FW-GEN-BENELUX-Ned-Indie
FW-Genealogie
FW-Genealogie-Couperus
FW-Genealogie-in-Nederland-Easterhus
FW-Genealogy
FW-Graftombe-nl-nieuws
FW-Grietenij
FW-Harlinga
FW-Hemrika
FW-Herrema-Ancestry
FW-Hesslius
FW-Internet-Omgeving-voor-Geschiedenis
FW-Jacob-Alberts-Hempenius
FW-Kwartierstaat-van-Jan-Jans-de-Jonge
FW-Marten-Terpstra
FW-Mulder-Genealogy
FW-Mulder-en-Vos-Genealogy
FW-Nachtje-overblijven-in-Leeuwarden
FW-Nieuw-bericht-Doperse-Politieks
FW-Nieuw-bericht-Politiek
FW-Nieuw-bericht-in-het-gastenboek-Friesland-genealogy
FW-Nieuw-bericht-van-Riesen
FW-Nieuw-hier
FW-Nieuwe-guestbookentry-in-Friesland-genealogy-dat
FW-Oene-Atsma
FW-Old-history-about-Leeuwarden-from-Down-Under
FW-Onderzoek-Pruidon
FW-Op-zoek-naar-Jogchum-Groen
FW-Op-zoek-naar-ouders-van-Klaas-Beenes-Brouwer
FW-Ouders-van-Antje-Karels-de-Graaf
FW-Portie-Friese-familiefoto-s
FW-Register-Grafzerken-Martinikerk-Franeker-briefnr-375-e
FW-Request-for-genealogy
FW-Ridzert-Wopkes-Ritsma
FW-SA-Gen-Vrywilliger-vir-proeflees-benodig-GROOT-asseblief
FW-Spelling-revision-in-the-1800-s
FW-Stapert-Lemmer
FW-Steegstra
FW-TERHORST
FW-Tjalling-Doedes-Maaike-Jentjes
FW-Tresoar-houdt-dit-weekend-Open-Huis
FW-Trijntje-Schouten
FW-Virusmelding
FW-Voor-de-mensen-die-in-Bolsward-wonen
FW-Wie-kan-me-helpen-aan-Het-Roorda-Keizer-Boek
FW-Wijbe-Iddes-Sinnema
FW-Zeeland-genealogy-Emigrants-to-Michigan-1870-Census-now-online
FW-Zeeland-genealogy-Eng-Familie-indeling-Ook-voor-Fryslan-van-belang
FW-Zeeland-genealogy-genealogie
FW-ZuidHolland-Genealogy-Hemmen-Family-in-the-Netherlands
FW-ZuidHolland-Genealogy-Vertalingen-van-Engels-naar-Nederlands
FW-bersetzung-eines-ho-llndischen-Briefes
FW-bersetzung-eines-hollndischen-Briefes
FW-boeken-dotinga
FW-dykstra
FW-eindelijk
FW-f
FW-fam-vdr-Veen-het-zoeken-van-de-juiste-gegevens
FW-familieberichten-online-so-sorry
FW-familieboek-Roorda-Pella
FW-foto-van-familie-Boersma
FW-gebruik-informatie
FW-gelderland-genealogy-digitale-archief-van-de-Leeuwarder-Courant
FW-genealogie
FW-genealogie-Franeker
FW-genealogie-limburg-Volkstellingen
FW-genealogie-nielsen
FW-jan-jans-de-olde
FW-mannenhemd-1712-family-Smits-Balk-Koudum
FW-nieuwe-informatie-betreft-Grietje-Romkes-de-Jong
FW-ongehuwde-relatie-1810
FW-oorspronkelijk-fries-naam
FW-oproep-inzenden-kwartierstaten-3e-Groninger-Kwartierstatenboek
FW-opzoekvraag-Leeuwarden
FW-problemen-online-grafzoeken
FW-question-from-Anna-Hofman-DAHL
FW-roersma-sate
FW-rouwadvertentie-lc-06-12-2004
FW-stamboom-rewiersma
FW-teitsma
FW-uniek-boek
FW-unknown
FW-van-der-Wal-Kampstra-Oostdongeradeel
FW-van-wigcheren
FW-verzoek-om-info-Karel-Weerman
FW-videlius-braam-sonnema
FW-voor-Margaret-graven-in-Suid-Afrika
FW-voor-jan-Zoeken-in-Joure
FW-voorouders
FW-voorouders-Hamburg
FW-vraag
FW-vraagje-Dijkstra
FWD-Find-Family-in-the-Official-Records
Faber
Faber-Bleeker-te-Sneek
Faber-Johannes-Hendriks-11-11-1866-Menaldumadeel
Faber-Klaaske-Sipkes-14-12-1874-Lions
Faber-Meijers
Faber-Oege-Sipkes-31-10-1861-Jorwerd
Faber-Ternaard
Faber-Wierstra
Faber-familie
Faber-family
Facelift-van-Haijema-web-site
Fagginger-Auer-Auer
Faillisementen
Faillisementen-in-1911
Fam-Bos
Fam-Broersma
Fam-De-Spa-a-algemene-vraag
Fam-Eenties
Fam-Hilarides
Fam-Hilarides-en-Grutte-Pier
Fam-Huisman
Fam-Koen-Lubach-en-Baarda-Leeuwarden-19e-eeuw
Fam-Kunst
Fam-Leichering-in-Illinois-was-algemene-vraag
Fam-Lemstra
Fam-Molenaar-uit-Workum
Fam-POELSTRA
Fam-Rijpsma-Sijtinga
Fam-Scheper
Fam-Seinstra-Zeinstra
Fam-Veenstra-Achtkarspelen
Fam-de-Boer
Fam-de-Jong
Fam-de-Roos
Fam-de-Wolf
Fam-naam-de-Vries-uit-Makkinga
Fam-s-Krijtenburg-Wijnkan-Taconis
Fam-van-Oosten-Jubbega
Fam-van-der-Iest
Familie-Aardema
Familie-Achter-Agter-Schoterland
Familie-Achter-Agter-vertrokken-naar-Amerika-Canada-en-Duitsland
Familie-Atlas
Familie-Beugeling
Familie-Beuker
Familie-Bijsterveld-De-Ruiter
Familie-Bijsterveld-Stelpstra
Familie-Bol
Familie-Boll-uit-Ee
Familie-Botes
Familie-Buytenpost-Buitenpost-Leeuwarden
Familie-CORBA-uit-het-Friesse-Weststellingwerf-later-Drenthe
Familie-Canrinus
Familie-De-Boer-Vlieland-gezocht-voorvader-Dirck-Sijmens
Familie-De-Roos
Familie-De-Roos-Ygram
Familie-Dijkstra
Familie-Duwer-Duiver-Duba
Familie-Eeuwe-Ywe-Johannes-van-der-Heide
Familie-Els-e-lo-o
Familie-Elsen
Familie-Elslo
Familie-Fransbergen
Familie-Gaaikema-in-Burum
Familie-Graatsma
Familie-Groen
Familie-Grunstra-vertrokken-naar-Amerika
Familie-Halman
Familie-Hannema
Familie-Harmen-Ykes-Groen-de-Sjoerdje-Binnes-of-Berends-de-Vries
Familie-Helferich-Helfferich-Helfrich-Helffrich-etc
Familie-Hempenius
Familie-Hemrica
Familie-Hemrika
Familie-Heslinga-Brefo
Familie-Huitenga-o-a-te-Dronrijp
Familie-Hunia
Familie-Idema
Familie-Jansen-Janzen-uit-Sneek-en-Leeuwarden
Familie-Jedema
Familie-Kemker
Familie-Kuipers
Familie-Kunst-in-Friesland
Familie-Kunst-uit-Friesland
Familie-LOK-o-a-Heerenveen-Drenthe
Familie-Lammerts-Hogeboom
Familie-Lemstra
Familie-Lieuw-m-a-Bruinsma-Meesterga
Familie-Lieuwes-uit-de-Dongeradelen
Familie-Luxen
Familie-Mans-Maans-Dieles
Familie-Martena
Familie-Memerda
Familie-Memerda-Leipholz
Familie-Nicolai-uit-Achtkarspelen
Familie-Nieuwman
Familie-Oltmans-in-de-Verenigde-Staten
Familie-Oosten-Friesland
Familie-Pape
Familie-Piersma
Familie-Pletter-Dokkum-Koudekerk
Familie-Roberti-Weststellingwerf
Familie-Ronner
Familie-Roosma
Familie-Roskam
Familie-Seyen
Familie-Siderius
Familie-Sieben-van-Vlieland-gezocht-moeder-Gerardus-Sieben
Familie-Sjaardema
Familie-Sleijfer
Familie-Snelter
Familie-Soetevent-Gem-Haskerland
Familie-Steindam
Familie-Stremler-Stremmelaar-Stremmeler
Familie-Tibma-uit-Ee-Albert-Folkerts
Familie-Tigchelaar-Tichelaar-Hendrik-Jacobs-Tigchelaar-uit-Sneek
Familie-Tuininga
Familie-Van-Dellen
Familie-Van-Minnen
Familie-Van-Veen-uit-Lemmer
Familie-Van-der-Heide-Heijde-Hey-Nijehaske
Familie-Van-der-Veen
Familie-Van-der-Wal-Van-der-Velde
Familie-Van-der-Zwaag-Opsterland
Familie-Verf-Rosier
Familie-Vilain
Familie-Vlieger
Familie-Vormeer
Familie-Westra-en-Otter-wie-heeft-info
Familie-Wijnsma
Familie-Wilhelmi
Familie-Wybenga-Kramer-en-Homsma
Familie-Zijda-Seijda
Familie-Zijp-in-Amerika
Familie-advertenties
Familie-advertenties-Sneeker-Nieuwsblad-01-04-2004
Familie-album-Noordhuis-uit-Ee-met-zoekplaatjes
Familie-archief-Meindersma-uit-Ee-geinventariseerd
Familie-berichten-Noord-Holland
Familie-berichten-Sneeker-Nieuws-blad
Familie-berichten-Sneeker-Nieuws-blad-DISCUSSIE-GESLOTEN
Familie-berichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-11-03-2004
Familie-de-Boer-op-Vlieland-op-zoek-naar-voorouders-16de-17de-eeuw
Familie-de-Gavere
Familie-de-Jong-Hylkema-Schoterland-en-Aengwirden
Familie-de-Lover-de-Loover-de-Loouer
Familie-gegevens-HAARSMA
Familie-in-Oost-Friesland
Familie-in-Oost-Friesland-aanvulling
Familie-naam-BURKE
Familie-namen-1811-buiten-Friesland
Familie-onderzoek-FABER
Familie-s-uit-Friesland-e-o
Familie-van-Jan-Verweij-uit-Deventer
Familie-van-der-Tuin
Familie-van-der-Veen-uit-Tietjerkstradeel
Familie-van-der-Wal-Van-der-Velde
Familie-van-der-Wal-en-Fennema
Familie-van-t-Boveneind
Familie-wapen-Alles
Familie-zijda-Seijda-Leeuwarden
Familieadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-van-8-April-2004
Familieadvertenties-Friesch-Dagblad
Familieadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-maand-Juli
Familieadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-van-06-05-2004
Familieadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-van-13-en-19-Mei-2004
Familieadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-van-22-en-29-April-2004
Familieadvertenties-invoeren-voor-CBG
Familiebercihten-Haarlems-Dagblad-december-2010-deel-2
Familieberichten
Familieberichten-100-en-Haarlems-Dagblad
Familieberichten-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-van-8-December-2004
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-december-2001
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-december-2001-januari-2002
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-december-2010
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-februari-2000
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-januari-2000
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-januari-2011
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-week-3-januari-2011
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-week-4-en-5-2011
Familieberichten-Haarlems-Dagblad-week-6-2011
Familieberichten-Leidch-Dagblad-1998-deel-10
Familieberichten-Leidch-Dagblad-1998-deel-11
Familieberichten-Leidch-Dagblad-1998-deel-7
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-04-12-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-06-11-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-08-05-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-1-mei-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-10-04-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-12-en-19-Juni-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-13-20-en-27-11-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-13-Maart-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-15-05-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-19-December-2002
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-22-05-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-24-12-2002
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-24-April-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-24-en-31-December-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-25-09-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-30-05-2003-en-06-06-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-30-10-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-augustus-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-van-13-Januari-2005
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-02-10-2003-en-09-10-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-04-09-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-07-03-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-08-01-2004
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-11-18-12-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-15-04-2004
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-16-oktober-2003-en-23-oktober-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-19-en-26-Februari
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-20-03-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-20-Februari-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-27-Februari-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-29-Januari-5-en-12-Februari-2004
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-30Januari-2003
Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-31-12-2002
Familieberichten-Sneekernieuwsblad
Familieberichten-uit-diverse-Nederlandse-kranten
Familiebezit-Schuurman
Familieboek-Dijkstra
Familiedrukwerk-Mobach-de-Waij-e-d
Familiegeschiedenis-Geschiedenis-leeft
Familieleden-in-Zuid-Afrika
Familieleden-in-Zuid-Afrika-MOBACH-voor-GERARD
Familienaam-Brouwer
Familienaam-Duit
Familienaam-HOLTJE
Familienaam-Hannema
Familienaam-Honderd
Familienaam-Kempenaar
Familienaam-Lezwijn-Lestra-Leswin-Le-Soine-en-vele-variaties
Familienaam-NEUEN
Familienaam-Oosterwal
Familienaam-POST
Familienaam-Pompstra
Familienaam-Smits
Familienaam-Sukkel-Suckel-en-Sukel
Familienaam-Walta
Familienaam-van-der-Iest
Familienamem-1811
Familienamen
Familienamen-1811
Familienamen-in-Van-der-Schaaff-VanderSchaaff-parentelen
Familienamen-in-kwartierstaat
Familieonderzoek-Rijpkema-Rypkema
Familierelatie-Juw-Juwinga-en-Jelle-Broers-van-Hylckama
Families-Ameland
Families-BOS-en-REMMELTS-DE-VRIES
Families-Bosma-van-der-Veer-de-Vries
Families-Bouwhuis-en-de-Kroon
Families-Hazenberg
Families-Oosterveld-van-der-Woude-Jans-Gerbens-en-Nijholt
Families-Postma-Postema-Roelevink-Koopman-de-Boer
Families-die-door-mij-worden-onderzocht
Families-die-door-mij-worden-onderzocht-Knobbe-Henstra
Families-uit-Dokkum
Families-uit-het-zuiden-van-Friesland
Families-vnl-uit-het-Westerkwartier
Familievereniging-Idema
Familiewapen
Familiewapen-Steindam
Familiezoekwerk
Family-Gatsonides-in-de-Noord-Oost-hoek-van-Friesland
Family-Hoveling
Family-Names-that-I-am-searching
Family-Nijp-in-Amerika
Family-Pedigrees-CD-ROM
Family-Sjaarda
Family-Tree-Builder
Family-Tree-Maker
Family-from-Friesland-Please-can-anyone-help
Family-information
Family-of-Jacobus-Visser-Hijum
Family-of-Marten-Abrahams-van-Dijk-b-May-26-1866-Workum-d-March-27-1922-Balk
Family-tree-de-Vries
Family-van-der-Veer-in-Gorredijk-and-Family-de-Vries-in-Langeswaag
FamilySearch-link
FamilySearch-was-Lourens-Johannes-Hooisma
Familynaam-HOLTJE
Familysearch
Familysearch-Mormonen
Familysearch-links
Famlie-Vos-Suameer
Fasen-Phasinx-Fasinga
Feanwalden-Butenpost-Wytze-Baukes-Veenstra-en-moeder-Jinke
Fedde-Feddes-Post
Fedde-Feddesz-Post
Fedde-Jentjes
Fedde-Koops-Mast-en-Eelkje-de-Boer
Fedde-Reitzes-de-Vries
Fedde-Scheltema-x-Grietje-Witte
Fedde-Siebes
Fedde-Sybes-en-Ebeltje-Oenes
Fedde-Weidema-1915-2000
Feddema
Feddrik-Pieters-Stienstra
Feenstra
Feestdagen
Feijtse-Pieter-Pytters
Feike-Atsma
Feike-Boomsma
Feike-Boschma
Feike-Sybolts
Feike-de-Kroon-en-Trijntje-de-Vries
Feikje-van-der-Woude
Feikjen-Wybes-Bouma
Feitama-Tjallingii
Feiten-m-b-t-Lyclama-Nijholt
Feitje-Tettje-Jans-Slings
Feitse-Klazes
Feitsma
Feitsma-Wommels
Feitsma-wommels
Feitz-in-Ost-Friesland-Duitsland
Feitze-Lourens-Zandstra-Grietje-Bos
Fekke-Ybema-geb-Dec-3-1827-en-Limkje-Jans-Bosma-geb-June-1-1836
Femke-Jansen-uit-Nijemirdum
Fenna-Dijkstra-in-Amsterdam
Fenne-Martini-Lauwerman-Laverman-Laurman
Fennema-Tobstra-or-Jopstra
Fennema-was-Friese-testamenten-van-voor-1550
Ferband
Ferf-Burgum
Feringa
Fermanje-Vermaning
Fermanje-Vermaning-dictionary
Ferwerda
Ferwerda-Aukema
Ferwerderadeel-info-site
Ferwoude
Fetje-Feddes-uit-Wonseradeel
Fetje-Klazes-ca-1767-geb-Pieter-Jans-Ploeg-x-Tjimken-Taekes-van-Teeken-J
Fetje-Klazes-ca-1767-geb-Pieter-Jans-Ploeg-x-Tjimken-Taekes-van-Teeken-Johannes-Taekes-Roorda-x-Jetske-Jans-Jurjen-Koenraads-van-Pommeren-x-Jitske-Martens
Feyke-Hayes-van-der-Meer-en-Hinke-Willems
Feytze-Jans-Hoekstra-X-Trijntje-Ysaks
Fietje-Sloot
Fijnja-Fijnje-Finia
Fijnja-Fynja-Fijnje-Finia
Fijnje-Fijnjes-Fijnja-etc
Fikke-Ficke
File-Stambeam-Popma-geplaatst
File-regeltjes
Filejdbgmgr
Files-in-Friesland-genealogy
Filiatie-Rintje-Oepkes-en-Michiel-Oepkes
Fim-Wiersma
Finckelema
Finckema-Finck
Finckema-Spiekholt
Finding-birth-marriage-records-in-Groningen
Finkelema
Firefox-e-d-vs-soldatensite
First-Reply-to-Dan-Emigration-from-the-Netherlands
Fischer-Visser-Genealogy-hulp-Zijlstra-en-Horn
Fixed-X---
Fixed-X-2-23
Fixed-X-B-BS
Fixed-X-L-LC
Fixed-X-O-OT
Fixed-X-U-UK
Fixed-X-h-hi
Fixed-X-l-lc
Fixed-X-n-ng
Flecke-vlek
Flinck
Floreencohieren-Personele-cohieren-speciecohieren
Floris-Konstantijn-Reijnst-was-onderzoek-in-Nederlands-Indie-o-a-Pandeglang
Fluit-Fluyt
Foarlden-en-Neiteam-fan-D-ouwe-Freerks
Focke-Fockes-Egbertje-Allerts
Focke-Hilbrands-Roodkerk
Focke-en-Trijntje
Focko-Uckena
Foe-c-kema
Foeck-Eelings
Fofje-Sjoerds-bedankt
Foget-Family
Fokeltje-Gerbens-Faber
Fokeltje-Tjommes-Schuringa
Fokje-Boersma-de-Boer-was-vraag
Fokje-Linzes
Fokje-Moed
Fokje-Nutters-de-Vries
Fokje-Nutters-zeven-kinderen
Fokje-Piers
Fokje-Schreuder
Fokje-Sjoerds-was-Look-up-please
Fokje-de-Jong
Fokke-Abes
Fokke-DALSTRA-1854-Grietje-WESTRA-1859
Fokke-Dalstra
Fokke-Egbert-Oppersma-was-Graftombe
Fokke-Feikes-Postma
Fokke-Freerks-WIND
Fokke-Harmens-Kooistra
Fokke-Jacobs-en-Pyje-Annes
Fokke-Jans
Fokke-Jelle-Nijholt-en-Pietje-Nijholt
Fokke-Kortlang-van-Harlingen
Fokke-Kortlanglaan-Ermelo
Fokke-Pieters-Taetske-Stevens
Fokke-Pieters-van-Bartjes
Fokke-Rinses-Douma
Fokke-Ruurds-de-Jonge
Fokke-Sjoerds
Fokke-Tjebbes-x-Aaltje-Wiebes
Fokke-Visser
Fokke-W-van-der-Meulen-Feenstra
Fokke-de-Jong-x-Geeske-begraven-in-Lemmer
Fokke-v-d-Sluis
Fokke-van-Veen
Fokke-van-Veen-was-1951
Fokkema-Foreman
Fokkema-dag-op-19-febr-05-in-Menaldum-Fr
Fokkema-was-Dirk-en-Pieter-Fokkema
Fokkinga
Folckert-AnnesXAuckjen-Fokkes
Folckert-Harmens-x-OSW-1697-Jantien-Egberts
Folk-sunder-rem
Folk-sunder-rem-was-ooit-boek-over-Harkema-Opeinde
Folkersma-van-der-Werf-van-der-Veen-van-der-Glas-Postma
Folkert-Damsma
Folkert-Gjalts-en-nazaten
Folkert-Jans-Jan-Jacobs-DONKERBROEK
Folkert-Jans-Jan-Jacobs-DONKERBROEK-Website
Folkert-Jans-en-alles-eromheen
Folkert-Klazes-Klosma
Folkert-Kuipers
Folkert-Oom-en-Jantje-Lamberts
Folkert-Ruurds-Sinnema
Folkert-Ruurds-Sinnema-voor-margreet-en-alle-andere-belangstellenden
Folkert-Sieses-Veenstra-Friesland-connection
Folkert-Sybrens
Folkert-Tjepkema
Folkert-Wierds
Folkertsma-NoorderDrachten
Fonda
Fons-en-Cor-Seinstra-werkt-NIET-bij-Tresoar
Foocke-Sytses-Trijntje-Michiels
Foockel-Eysinga
Foockel-en-Jetze-Poelgeest
Foogles-Bakhuizen-Warns-en-Garrit-Garrits
Fopkje-Nolkes-Familienaam-Wouda
Fopkje-Nolkes-was-Trouwregisters-Sneek
Foppe-Gerbens-de-Vries-was-Zandberg
Foppe-Jacobs-Bergsma
Foppe-Jacobs-de-Haan-was-ouders-gezocht
Foppe-Jans
Foppe-Meijnes
Foppe-Sents-KLIJNSMA-Gerrit-Oenes-DOLSTRA
Foppe-Tiedes-Oenema
Foppe-Tjipkes-Dykstra
Foppes
For-Elaine
For-Sipke-Paulides
For-Sipke-Paulides-virus
For-all-those-who-do-not-subscribe-to-Gens-Nostra
For-those-who-follow-Aartsma-genealogy-or-who-know-Aartsma-s
For-your-information
Fort-de-Cock-Batavia
Fortuin
Fortuin-nogmaals
Fortuin-was-New-file-added
Forward-from-Gerda-Pieterse
Foto
Foto-4-van-wie-zijn-dit
Foto-Blokhuisplein-18-te-Leeuwarden
Foto-Johan-Henrici-Johannes-Henricus-Rhala
Foto-Johan-Henrici-Johannes-Henricus-Rhala-database-Iconografisch-Buro
Foto-Nederlands-Hervormde-kerk-Driesum-en-doopdatum-1888-1889-in-deze-kerk
Foto-akten-uit-Tresoar-Frysk-Histoarysk-en-Letterkundich-Sintrum
Foto-archief-Tweede-Wereldoorlog
Foto-database-o-a-fam-Koolstra-Dokkum
Foto-familie-Bosma
Foto-gezocht-Wijde-Noorderhorne-Sneek-1800
Foto-s
Foto-s-Blije
Foto-s-Christelijke-school-Wijnjeterp
Foto-s-De-Jager
Foto-s-Joodse-grafstenen-bij-Tresoar
Foto-s-bewoners-Maatschappij-van-Weldadigheid
Foto-s-de-Jager
Foto-s-en-nakomelingen-van-de-dochters-Beerda
Foto-s-genealogische-dag
Foto-s-genealogysk-jierboek-2008-pag-132-ontvangen
Foto-s-gezocht
Foto-s-herkennen
Foto-s-online-herkennen-zonder-zoekwoorden
Foto-s-oud-Leeuwarden
Foto-s-rond-1910-familie-Stegenga-Klaas-tjittes-Stegenga-en-Jantje-Vledder
Foto-s-toegevoegd-familie-Schrader-te-Sneek
Foto-s-uit-Friesland
Foto-s-uit-het-Geheim-register-van-ontslagen-gevangenen-toegankelijk-gemaakt
Foto-s-van-Dokkum-Harlingen-Hallum-Marrum-Ferwerd-Blija-en-Sint-Jacobie
Foto-s-van-Wiebe-J-Veenstra-1857-1945-Donkerbroek
Foto-s-van-de-Genealogische-dag-op-1-oktober-2011
Foto-s-van-de-dorpen-Ee-Engwierum-Paesens-en-Moddergat
Foto-s-van-diverse-dorpen-en-steden
Foto-stoomloc-13-bij-Veenwouden-conducteur-THALEN-en-machinist-DOLSTRA
Fotoalbum-Groenveld-Dokkum
Fotoboek-1898-Herrema-s
Fotoboek-Onstwedde-Gr
Fotoboekjes-gezocht
Fotograaf-De-la-Roche-Bus
Fotograaf-Kuiper-in-Noordwolde
Fotografen-in-Friesland-F-W-Comello-Drachten
Fotografisch-zoekplaatje
Fotos
Fotos-Nationaal-Archief-op-Flickr-site
Fotos-plaatsnaamborden
Fotoscan-van-Hotel-Parkzicht-in-Franeker
Foulon-Bek-Anor
Found-this-on-Google
Fout-in-index
Foute-vernoeming
Foutje
Foutje-Tjeerd-van-der-Iest-Grietje-Koster
Foutje-tresoar
Foutje-van-voorouder-Naams-aanname
Fragment-Friese-tak
Fragment-kwartierstaat
Franciscus-Born-Neeltje-Hak
Francois-Halma-gen
Franeker-Hessel-Abbenga
Franeker-Roelof-Jans-Boorsma-x-Hiltje-Jans-Nota
Franeker-Universiteit-lijst
Franeker-huis-met-de-blieken-gevel
Franekeradeel
Frankena-s-en-het-Hof-van-Friesland
Frans-Franzen-Boomsma-was-Wie-kan-mij-een-antwoord-geven
Frans-Hendriks-X-Geertruy-Gerbens-Bloemhof
Frans-Krom
Frans-Sybrens-zich-later-noemen-Fabersma
Fransbergen-in-Dokkum-was-de-USA
Fransbergen-in-de-USA
Franske-Minnes
Franske-Minnis
Franske-Pieters-gedoopt-als-Franciscus
Fred-Schotsman-De-Wagt
Frederik-Carl-Hoek
Frederik-Eisinga
Frederik-Zijlstra-Renske-Sytsma
Frederika-Prop
Fredrick-Arnold-Seel-en-Johanna-Maria-Brandt
Freek-karstens-adema-Sybrigje-Gerbens
Freerck-Ballings
Freerk-Bienings
Freerk-Bienings-Plantinga
Freerk-Freerks-Postmus
Freerk-Gerrits-Hiske-Jacobs
Freerk-Gerrits-Hiske-Jacobs-oebele-popma
Freerk-Gerrits-Hiske-Jacobs-oebele-popma-Teijema
Freerk-Johannes-de-Vries
Freerk-Lammerts-Trijntje-Hendriks
Freerk-Reinders-Dijkstra
Freerk-Sjoerds-x-Antje-Hendriks-1659-1660
Freerk-Sjoerds-x-Hendriks-1659-1660
Freerk-de-Vries-en-Trijntje-Veenstra
Freerk-de-Vries-rn-Trijntje-Veenstrs
Freerk-en-Marten-Sikkes-Sikkema
Freland-Johannes-Bader
Fremdenregister-im-Stadtarchiv-Amsterdam
Freonen-fan-de-argiven-in-Fryslan-Vrienden-van-de-archieven-in-Friesland
Frequentieverdeling-naamgenoten-met-kaartje
Friedoc
Fries
Fries-ABN-etc-grafisch-genealogieprogramma
Fries-ABN-genealogieprogramma
Fries-Archief-Net
Fries-Archiefnet-was-Fedde-Koops-Mast-en-Eelkje-de-Boer
Fries-Bataljon-A-van-der-Heide
Fries-Groningse-kwartieren
Fries-Taal-Dialect-Doet-niet-terzake
Fries-To-America
Fries-archiefnet
Fries-handmerk-pentagram
Fries-kwartierstatenboek-1996
Fries-land-genea-logy-Max-Derme
Fries-volkslied
FriesArchiefNet
Friesarchiefnet
Friesch-dagblad-online
Friesche-Doopgezinde-Gemeente-in-Zaandam
Friesche-Doopgezinde-Gemeente-in-Zaandam-voor-Jan
Friesche-Doopgezinde-Gemeente-in-Zaandam-voor-Sonja-en-Marjon
Friesche-Volksalmanak-1857
Friesche-en-saksische-vorm-van-een-gerde-roede
Friese-Alba-Amicorum
Friese-Eigenerfden-wapens
Friese-Kadastrale-Atlasssen-was-Huidige-locatie-bepalen-van-een-woning-uit-de-17e-eeuw-mogelijk
Friese-Moddergat-in-finale-verkiezing-De-Mooiste-plek-van-Nederland
Friese-URL-verkorter
Friese-achternamen
Friese-admiraliteit-basis-voor-ontdekking-Australie
Friese-benaming
Friese-dominees-in-Zeeland-Dankaert-Ste-i-inga
Friese-emigranten
Friese-familienamen
Friese-families-Brook-en-Joha
Friese-families-in-mijn-kwartierstaat
Friese-gegevens-bij-CBG-was-Peter-Nijholt-Zoeken-in-Archieflocatie-Tresoar-Frysk-Histoarysk-en-Letterkundich-Sintrum
Friese-genealogin
Friese-huwelijken-in-Amsterdam
Friese-kwartierstaten
Friese-les-van-Pyt-Kramer-was-betekenis-achtervoegsel-moeij
Friese-militieregisters
Friese-namen-weer-op-zijn-Fries
Friese-namen-weer-op-zijn-Fries-NOS-Teletekst-192
Friese-namen-weer-op-zijn-Fries-PZC-23-3-2002
Friese-piraten
Friese-plaatsen-was-Jan-Hessels-Brandenborg
Friese-plaatsen-was-Teye-Willems-Dijkstra-Hendrick-Willems-Dijkstra-familieverband
Friese-plaatsnamen-en-gemeenten
Friese-schippers-in-Sonttolregisters
Friese-site-en-Genlias
Friese-site-was-De-Vries-Kommers
Friese-slogans
Friese-spelling-geslachtsnamen
Friese-taal-beluisteren
Friese-taal-geschiedenis-en-cultuur
Friese-tak-hulp-gezocht
Friese-term
Friese-testamenten-van-voor-1550
Friese-testamenten-voor-1550
Friese-video
Friese-volkstellingen-1830-1850-online
Friese-voornamen
Friese-voornamen-Kollumer-Oproer
Friese-voornamen-was-Reynu
Friese-voorouders
Friese-voorouders-was-graven-op-internet
Friese-websites
Friese-woorden-naar-het-nederlands-vertalen
Friese-wortels
Friese-zaken-was-Fries-Taal-Dialect-Doet-niet-terzake
Friese-zeelui-was-Jath-Albers-de-Krus-uit-Harlingen
Friesian-Archive-Site
Friesian-Families-in-the-Dutch-Colonies-of-New-York-1650s
Friesland
Friesland-Blauw-Hettinga
Friesland-Discussie-Site-en-Toevalsvondsten-Gelezen-op-Gen-Benelux
Friesland-Genealogie
Friesland-Genealogie-900-leden
Friesland-Krijgsman
Friesland-Oldeboorn-in-1672
Friesland-Op-de-Kaart
Friesland-Post-nov-1985
Friesland-archives
Friesland-connection
Friesland-dames
Friesland-families
Friesland-families-Andringa
Friesland-gen-Baukje-Bouwes-Bruinsma-en-anderen
Friesland-genealogie
Friesland-genealogie-unsubscribe
Friesland-genealogie-voor-Jean-Riemersma
Friesland-genealogie-voorstellen
Friesland-genealogy
Friesland-genealogy-Andringa
Friesland-genealogy-Betzema
Friesland-genealogy-Boonstra-s
Friesland-genealogy-Family-Mobach
Friesland-genealogy-Fries
Friesland-genealogy-Haanstra
Friesland-genealogy-Hooyenga
Friesland-genealogy-Jan-Pieters-Terpstra-and-Saapke-Jans-Boersma
Friesland-genealogy-Kaaimaker-maker-van-kaden
Friesland-genealogy-Klaver-was-klaas-westerhof
Friesland-genealogy-Politiek
Friesland-genealogy-Reitze-Jelles-Huisman
Friesland-genealogy-message-settings
Friesland-genealogy-onder-de-klokslag
Friesland-genealogy-petrus-bruining
Friesland-genealogy-unsubscribe-yahoogroups-com
Friesland-genealogy-yahoogroups-com
Friesland-genealogyOost-Friesland-Duitsland
Friesland-genealogywas-boerderij-nu-boelens-grijpsma
Friesland-group
Friesland-henealogy-Swart
Friesland-op-de-kaart-combineert-historie-met-heden
Friesland-opent-digitale-beeldatlas-Trouw
Friesland-promoten
Friesland-uit-de-lucht
Friesland-uit-de-lucht-Friesland-from-the-sky
Friesland-vanuit-de-lucht-gezien
Friesland-voting-farms
Friesln-Boppe
Friestalig-boerderijenboek-Pleatsen-yn-Eastdongeradiel-online
Friezen-Antoinette-Bourignon
Friezen-afkomst-e-d
Friezen-afkomst-e-d-Oergenealogie-Oera-Ura-Linda-enz
Friezen-afkomst-oergenealogie
Friezen-als-Angel-Saksen
Friezen-buiten-Friesland
Friezen-buiten-Friesland-B-Wietsma
Friezen-die-in-Den-Haag-huwen
Friezen-gezocht
Friezen-in-Den-Haag
Friezen-in-Elmina-in-1715
Friezen-in-Enkhuizen-1750-1761
Friezen-in-Groningen
Friezen-in-Groningen-toehaak
Friezen-in-Noord-Amerika
Friezen-in-Noorholland
Friezen-in-Zeeland
Friezen-in-Zeeland-Eltsma-Dijkstra-Bosma-Rustinga-Buma-Unia
Friezen-in-Zuid-Holland-Sybrandy
Friezen-in-andere-databases
Friezen-in-buitenland-1811
Friezen-in-de-Tiendaagse-Veldtocht
Friezen-in-doopregister-St-Omer-was-boek-cd-Bataven
Friezen-in-het-leger-van-Napoleon
Friezen-kruistochten-Dorsvlegelfries
Friezen-naar-Danzig-Pruisen-Mennonieten
Friezen-naar-Nederlands-Indie
Friezen-oergenealogie
Friezen-op-Java
Friezen-op-VOC-schepen
Friezen-uit-Lowlands-Mail-Weer-eens-iets-anders
Friezen-uit-vorger-eeuwen-ook-zoeken-op-kinderen-bij-ouder
Friezen-uit-vroeger-eeuwen
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-aanvullingen-en-verbeteringen
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-aanvullingen-op-mijn-website
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-doopdata-toegevoegd
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-doorklikken-naar-echtgenoten
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-eerste-proefdruk-te-bezichtigen-op-4-november
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-en-foto-s-wapens-in-beeld
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-in-dagblad-Trouw
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-in-oktober-2007
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-inbreng-Grfskriftekommisje-Fryske-Akademy
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-komt-er-nu-echt-aan
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-nieuwe-inscripties-kerk-Rauwerd
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-nu-aanvullingen-downloaden
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-oplage-bijna-uitverkocht
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-opschriften-uit-Friesland-1280-1811
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-verschijnt-defnitief-16-november-2007
Friezen-uit-vroeger-eeuwen-verschijnt-in-mei-voorintekening-tot-eind-februari
Friezen-yn-Amearika
Friezen-yn-Paterson-USA
Friezenuit-vroeger-Eeuwen-in-het-Nederlands
Frijling
Frisia-Occidentalis
Frisian-Course-Cursus-Fries
Frisian-Course-was-Zoekschermen
Frisian-English-dictionary
Frisian-English-dictionary-2
Frisian-Names-chosen-in-1811
Frisian-genealogy-group-was-no-subject
Frisian-history-on-BBC-Radio
Frisian-language-in-1815
Frisian-language-was-Dutch-Frisian
Frisian-name-IJlst-or-Ylst
Frisian-name-suffixes-Friese-naamsuitgangen-was-hELP
Frisian-names-explanation-please
Frisian-town-names-and-counties
Frisian-word
Frisians-to-America
Frits-Klazes-de-Vries-of-Grouw-1828-1902
Frits-Oosterbaan-Zuiderkruis
Frl-gen-Kan-er-iemand-huwelijk-kooistra-dol-bekijken-klompen
Frock-Freericks-uit-Blija
Froentjes
From-Main-USA-search-for-Rozema-s
Frontpage-files
Froukje-Anes-Arends
Froukje-Baukes-gedoopt-in-Oostermeer-Eestrum-5-januari-1706
Froukje-Gerrits-Kingma
Froukje-Harmens-Slotegraaf
Froukje-Heerkes
Froukje-Michiels-Leering
Froukje-de-Vries
Froukje-van-Zwol-en-Hendrik-de-Boer
Froukjen-Kornelis-de-Vries
Froukjen-Schuurman-en-Sieger-Schuurman
Frouwkje-Krakou-Sikke-Balli
Frouwkje-Wilts
Frysk-Argyf-website
Frysk-Argyf-website-Or-Ryks-Archyf
Frysk-Argyf-website-Or-Ryks-Archyf-www-ryksargyf-org
Frysk-Folksliet-in-MP3-formaat
Frysk-Unthalders-Lieteboeke
Frysk-of-Nederlands
Fryskargyf-Friesian-Archives
Fryske-Dei-2002
Fryske-Dei-2002-Meyler
Fryske-Dei-OT-Babylonie
Fryske-Dei-in-western-Canada
Fryske-famyljenammen
Fryske-famyljes
Fryske-famyljes-Jacobi
Fryske-kertiersteaten-op-ynternet
Full-screen-Tresoar
Full-screen-Tresoar-was-Link-to-Ryksgarf
Fw
Fw-2-januari
Fw-Aanvullingen-op-de-index-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief
Fw-Aldfaer-Correctie-Duits-treligieus
Fw-American-Family-Immigration-History-Center-T20010824006R
Fw-Appelscha
Fw-BLOQUER
Fw-Bang-a-ma
Fw-Beern-Pol
Fw-Bekijk-mijn-Netlog-profiel
Fw-Bereikbaarheid-FAQ-Digitale-Bronbewerkingen-e-d
Fw-Bijlsma
Fw-Bla-a-uw
Fw-Blauw
Fw-Bloedverwantschap
Fw-Boek-over-het-geslacht-Doorenspleet
Fw-Boerderijen-in-Marrum-en-Hallum
Fw-Boonstra-puzzel
Fw-Boonstra-puzzel-Koosnaampjes-van-friese-voornamen
Fw-Buurman-Buyrman-of-Buurtman
Fw-Buwalda-Sinnema
Fw-Comello-zusters-in-Amsterdam
Fw-Coop-Eijses-en-Aaltje-Roels
Fw-Cornelis-Jans-Bouma
Fw-Cornelis-Johannes-Zwaga
Fw-D-Col-Abstract-Will-of-Cornelia-Roos-Benson-Rutgers
Fw-D-Col-Questions-Asked-on-Social-Security-Form
Fw-DEUTSCHES-RECHTSWRTERBUCH-3
Fw-Dan-Karel-Annemarth
Fw-De-nieuwe-Aldfaer-is-daer
Fw-Deinum-genealogy
Fw-Digitaal-archief-stamboom-onderzoek
Fw-Dol-Visser
Fw-Doorst-FW-Doorst-Fw-Doorst-Kloosterleven
Fw-Dutch-Links-on-My-Website
Fw-Eala-Fria-Frezena
Fw-Echtgenoot-van-Wieger-Jans-Buis-ten-tijde-overlijden
Fw-Een-virus-heeft-je-pc-te-pakken
Fw-Eijer
Fw-Engeltje-Hendriks-van-Kammen
Fw-Er-zijn-van-die-dagen
Fw-FIVE-HELPFUL-HINTS-FOR-FINDING-YOUR-ANCESTRAL-RECORDS-AT-ELLIS-ISLAND
Fw-FW-voorouders
Fw-Fam
Fw-Familie-Achter-Agter-Schoterland
Fw-Familie-Hunia
Fw-Familie-Steggerda
Fw-Familie-Van-der-Zwaag-Opsterland
Fw-Familie-van-Oostrum-uit-Friesland
Fw-Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-19-december-2002
Fw-Family-Tree-Builder
Fw-Family-search
Fw-Ferwerda
Fw-Fielstra-dringende-vraag
Fw-Foutmelding-database
Fw-Friesland-genealogy
Fw-Friesland-genealogy-Duwer-Duba
Fw-Frisian-translation
Fw-Fw-Returned-mail-Host-unknown-Name-server-worldonliine-nl-host-not-found
Fw-Fw-Yahoo-Groups-Genealogie-Nederland-Messages-Message-533-of-1179
Fw-G-D-Hagenaar
Fw-GEN-Fw-OT-genealogie-en-kankeronderzoek
Fw-GEN-homepage
Fw-GEN-zoekvraag-familie-Hoitinga-ivm-foto-s
Fw-Geboorte-Albert-Kornelis-de-Jong-op-7-mei-1880
Fw-Geboorte-en-overlijden-Zuid-Afrika
Fw-Geene-voorhoofdmal
Fw-Geertje-Baukes-Baukema
Fw-Gelresklooster
Fw-Genalogie-Spandaw
Fw-Genealogie-DE-VRIES
Fw-Genealogie-Doorenspleet
Fw-Genealogie-Doorenspleet-Moed-t
Fw-Genealogie-Elske-Kuiphof-of-Kuijphoff
Fw-Genealogie-Gramsma-Westra-enz
Fw-Genealogie-Spandaw
Fw-Genealogie-in-Nederland-Genlias-en-opvolging
Fw-Genlias-en-Drenlias
Fw-Georg-Leenhart-Lindemeijer
Fw-Global-Tree-Search-Results
Fw-Gysbert-Japiks
Fw-HAANSTRA
Fw-HOF-van-Gerrit-B
Fw-Hage-n-doorn
Fw-Handtekeningenlijst-htm
Fw-Hansma-s-in-Dantumadeel
Fw-Harinxma
Fw-Help-mij-a-u-b
Fw-Hittje-Jans-Huisman
Fw-Hylkema-families-etc
Fw-IJntze-van-der-Honing
Fw-Iedere-minuut-telt
Fw-Inia
Fw-Internetquellen-zur-Genealogie-des-deutschen-Sprachraumes
Fw-Jacob-Sakes-Kooistra
Fw-Jan-Hanses-Blom
Fw-Jan-Harmens-en-Aukje-Lykeles-Ureterp
Fw-Jan-Johannes-Dooper
Fw-Jan-Rijpkes-Postma-en-Eelkje-Jacobs-de-Jong
Fw-Janke-Jans-Bouman-Halbesma
Fw-Johannes-Osterhof-De-Knijpe-en-het-Meer
Fw-Johannes-Touwslager-was-wie-wil-opzoeken-in-Leeuwarden
Fw-Johannes-Westerdijk-1854-1935-Franeker
Fw-Jouster-Courant
Fw-Keimpe-Ouwes-Streekstra
Fw-Kliffort-x-van-der-Veen
Fw-Klok
Fw-Kokje
Fw-Kooy-in-Het-Bildt
Fw-LL-L-Online-resources-LOWLANDS-L-21-MAR-2000-02-E
Fw-Langezwaag
Fw-Lautenbach-aanvullingen-verbetering
Fw-Leenprotocollen
Fw-Leenprotocollen-Helmich
Fw-Letteboer-etc
Fw-Lijst-met-achternamen
Fw-Lijstenfabriek-Leeuwarden
Fw-Lok-Heerenveen
Fw-Losse-personen-met-de-naam-de-Vries
Fw-Minke-Benedictus
Fw-Minne-nannes-Tjamck-Hotsesdr
Fw-Moeilijk-woord-3
Fw-My-great-grandmother
Fw-NH-genealogy-RICHARD-W-WEENING-OBITUARY-b-Ureterp-Holland
Fw-Nauta-Wijngaarden
Fw-Nederlands-grondgebied
Fw-Nieuw-lid
Fw-Nijholt
Fw-Nijholt-RK-Doniawerstal
Fw-Nijholt-huwelijk-Harmen-Frerix
Fw-Noordholland-Genealogy-Familie-Oosten-Friesland
Fw-OT
Fw-Odde-Ubbe-Stobbe-Slikke-Gnodde
Fw-Oldeboorn-Ruurd-Fokkes-en-Sijmen-Gosses
Fw-Ommerschans
Fw-On-Mother-s-Day-Honor-Mom-with-an-Ellis-Island-Heritage-Gift
Fw-Onderzoek-naar-de-familienaam-Spandaw
Fw-Ongehoord
Fw-Ongewenste-mail
Fw-Opnieuw-Acte-van-Kennelijkheid
Fw-Opzoek-gevraagd
Fw-Opzoekverzoek
Fw-Ost-Friesland
Fw-Ouders-Jan-Lieuwes-1770-Smallingerland
Fw-Overlijdensakte-Menaldumadeel-1845
Fw-PPS
Fw-Pieter-Eintes-Bouma-Akke-Tjeerds-Jongsma
Fw-Pijlman-de-Oude-Moed
Fw-Plantinga
Fw-Plantinga-van-der-Ploeg
Fw-Please-reactivate-your-Yahoo-Groups-account
Fw-Popke-Iemes
Fw-Popkje-Pommerol-geb-Heerenveen-8-mei-1787
Fw-Postmus
Fw-Privacy-jonge-personen
Fw-Ptronille
Fw-Regio-12-geboortes
Fw-Rijskamp
Fw-Ron-de-Ruyter
Fw-Roodklif
Fw-SMITS-Leeuwarden-HELP
Fw-Sara-theunis-van-der-Veen
Fw-Schenckel-Haselbeeck
Fw-Schoppen-de-Jongh-Friesland
Fw-Search-screen-Tresoar-Varkevisser-Edema
Fw-Sicke-Harkema-Age-Andries-uit-Hijum
Fw-Sint-Bonifatius-Friesland
Fw-Smit-begraven-1960-en-1968-Terband-Tjalleberd
Fw-Speerstra
Fw-Steen
Fw-Stellinga
Fw-Sytze-Joukes-Osinga
Fw-Tilstra
Fw-Tjepkema
Fw-Tresoar-site-was-Jongsma-Stenekes
Fw-Tuinhof-demoed-t
Fw-Tyleman-Joure
Fw-UK
Fw-Van-Jelle-Kooistra
Fw-Verdwenen-Brouwers
Fw-Vierde-huwelijk-van-Aaltje-Jans-Schuring-met-Sipke-Hanzes-Hansma
Fw-Virus
Fw-Virus-waarschuwing
Fw-Visser-Family-U-S
Fw-Volkstellingen-Dantumadeel-en-Ferwerderadeel-online
Fw-Voorouders-Dsir-e-van-Dijk-doc
Fw-Voorouders-Dsire-v-an-Dijk-doc
Fw-Voorouders-Dsire-van-Dijk-doc
Fw-Vraag-ui-Rusland
Fw-Waarde-v-d-gulden
Fw-Waarschuwing
Fw-Warning-could-not-send-message-for-past-4-hours
Fw-Westra-was-Eerste-genealogie-op-het-web
Fw-Wie-kent-Jan-van-der-Weide-en-Simontje-Tigchelaar
Fw-Wijngaarden
Fw-Willem-Jakobs-van-der-Veen
Fw-Willemke-Wierda
Fw-Wink-Winck-Weenck
Fw-YPMA-information
Fw-Yahoo-Groups-Genealogie-Nederland-Messages-Message-533-of-1179
Fw-Your-invitation-from-Gerard-Lemmens-is-about-to-expire
Fw-Zeeland-genealogy-Fw-vrijgelaten-gevangenen
Fw-Zeeland-genealogy-Grand-Rapids-Harinck
Fw-ZuidHolland-Genealogy-10-000-familienamen-Zuid-Holland
Fw-ZuidHolland-Genealogy-Fw-4WDOOS-Yahoo-groups-may-be-going-user-pays
Fw-ZuidHolland-Genealogy-problemen-Genlias-Monitor
Fw-aaltje
Fw-aanvullingen-kwrst
Fw-aavulling-verzoek-mbt-Jan-Hendriks-Dolstra
Fw-achtkarspelen
Fw-aktes
Fw-albert-tjibbes-hoogeveen
Fw-aldfaer-Virusmelding
Fw-begr-plaats-O-St-W
Fw-berkhoven-stokker
Fw-beroep
Fw-betekenis-Oate
Fw-boerderij-het-hoekje-hardegarijp
Fw-claas-nicolaides-van-der-let
Fw-de-JONG-de-VRIES
Fw-de-weert
Fw-eeckma
Fw-even-voorstellen
Fw-fam-ASSELMAN
Fw-fam-Kramer-uit-Friesland
Fw-fam-buist
Fw-fam-koops
Fw-fam-schotsman
Fw-familie-de-Jong-Hielkema
Fw-foutje-database-Schiering-m-z-Schieving
Fw-frans-boersma
Fw-geb-akte-Gerrit-de-Vries
Fw-geboortedatum-gezocht-van-Klaas-Franzes-Dekker-en-Trintje-Joostes-Kluitenberg
Fw-geboortelepel
Fw-geboortelepel-Geiske
Fw-gedichtsje-oer-de-utslag
Fw-geen-berichten
Fw-geertje-klaver
Fw-gen
Fw-genealogie-De-Jong-briefnr-594
Fw-gezocht-enkele-DOUMA-s
Fw-grafopschriften-Friesland
Fw-grafstenen
Fw-graftombe
Fw-groningen-genealogy-Douwema
Fw-groningen-genealogy-DutchRegiments-subindex-algemeen
Fw-groningen-genealogy-HELP-Attema-x-Ykema-Postma
Fw-groningen-genealogy-atjeh
Fw-grootmoeders
Fw-grunstra
Fw-harmen-rinses
Fw-help
Fw-hendrikje-Brals
Fw-hi
Fw-hulp-gevraagd
Fw-important
Fw-info-Hooghiemstra-en-een-hulpvraag
Fw-inrichtingen
Fw-jan-hanses-swart
Fw-jan-sierks-en-trijntje-roels
Fw-katholieke-doopnamen-vs-friese-roepnamen
Fw-kokje-voor-1600-hoe-waarom-Kokje
Fw-kwartierstaat-met-9-generaties-tot-ca-1520-van-trijntje-ten-cate
Fw-lovius-Smits-Wiersma-Bruinsma-etc
Fw-maison-d-arrt
Fw-nakomelingen-van-Klaas-Westerhof
Fw-nannes
Fw-ndersyk
Fw-nieuwhomepage-adres
Fw-nijholt
Fw-nog-een
Fw-nogmaals-Wildschut-x-Hoekstra-en-Wildschut-x-Stroo-i-sma-en-Ellens
Fw-notarile-akten
Fw-o-a-Bouma
Fw-onderzoek-De-Harste-Bouwe-Popes-Lammert-Keinpes-Hendrik-Aises
Fw-onderzoek-in-Tjerkwerd-en-Wonseradeel
Fw-opzoekvraag-Antje-Pieters
Fw-opzoekvraag-jan-gjolts-wijnstra
Fw-outger-harmens-en-dieuwke-hayes
Fw-overijssel-genealogy-Rupert
Fw-pake-s-jurk
Fw-politieke-ordonnantie-van-1580
Fw-probleem-met-leeftijd-of
Fw-re-Deinum-Frans-Tjebbes
Fw-re-drijfhout
Fw-re-even-voorstellen
Fw-regarding-www-i-friesland-com
Fw-site-is-weer-vernieuwd
Fw-sluipvirus
Fw-stamboom-drenthe-Informatie-over-virussen
Fw-stamboom-drenthe-berichtje
Fw-suffridus
Fw-test
Fw-thuisdopen
Fw-toch-een-hull-geboren-in-groningen-de-onderste-weet-iemand-hoe-ik-daar-verder-kan-zoeken
Fw-tresoar
Fw-unsubscribe
Fw-unsubsribe
Fw-van-Houten
Fw-van-beem-lanssel
Fw-van-der-Laan
Fw-van-der-Molen-families
Fw-van-sluis
Fw-vernoemen-Oepke-Eke
Fw-virus
Fw-virus-open-geen-attachement-bijlage
Fw-viruswaarschuwing
Fw-viruswaarschuwing-is-een-HOAX
Fw-voorouders
Fw-vraag-Heslinga
Fw-vraag-voor-aanvullende-gegegevens-fam-Bootsma-te-Leeuwarden
Fw-waarschuwing-voor-eventueel-aanwezig-virus
Fw-walle-jeltes-en-sieuwke-sipkes
Fw-weet-het-niet-te-omschrijven
Fw-wie-weet-raad
Fw-ww2-dwangarbeiders
Fw-ymes-of-immes
Fw-zandberg-zandburg
Fw-zoekvraag-Pieter-Brouwer-geb-Leeuwarden
Fw-zoekvraag-naar-Leening
Fwd-Aaltje-Braaksma
Fwd-Aaltje-Deelstra-en-Demeeter
Fwd-Berend-van-Dijk
Fwd-CI-NEWS-FLASH-1852-NEW-YEAR-RESOLUTIONS-SOLVE-GENEALOGICAL-MYSTERIES
Fwd-Couperus
Fwd-Digest-Number-5759
Fwd-Dit-Weekend-gratis-toegang-Emmigratie-records
Fwd-Donia-Hennaarderadeel
Fwd-Dutch-First-Names
Fwd-Dutch-MW-help-with-translation
Fwd-Familie-Roosma
Fwd-Folkert-Jans-Hiltjen-Andries
Fwd-Fw-PAS-OP-VOOR-HET-I-LOVE-YOU-VIRUS
Fwd-Fwd-Fwd-Een-paar-kiekjes
Fwd-Geesje-Jans-Booy
Fwd-Grietje-Jari-n-gs
Fwd-Hermen-Hendriks-Wind
Fwd-Hoekstra-X-Dijkstra
Fwd-Jelle-Jellema
Fwd-Johannes-Bauke-Age-Jan-Osinga-heeft-u-op-MyHeritage-com-een-bericht-gestuurd
Fwd-MIKALAMA-kalamazoo-Paul-E-Holkeboer-obit-from-Michigan-newsgroup
Fwd-MIKALAMA-kalamazoo-Raymond-T-Knoll
Fwd-Minne-Wybenga-Janke-Kamminga
Fwd-Oorlog-1944-uniek-dokument
Fwd-Otte-Ebels-x-Tjaltje-Wytses-van-der-Sluis
Fwd-Riemersma-website
Fwd-Romck-Sickes
Fwd-Taeke-Tjerks-Gerlofsma
Fwd-Van-der-Meulen-Oenkerk
Fwd-Welcome-to-Friesland-genealogy
Fwd-Wind
Fwd-Zijlstra-s
Fwd-gelderland-genealogy-iemand-ook-in-de-frieslandgroep
Fwd-groningen-genealogy-FW-stamboom-Snoek
Fwd-interesting-site
Fwd-isaac-krips
Fwd-leenstra
Fwd-onder-de-klokslag
Fwd-osinga
Fwd-verloren-verhalen-over-onderwijzer-Hobbe-Zondervan
Fwd-virus-op-homepage
G-Jans-Vos
G-schip-of-A-schip
G-van-Herwaarden
GA-Amsterdam-voornaam-Berendtje-was-hulp-gevraagd
GAIDE-SIGNAL
GECORRIGEERD-Overlijdensberichten-Flevoland-en-NW-Overijssel-WEEK-14-2015
GEEN
GEN-BENELUX-Klaas-SPIN-Jan-Spin-1710
GEN-FTW
GEN-Info-voorouders-Margje-Klaze-Smid-Egbert-de-Hoop
GEN-de-afgescheidenen-Pella
GENPALS2003-IS-OVER-NAAR-OMNI-CHAT
GEVONDEN-was-Ynske-Bonnes-vanderMeulen-Altena-US-Iowa-Pella
GEZOCHT-EN-GEKREGEN-HOEKEMA-HIEMSTRA
GEZOCHT-OUDERS-EN-GROOTOUDERS-VAN-ANDREAS-JACOBUS-HOEKEMA-EN-RINSKE-ANNES-HIEMSTRA
GNO-was-Fijnja-Fynja-Fijnje-Finia
GOSLING-S-in-NO-Friesland
GOSSE-GOSSES-POSTMA
GROEN-en-nazaten-van-Yke-Fokkes-Groen
Gaarne-hulp-bij-het-zoeken
Gaarne-jullie-hulp-voor-het-zoeken-Amerika-vraagt-mij
Gaast-IJbema
Gaastra
Gaastra-was-Brandeb-o-u-rg
Gaastra-was-Brandebo-u-rg
Gaatske-Fokke-Postma
Gaatske-Postma
Gabe-Andries-en-Beitske-Hessels
Gabe-Kuindersma-overleden
Gabina-Fontein
Gabriel-Bartelts-Weerman-Noordwolde
Gaele-Feitses
Gaele-Jans-en-Oedske-Abrahams
Gaele-Jans-van-der-Veen
Gaele-Veen-Minze
Gaestmaburen
Gaide-garde
Gaikema-Grevinga
Gajus-a-Nauta-was-Wat-betekent-vdr-get-in-dtb-geboorte
Gakenholt-Kokenholt-Dokkum-Harlingen
Galama-lijntjes-was-Huwelijk-Johannes-Smits-Johanna-Geerts
Galema-Hettema
Galema-s-Frisians-to-America
Gardenier
Garrit-Garrits-Heerk-Foogles-Laaksum-Warns-Bakhuizen
Gassterland-1905-Cooperative-vereniging
Gatske-Hiddes-de-vries-nazat-van-Tjerk-Hiddes-de-Vries
Gatske-Idskes-Beeltje-waarvan-Halbe-Beeltje-de-achterneef-zou-kunnen-zijn
Gatske-Idskes-Beeltje-was-Halbe-Beeltje
Gatske-Sjoerds-Bauke-Lammerts
Gatze-Luitjes-Jaksma-Hein-Luitjes-Hofman
Gavius-Gajus-Nauta-en-Riemke-Reijnalda-Ringnalda
Gavius-Nauta-ca-1674-Sneek
Gea-van-Dijk-Huisman
Geachte-medeonderzoekers
Geb-Leeuwarden-overleden-Enkhuizen-Hamerster-Dijkstra
Geb-datum-en-ouders-Jan-Hogeveen
Geboorte
Geboorte-Albert-Kornelis-de-Jong-op-7-mei-1880
Geboorte-Johanna-Maria-Marienna-Severijn-ook-andere-spellingen-8-2-1783-West-Munster
Geboorte-acte-van-Hendrikje-Roels-de-Vries-uit-Terwispel
Geboorte-acte-van-Hendrikje-Roels-de-Vries-uitTerwispel
Geboorte-doop-johannes-jans-hulzinga-ca-1740
Geboorte-doopdatum-Hector-van-Murray
Geboorte-en-overlijden-Zuid-Afrika
Geboorte-overlijdens-plaats-en-Willemke-Jans-Smit-Tjibbe-Meints-Hof
Geboorte-overlijdens-plaats-en-Willemke-JansSmit-Tjibbe-Meints-Hof
Geboorte-overlijdens-plaats-en-WillemkeJansSmit-Tjibbe-Meints-Hof
Geboorteakte-Weststellingwerf-RAF
Geboorteakte-levenloos-kind
Geboorteaktes
Geboortedatum-Aaltje-Sinnema-achterhaald
Geboortedatum-Antje-Jans-Glas-d-v-Jan-Annes-Glasen-Willemke-Libbes-Oost
Geboortedatum-Klaas-Jitzes-Visser-Moddergat
Geboortedatum-en-plaats-van-Jan-Norbruis-geboren-rond-1900
Geboortedatum-gezocht-van-Elisabeth-de-Jong
Geboortedatum-gezocht-van-Elisabeth-de-Jong-tav-Nynke-van-den-Hooven
Geboortelepel
Geboortelepel-1746
Geboortelepel-Stijntje-Ijdes
Geboortelepels-wie-zijn-dit
Geboorten
Geboorten-Regio-13-staat-nu-al-op-de-w-s-van-t-RA
Geboorten-en-overlijden-zoeken-in-DTBL-op-Tresoar
Geboorteplaats-Hartberge
Geboorteplaats-Westeinde
Geboorteplaatsen-en-tijdstippen
Geboorteplaatsen-van-Diggelen
Geboren-Ged
Geboren-gedoopt
Geboren-in-Workum-overleden-in-Heiloo
Gebr-Klaren-in-het-gevang-luibuis
Gecoppuleert
Gedcom
Gedcom-file-op-Friesland-genealogy
Gedetineerde-in-de-gevangenis-Leeuwarden-19e-eeuw
Gedicht-Spandaw
Gedigitaliseerde-Diversen
Gedigitaliseerde-Kranten
Gee-Your-Hair-Smells-Terrific-Shampoo
Geele-Jans-v-dr-Veen
Geele-Romkes
Geen-berichtenl
Geen-mail-in-vakantietijd
Geen-toegang-op-kerkhof
Geene-voorhoofdmal
Geer-als-naam
Geer-als-naam-Namen-toenamen-en-achternamen
Geerke-Eedes-en-Sjoukje-Hindricks
Geerlof-Jansz-Visser-x-Grietje-Joekesdr
Geersbrug
Geert-Bruinsma
Geert-De-Cocq-van-Delwijnen
Geert-Eintes-en-Grietje-Jacobs
Geert-Fredriks-x-Trijntje-Hendriks
Geert-Gerrits-wever-te-Donkerbroek
Geert-Harmens-van-der-Scheer
Geert-Hellinga-was-Friesland
Geert-Hendriks-Bakker-Imkje-Jans-Oldeholtwolde-Nijeholtwolde
Geert-Hiddes-en-Trijntje-Rutgers
Geert-Jans-Feenstra
Geert-Johannes-Prose-en-Froukjen-Paulus-Jongsma
Geert-Johannes-van-der-Heide
Geert-Johannes-van-der-Heide-was-ik-zoek
Geert-Karsten-de-Bron-Baron
Geert-Kooistra
Geert-Kooistra-was-voorzichtige-poging
Geert-Pereboom
Geert-Wijdoogen-geb-1-7-1851-Heerenveen-ovl-13-1-1940-Leeuwarden
Geert-Wijdoogen-geb-Heerenveen-1-7-1851-ovl-Leeuwarden-13-1-1940
Geert-kooistra-weer-eens
Geertie-Bauckes-Rindert-Jans
Geertje
Geertje-Baukes-Baukema
Geertje-Dirks-Wiersma
Geertje-Harmens-Toering
Geertje-Jacobus-Smeding-haar-geboorte-akte-ontbreekt-in-1811-maar
Geertje-Jans-Lemstra-overlijden-onvindbaar
Geertje-Jans-Post-Lemstra
Geertje-Jans-Postma
Geertje-Jans-Toering
Geertje-Jochems-Dragt-en-Hendrikjen-Jochems
Geertje-Platje-Wierda-graf-Dalfsen
Geertje-Reinders-Oosterhof
Geertje-Sietzes
Geertje-Sijtzes
Geertje-Sybes-Sipkens-Romke-Fokkes
Geertje-Sytzes
Geertje-heins-Wierda-Platje
Geertje-van-Terwisga
Geertruida-Jurjens-Westenborg-mogelijk-geboren
Geertruida-Jurjens-Westenborg-mogelijk-geboren-te-Surhuisterveen
Geertsma-Bethlehem
Geertsma-Bethlehem-Teijema
Geertsma-Bethlehem-Teyema-Jongsma
Geertsma-Bethlehem-Teyema-Jongsma-Hemminga
Geesje-Claaszen
Geesje-Geugjes-Brink
Geesje-Harms-Tip-was-Harmen-Klasen-Tip-IJbeltje-n-Sikkes
Geesje-Jans-Booy
Geesje-Jans-Dijkman-in-Leeuwarden
Geesje-Jans-Moed
Geesje-Jans-Moed-en-Knobbe
Geesje-Jans-Vos
Geesje-in-schema
Geesjen-Egberts-X-Teunis-Gerryts
Geesjen-Hendriks-Oortwijn-Bakker
Geesjen-Klazes-Muurling
Geeske-Heeres-de-Weerd
Geeske-Jans-Kip-s-e
Geeske-Jans-Wyckel
Geeske-Johannes-van-Warners
Geeske-Wierda-Eize-de-Vries
Gegevens-Arjen-Meijer-en-Maria-Agnes-Hoogestijn
Gegevens-Catharina-Ymes-Boornstra
Gegevens-Cornelia-Lichtevoort
Gegevens-Lammert-Durks-van-der-Meulen
Gegevens-Notaris-J-W-Schippers-te-Heerenveen
Gegevens-Reinsien-Jans-Eits
Gegevens-Weststelingwerf
Gegevens-Weststellingwerf
Gegevens-familie-de-Oude
Gegevens-gezocht-kinderen-fam-Hoekstra
Gegevens-gezocht-van-ouders-van-Willem-Jans-Glas
Gegevens-over-Douma-Kooistra-Westra-of-mensen-in-Dongeradeel
Gegevens-over-Vlieland-komen-online
Gegevens-uit-Amerika-onleesbaar
Gegevens-van-Sijmon-Jelles-en-Janke-Tjidses
Gegevens-van-personen-geboren-in-1811-te-Opsterland
Gegevens-van-personen-geboren-in-1811-te-Utingeradeel
Gegevens-voorouders-Bijker
Geheel-vernieuwde-site
Gehoorde-en-Fischer-Visser-Genealogy-hulp
Geiske-Ates
Gelbrigje-van-der-War-1909
Geld-voor-informatie
Gelderland-Page
Gelderland-groep
Gelderland-roots
Gelezen-op-Benelux
Gelezen-op-Gen-Benelux
Gelezen-op-Tresoar
Gelresklooster
Gelske-vd-Zee-overl-datum
Gemeenen
Gemeenen-Misschien-moeten-we-het-hier-zoeken
Gemeenen-soldaten
Gemeenen-was-Fragment-kwartierstaat
Gemeente-archief-Leeuwarden-op-internet
Gemeentearchief-Leeuwarden
Gemeentehuis-Buitenpost
Gemeentehuizen
Gemeentehuizen-in-de-gemeentes
Gemeentehuizen-in-de-gemeentes-correctie
Gen-Jierboekje-1992-Hoytsma
Gen-Jierboekje-was-Pytters
Gen-Popma
Gen-Van-Der-Vorm
Gen-Visser
GenLias
GenLias-Site
GenLias-numbering-systems
GenLias-uit-de-lucht
GenLias-vraag
GeneaNet
Geneagoogelen-was-Tjeerd-Lieuwes-Heeringa-geb-24-03-1835
Geneal-Jierb-1961-Jan-Minderts
Genealand
Genealand-nl
Genealand-vernieuwd
Genealogical-Repertorium-and-Collectie-Handschriften
Genealogie
Genealogie-Aardema
Genealogie-Aukes
Genealogie-Bloembergen
Genealogie-Bottema
Genealogie-Bottema-Botma
Genealogie-Braaksma
Genealogie-De-Vries-nieuw
Genealogie-Dijkstra-Opsterland
Genealogie-Dijkstra-Sytsma-Scheidema-Opsterland
Genealogie-Elske-Kuiphof-of-Kuijphoff
Genealogie-Gaarman
Genealogie-Gramsma-Westra-enz
Genealogie-Gramsma-enz
Genealogie-Haven
Genealogie-Hazenberg
Genealogie-Hazenberg-Westerkwartier
Genealogie-Idzerda
Genealogie-Idzerda-ten-Cate
Genealogie-Jager
Genealogie-Jansonius
Genealogie-Jansonius-Janssonius
Genealogie-Janssonius-van-der-Werf-f
Genealogie-Jousma
Genealogie-Kalvervoet
Genealogie-Klein-Harlingen
Genealogie-Louis-te-Franeker
Genealogie-Nederland-Amerika
Genealogie-Nederland-NIEUWE-GROEP
Genealogie-Nieuwe-gegevens-en-uitbreidng-website-Genealogy-New-data-and-enhancement-website
Genealogie-Popma
Genealogie-Renema
Genealogie-Spandaw
Genealogie-Van-Der-Vliet
Genealogie-Van-Ketel-n-a-v-Ygram
Genealogie-Van-der-Kloet
Genealogie-Van-der-Laan
Genealogie-Van-der-Laan-Zuidersma-Su-i-dersma
Genealogie-Vercuiner
Genealogie-Visser
Genealogie-Vos
Genealogie-Wal
Genealogie-Waterlander
Genealogie-Westra
Genealogie-betreffende-de-naam-Heslinga
Genealogie-boeken-te-koop
Genealogie-en-Genetica-in-Beilen-op-23-feb-2002
Genealogie-en-Heraldiek-vragen
Genealogie-en-kerk-was-Friese-genealogie-uit-de-Bijbel
Genealogie-erfelijkheid-en-familie-anecdotes-Storm
Genealogie-familie-Louis
Genealogie-familie-Westra
Genealogie-familie-Westra-Suidersma-Zuidersma
Genealogie-groepen-andere-provincies
Genealogie-in-Duitsland
Genealogie-in-Friesland
Genealogie-in-Harlingen-url
Genealogie-in-Nederland-Den-Haag
Genealogie-in-Nederland-Geesjen-Egberts-X-Teunis-Gerryts
Genealogie-in-Nederland-Stamboek-van-de-Friese-adel
Genealogie-programma
Genealogie-software-bij-Computer-Collectief
Genealogie-statistiek
Genealogie-van-der-Laan
Genealogie-van-der-Schaaf-f
Genealogie-van-der-Veen
Genealogiegroep-Overijsel
Genealogien-Piekstra-Surhuisterveen-en-Bakker-Witveen
Genealogien-Piekstra-Surhuisterveen-en-Bakker-Witveen-2
Genealogieprogramma-s
Genealogische-Activiteiten-Agenda
Genealogische-Contactdag-van-het-Noorden-in-Tresoar-op-4-Nomber-j-l
Genealogische-archiefgids-voor-het-Brusselse-gewest
Genealogische-bewijsvoering
Genealogische-dag-Burgum
Genealogische-dag-Burgum-octrooi-30-er-jaren
Genealogische-dag-Friesland
Genealogische-foto-database
Genealogische-inscripties
Genealogische-inscripties-Noordoost-Friesland-Leeuwarden
Genealogische-pagina-op-internet
Genealogische-site
Genealogy-DNA
Genealogy-Privacy-Organization
Genealogy-of-Jitske-Eeltje
Genealogy-op-BBC
Genealogy-yn-Frysln
Genealogysk-Jierboek-1953
Genealogysk-Jierboek-1958
Genealogysk-Jierboek-1981
Genealogysk-Jierboek-2008
Genealogysk-Jierboek-2009
Genealogysk-Jierboekje-1966
Genealogysk-Jierboekje-1977
Genealogysk-Jierboekje-1986-Bote-Pyters-Sjieuwkjen-Lolles
Genealogysk-Jierboekje-1986-Westra-vraag-omtrend-copyright
Genealogysk-Jierboekje-1987
Genealogysk-Jierboekje-1999
Genealogysk-Jierboekje-en-digitale-varia
Genealogysk-Jierboekjes
Genealogyske-Jierboek-1993-wie-o-wie
Genelogie-Janssonius-Jansonius-Janzonius
Geneology-Help-Workum-Jacob-Jacobs-1622-1678
Geneology-Help-Workum-JacobJacobs-1622-1678
Generaal-Majoor-Buis
General-Help
Genetische-genealogie
Genetische-genealogie-Friesland-Engeland
Genlias
Genlias-Website
Genlias-beter-dan-Genlias-was-beter-dan-genlias
Genlias-en-opvolging
Genlias-monitor
Genlias-nog-steeds-down
Genlias-ontstoord
Genlias-versus-RAF
Genlias-weer-online
Genoeg-hierover
Genoeg-was-nabrander-ect-etc-etc-etc
Genootschap
Genootschap-heren-Nijholt-en-Fennema
Gens-Nostra
Gens-Nostra-en-Jaarboeken-CBG
GensDataPro-was-ervaringen-met-my-heritage-com
Genseek-Genealogy-Homepage
Gentius-Hesselius
Gentius-Hesselius-in-Edens-oo-Tietzke-Smeding-in-Leuwarden
Geographical-and-political-question
Georg-Hieronymus-Klein-x-Helena-Voorda-1729-Menaldum
Georg-Leenhart-Lindemeijer
Gepatenteerde-beroepen
Gepke-Boerstra
Gepke-Posmus
Geplaatst-1562-fotos-van-de-jaren-1730-1903-van-Herbaijum
Geplaatst-2452-fotos-van-Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-en-Sonnega
Gerard-Willems-Smit-Dirkje-Dirks-Duwert
Gerardus-Geerts-van-Witveen
Gerardus-Samplonius
Gerardus-Selhorst-Trijntje-Wilkeshuis
Gerben-Alberts-Heidstra
Gerben-Barends-ovl-1792-Stiens
Gerben-Cornelis-van-Grou-en-Dieuwke-Sijmons-Bakker
Gerben-Douwes-de-Jong
Gerben-Everts
Gerben-Feddes-Kies
Gerben-Freerks-WIND
Gerben-Gaatses
Gerben-Gerbens-Smeding-en-Reynu-Meynardts-1613
Gerben-Germen-Bokma-Bokkema
Gerben-Gerrijdts
Gerben-Oeb-e-les-x-Sijke-Suffridus-Oosterga
Gerben-Pieters-Zuidema
Gerben-Visser-in-1902-verver-in-Berlikum
Gerben-Wybes-x-Grietje-Jans
Gerbens-Gerbrandts-Steyn
Gerbens-Oostermeer
Gerbens-family-members
Gerbert-Brouwer-overleden
Gerbrand-Johannesz-Stoltzenhof
Gerbranda
Gerbrig-Ulbes-Andela-Wynia
Gerbrig-of-kan-ook-zijn-Gerbrichtje-Hettes
Gerbrigje-Bakker
Gercke-Goffes-Tietske-Hattems
Gerecht-Wonseradeel-1660-Franekeradeel-1644
Gereformeerd
Geregtsbode
Gerk-en-Aaltje
Gerke-Annes-Schaafsma-and-Durkjen-Gerrits-Grondsma
Gerke-Rienks-Joure-1737-en-Hylkjen-Hessels-Oudeschoot-1737
Gerkema-Eisma-Eisinga-was-more-queries
Gerlof-Harmens
Gerlof-Montes-Ameland
Gerlofsma
German-Archives
Germeraad-de-Jong
Germeraard
Germeraard-de-Jong
Germeraard-is-GERMERAAD
Germt-Aukes-Visser
Gerriet-Barteles-v-d-Werf-f-en-Richtje-Jacobus-Domenij
Gerrijt-van-Belcum-Canter-Swalue-Hacquebart-enz
Gerrit-Alle-De-Vries-en-Eelkje-Van-Der-Meer
Gerrit-Beerns-Grietje-Jelles
Gerrit-Christiaans-Tjitske-Gerrits
Gerrit-Dijkman-s-x-Catharina-Willems
Gerrit-Dirks-Walsma
Gerrit-Feikes-Oudkerk
Gerrit-Fransen-Dillema
Gerrit-Geerts-wever-te-Donkerbroek
Gerrit-Gerijt-Sakes-misschien-uit-Surhuisterveen
Gerrit-Gerrits-Garrit-Garrits
Gerrit-Gerrits-Laaxum
Gerrit-Geryt-Sakes
Gerrit-Heeringa-en-Tyttje-Posthuma
Gerrit-Hendriks-en-Fockien-Pyrs
Gerrit-Hiemstra-naar-Amerika-was-emigratie-Argentinie
Gerrit-Hilles-van-Vellinga-X-Ienske-Pieters
Gerrit-Hotzes
Gerrit-Hotzes-Wytske-Hessels
Gerrit-Jacobs-Westerbaan-x-Aagje-van-der-Veen
Gerrit-Jans-Schuitevoerder-of-Schuitevaarder
Gerrit-Jans-Sibbeltje-Nannes
Gerrit-Kok-was-Genealogie
Gerrit-Melles-x-Sijke-Gerbens-was-Oosterbaan-Melle-Gerryts-x-Riemke-Foekes
Gerrit-Oenes-DOLSTRA-de-ZEEEMAN-1792-1887-Luxwoude
Gerrit-Sakes-de-Vries-van-Surhuisterveen
Gerrit-Sakes-was-Zuurveen
Gerrit-Sickes
Gerrit-Sijmens-of-Sywers-uit-Uitwellingerga
Gerrit-Sjoukes-Tadema
Gerrit-Smit
Gerrit-Stam-en-Aaltje-Nieuweboer
Gerrit-Sybrands-Bruinsma
Gerrit-Willems-Leeuwarden-ca-1666
Gerrit-Willemsz-Leeuwarden-to-Cape-of-Good-Hope-circa-1690
Gerrit-en-Jakob-Huisman
Gerrit-jans-Sibbeltje-Nannes
Gerrit-niet-Smit-maar-Stam
Gerrit-van-den-Boogerd
Gerritdina-Klanke
Gerritje-Salverda
Gerry-Gerrit-Sakes
Gerryt-Gerrit-Sakes
Gerryt-Gerryts-Postmus-x-Margareta-Wieringa
Gertje-Geertje-Thomas-te-Sneek
Gertje-Geertje-Thomas-te-Sneek-revisited
Gertje-Lieuwes
Geruimde-graven-in-Friesland
Geschiedenis-Oudega-met-een-aantal-genealogin
Geschiedenis-na-Stijntje
Geschiedenis-van-Achlum
Geschiedenis-van-Oudega
Geslacht-van-Boneval-Faure
Gesneuveld
Gestandaardiseerde-namen
Geuker
Geurkink-road-blocks-was-Zeemilitie-registers
Gevangenen-in-de-Gevangenissen-van-Friesland-Sneek-Leeuwarden-en-Heerenveen
Gevelstenen
Gevelstenen-vervolg-Frentsjer
Gevonden
Gevonden-in-de-digitale-stamboom-Haarlem
Gevonden-op-de-Gruniger-groep-misscien-iets-voor-jouw
Gevraagd-wie-zijn-de-ouders-van-P-i-eter-Groen
Gewijzigde-adressen-ALTA
Gewist
Geysen-Geizen-Geisen-en-Steeneveld
Geysen-Geizen-omg-Wijtgaard
Gez-Sinnema-te-Sneek-Stomerij
Gezegde-Wodan-en-Donar
Gezellige-feestdagen
Gezin-Floris-Konstantijn-Reijnst-onderzoek-in-Nederlands-Indie-o-a-Pandeglang
Gezin-Lampe-Swaagman-Rinsumageest-ong-1780-1830
Gezin-Trijntje-Offringa
Gezin-Wiebren-en-Trijntje-de-Wit-Bakker
Gezina-A-HIEMSTRA
Gezina-Adelaida-HIEMSTRA
Gezinsbijbeltje
Gezinsblad-in-Aldfaer-was-Hendrik-Heeres
Gezinskaart-Teunis-Jans-en-Antje-Doedes
Gezinsreconstructies-Blokzijl
Gezinsstaat-Hendrik-Gal
Gezinus-Max-Groenof
Gezocht
Gezocht-Aaltje-Aatje-Antje-Jarigs-Jarichs-Schenkius
Gezocht-BeitskeWillems
Gezocht-Dhr-R-Mande
Gezocht-Foto-s
Gezocht-Foto-s-boterhoek
Gezocht-Geboortedatum-Aaltje-Sinnema-gehuwd-met-Koenraad-Proze
Gezocht-Hendrik-Canrinus
Gezocht-Jan-Borgrink-gehuwd-met-Geertruit-Elisabeth-Keyert
Gezocht-Janke-Sinnema
Gezocht-Leeuwarden-Christien-Breindenbach
Gezocht-Merten-familie-relaties-met-Frederiks-en-Kroes
Gezocht-Noord-Hollandse-families
Gezocht-Oude-foto-s-van-de-familie-van-der-Walle-Weststellingwerf
Gezocht-Ouders-van-Fetje-Haakma-x-Jurre-Oost
Gezocht-Partner-van-Antje-Pieters-3-9-1827-te-Dokkum
Gezocht-Partner-van-Antje-Pieters-3-9-1827-teDokkum
Gezocht-Rinse-Pieters-Blauw-x-Grietjen-Cornelis
Gezocht-Sinnema-Dijkstra
Gezocht-Vlielanders-17de-eeuw
Gezocht-achternaam-Velda
Gezocht-afkomst-Cornelisje-Pieters-Schaaff-Oost-Vlieland
Gezocht-afstammelingen-Cornelis-Molenaar-en-Anke-Hoemaker
Gezocht-boek-Jitse-Aukema-door-Andre-de-Jong
Gezocht-de-grootvader-van-Dirk-Bruinenberg
Gezocht-echtgenoot-van-Andries-Me-e-ter-11-01-1775-tot-03-03-1852
Gezocht-geboorte-doop-Lijsbeth-Sammes-Nijenhuis
Gezocht-geboorte-doop-Lijsbeth-SammesNijenhuis
Gezocht-gegevens-Personele-Quotisatie-uit-17-van-Vlieland
Gezocht-gegevens-over-Pieter-Postma
Gezocht-gegevens-van-Wiebe-Libbes-Oost-x-Wietske-Alberts-Zondervan
Gezocht-gezin-Makasser-Nederlands-Indie-en-Johannesburg-Zuid-Afrika
Gezocht-huwelijk-Sjoerd-Ruurds-x-Geertje-Sjoerds
Gezocht-in-Akkrum
Gezocht-in-Kollum
Gezocht-info-echtpaar-MEINEMA-POSTHUMUS
Gezocht-info-uit-overlijdensakte-Lodewijk-Voulon
Gezocht-onderzoeker-naar-Binsma-s-of-Binnema-s
Gezocht-ouders-en-grootouders-van-Andreas-Jacobus-Hoekema-en-Rinske-Annes-Hi
Gezocht-ouders-geboortedatum-Eeke-Sinnema-gehuwd-met-Sybren
Gezocht-ouders-geboortedatum-Eeke-Sinnema-gehuwd-met-Sybren-Sybrandy
Gezocht-ouders-van-Brant-Minnes-en-Aaltje-Pytters
Gezocht-ouders-van-Harmen-Sinnema
Gezocht-ouders-van-Jacob-Jippes-Visser-gedoopt-28-05-1740-Wierum
Gezocht-ouders-van-Johannes-Sinnema-gehuwd-te-Sneek-1896
Gezocht-ouders-van-Rinze-Sinnema-Janke-Holman
Gezocht-overlijdensdatum-Bontje-Andries-Veenstra-x-Gerrit-Libbes-Oost
Gezocht-overlijdensdatum-Eildert-Meeter
Gezocht-verdere-voorouders-familie-van-der-Weide-Terhorne
Gezocht-voorouders-van-Renk-Keyert-1709-1775-Leeuwarden
Ggerben-Douwes-de-Jong
Gideon-Babay-en-Anna-van-der-Steeg
Giekerk
Giel-Sierts-Foockjen-Folckerts
Giel-uit-Huhunsolm
Gietersen
Gietersen-Helmig-Helmich
Gietersen-familie-Putter
Gietersen-in-Friesland
Gietje-Jarigs
Giezen
Gijsberts-Ens
Gijsbertus-Theodorus-Wijdoogen
Gijsen
Gilde-Joure
Girbe-Teunis-Lippenhuizen-zoon-van-welke-Teunis-Jans
Gisteren-mijn-website-aangevulde-met-toevalsvondsten
Gjalt-Ates-Adema
Gjalt-Hartholt
Gjalt-Hoving
Gjaltema
Gjaltema-Gjeltema
Gjaltema-Wilhelmina-GjaltemaxLiekele-Hendriks-Helmes
Gjolt-Jans
Glas-v-d-Wal
Glyza
Gmail-ontvangst
Gmail-ontvangst-was-kleur-mail-OT-was-Jan-Hinke-en-Johannes
God-in-de-lage-landen
Goed-Nieuws
Goede-Vrijdag-1683
Goede-ervaring
Goede-feestdagen-allemaal
Goede-wensen-maar-niet-via-de-lijst
Goedenavond
Goedhart
Goedhart-te-Workum
Goethart
Goitske-Veenstra
Goitske-en-Wymer-Johannes-Folker-t-sma-Smeding
Goklust-van-oude-Friezen-in-beeld-gebracht
Gommers
Goodden
Google-Alert
Google-Earth
Google-speurt-op-onze-Friesland-genealogiegroep
Gooits-Douwes-Schakel
Gooitsen-Halbes-en-Taalke-Ubles
Gooitske-Jans-de-Boer
Gooitske-Laanstra-gehuwd-met-Jan-Dolstra
Goossen-Sibout-Workum
Gosli-n-ga
Gosliga-Menaldumadeel
Goslinga
Goslings-in-Franeker-fam-Goslinga
Gosse-Ates
Gosse-Jans-Riemersma
Gosse-Sijes
Gosse-Teyes
Gosse-Tjesses-en-Aatje-Wobbes-in-Oenkerk
Gosse-Voekes-Elske-Roels
Gosse-de-Vries-Janke-Piers
Gossele-Piebes
Gotske-Elderts-Postma
Gouden-Kip
Gouma-Genealogie
Graafhuis
Graafstra
Graafstra-en-een-kanttekening-over-achternamen-patroniemen
Graag-mijn-email-adres-verwijderen-uit-je-bestand-svp
Graatsma-Van-der-steen
Grafisch-nakomelingen
Grafschriften
Grafschriften-Aytta
Grafschriften-digitaal-bij-Fryske-Akademy
Grafschriften-van-Friezen-in-Ned-Indie
Grafschriftenpagina-s-aangepast
Grafsteen-Fetje-Doedes-Galama-en-Duco-Bavy
Grafstenen-Bergum-Suawoude-Garijp-en-Drachten
Grafstenen-kerk-Oudeschoot
Grafstenen-te-Drachten-Looijenga-de-Jong
Grafstenen-zerken
Graftombe
Graftombe-1-2-miljoen-namen
Graftombe-600-000-namen
Graftombe-800-000-namen
Graftombe-900-000-namen
Graftombe-Luinjeberd-versus-Terband
Graftombe-Luinjeberd-versus-Terband-PASMA
Graftombe-Oppersma-Westerga
Graftombe-Opsterland-Lippenhuizen
Graftombe-Roordahuizum
Graftombe-een-1-2-miljoen-namen
Graftombe-en-verkiezing
Graftombe-in-de-USA
Graftombe-nieuws
Graftombe-nl
Graftombe-nl-Ternaard-met-dank-aan-Betty-en-Wietse
Graftombe-tijdelijk-onbereikbaar
Graftombe-vernieuwd
Graftombe-weer-plat
Graftombe-weer-plat-bijdrage
Gramsma-Vorenhout-was-Hulp-gevraagd
Gramsma-Westra
Gramsma-Westra-Leistra-Hup-Rodenhuis-Meyer-Hogendirk
Grand-Rapids
Grand-Rapids-was-Familienaam-Kempenaar
Gratis-DNA-onderzoek
Gratis-persoonskaarten-en-lijsten-vanaf-1939-tot-en-met-2000
Grave-Stone-Register-Het-Bildt
Graven-Oude-Kerk-Amsterdam
Graven-Oude-Kerk-Amsterdam-OT
Graven-familie-Mobach
Graven-in-Amsterdam
Graven-in-Kerk
Graven-in-Kerk-Den-Haag
Graven-in-kerken
Graven-te-klein
Gravenproject-Lelystad-Online
Gravensi-van-Grouw-was-Vertaling-uit-het-Latijn
Gravestone-Bible-Reference
Graviensi-van-Grouw
Greetings
Greetings-from-Sweden
Greetings-from-West-Michigan
Grei-j-danus
Greidanus
Gretha-Hofstra
Greveling
Grevinga-Gaykema
Grevinga-Gaykema-in-Leeuwarden
Grietie-Cornelis
Grietje-Alles-de-Vries
Grietje-Alles-de-vries
Grietje-Annes-Val
Grietje-Bernardus-X-Jelle-Hessels
Grietje-Botes
Grietje-Cornelis
Grietje-Eelkes
Grietje-Eelkes-de-Jong
Grietje-Ennes-of-Grietje-Eeuwes
Grietje-Fokkes-Prins-overleden-waar-en-wanneer
Grietje-Gosses-Dirk-Ruurds-van-der-Meer
Grietje-Grijpstra-x-Jan-Teyken
Grietje-Harmens-en-Grietje-Harmens-Slump
Grietje-Hendriks-Bildstra-van-der-Bildt
Grietje-Herres-Kampen-was
Grietje-Jacobs-Noppert
Grietje-Jans-Huistra-overlijdensdatum
Grietje-Jans-IJwema-Tolbert-Groningen
Grietje-Jans-Roos-of-Kroos
Grietje-Jans-Roos-of-Kroos-Nog-geen-reaktie
Grietje-Jans-Roos-of-Kroos-nog-een-poging
Grietje-Jari-n-gs
Grietje-Jarigs
Grietje-Jelles-Hulstra
Grietje-Jorritsma
Grietje-Jurjens-geboren-ca-1744-echtgenote-van-Marten-Siemens-Kok
Grietje-Kappenburg
Grietje-Kooiman-Amerika
Grietje-Kornelis-Wiersma
Grietje-Liepkes-wie-zijn-haar-ouders
Grietje-Margareta-Landsheer-juiste-naam-van-haar-moeder-gezocht
Grietje-Meines
Grietje-Melis-x-Gottlieb-Quitschenberg-in-1833-en-1839
Grietje-Murks-Jorritsma
Grietje-Nijholt-x-Benjamin-Cohen
Grietje-Pieters-Vellinga
Grietje-Renderts-de-Haan
Grietje-Rienks-de-Vries
Grietje-Romkes-de-Jong
Grietje-Ruurds-Wiersma-was-ouders-van-Tjitske-Wiebes-van-VEEN-gezocht
Grietje-Sakes
Grietje-Sjoerds-Postma-x-Tjeerd-Feikes-Brouwer
Grietje-Tonjes-de-Vries
Grietje-Veen
Grietje-Wiegers-Dijkstra
Grietje-Willems
Grietje-Willems-Schans-Onbekende-overlijdensdatum
Grietje-Willems-ook-Grytje
Grietje-and-Sybrig-Jongbloed-was-Passenger-Lists
Grietje-van-der-Wal
Grietje-van-der-Werf-Fokke-Wierda
Grietjen-Alberts-de-Vries
Grietman-W-H-van-Hiemstra-rense-bonnes
Grijpstra
Grilk-Family-information
Grilk-Family-information-noteboom
Grilk-some-more-Family-information
Groen
Groenewoud-van-der-Heide-Oosterman-Hoekstra-Veenstra-e-a
Groenhout-X-Rienstra
Groepen
Groepsmail-en-militie-was-vraagje
Groeptips-Group-tips
Groeten-uit-Monticello-USA
Grondgebied-buiten-de-landsgrens
Groningen
Groningen-lijst
Groningen-van-der-meulen
Groningen-vs-Friesland
Groningengroep
Groninger-Joodse-begraafplaatsen
Groninger-genealogie-groep
Groningse-mailinglist
Groot-Riemersma
Groot-Riemersma-in-Birdaard
Grootboekrekeningen-en-Erfgenamen-VOOR-1-april-2006
Grootschipper-Michiel-Gabbes-uit-Harlingen-1626-1629
Grote-Genealogische-bijeenkomst-in-Hoogeveen-op-zaterdag-7-september
Grote-Moer
Grote-Noordelijke-Genealogische-Bijeenkomst-op-zaterdag-7-september-in-Hoogeveen
Grote-Pier-als-voorvader-van-Tjomme-Sibles-Ozinga
Grote-UP-Date-met-een-duizendtal-Schippers-Bedelaars-en-Toevalsvondsten
Grote-uitbreiding-van-de-website
Grouply-final-in-English
Grouply-informatie-laatste-bericht
Grouply-slot
Gruoninga-1991
Gruoninga-Jaarboek-voor-genealogie
Grutte-Pier
Guidelines-For-Publishing-Web-Pages-On-The-Internet
Gukel
Gulmans
Gulmans-Keegstra-Westdongeradeel
Gysbert-Japicx
Gysbert-Japiks
H-B-J-Schmitz
H-H-Visser-vernieuwde-website
H-Hoeksema-DOUMA-en-KOOISTRA
H-Hoeksema-Fw-gezocht-enkele-DOUMA-s
HA-Jan-Alles-vander-Sluis
HAANSTRA-en-BISSCHOP
HALMA
HAMERS
HARSI-E-HERSI-E-HERSEY-VAN-HERSIEN-HERSIG
HCC-dag-in-Tresoar
HCL
HCL-in-verband-met-verhuizing-binnenkort-dicht
HCL-site
HCL-site-was-Wytse-van-Daalen-en-Grietje-Bos
HEKKEMA
HELD
HELLINGA
HELMICH
HELP
HEMMINGA-Friesland-1618-present
HENDRICKS-LEEUWARDEN
HERKOMST-NAAM-TRAWALJE
HERRING-SALAD
HERSTELD-Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-week-48
HERSTELDE-10-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
HETTEMA
HETTEMA-x-FONK
HETTEMA-x-van-AKKER
HETTEN
HISGIS-open-plek-ingevuld-Terbandsterschans-Luinjeberd-Heerenveen
HOEKSMA-wie-wil-mij-helpen
HOEKSTRA-Omg-Weststellingwerf-in-Friesland
HOEKSTRA-SAAGMANS-VAN-DER-PLOEG
HOEKSTRA-Ter-Itzerd
HOFSTRA
HOFSTRA-c-q-linde-lindeboom
HOITSMA
HOLSTEIN-nieuwe-poging
HOOGENDIJK
HOUWINK
HOVENGA
HOVENGA-Hovinga-Hevinga
HYLKEMA-de-KNIJPE-Frl
Haagen-herhaalde-vraag
Haagsma
Haagsma-s
Haaije-Huizenga
Haaije-Huizinga
Haaije-Huizinga-Huizenga
Haaije-Postma-was-Makkum-Karst-Hoite-Taeke
Haaima-Betterwird
Haaitsma-aka-Haitsma
Haaje-Jans-en-Antje-Jeips
Haakjen-Martens
Haakjen-Martens-Geele-Jans
Haan-Goedkoop
Haanstra
Haarsma
Haarsma-Mous
Haarsma-en-van-der-Meer
Haasjes-Bruins
Haastige-spoed
Haga
Hagedoorn
Hagedoorn-Ulck
Hagenaar
Hager
Hager-Hoekstra
Hagtingius-Hachtingius-Hachting-h
Haije-Jans-en-Antje-Jeips
Haije-jans-en-antje-jeips
Haijema-zip
Haitse-Piekes-Nieske-Jacobs
Haitsma
Haitsma-Family
Haitsma-familie
Haitze-Eetzes-and-Fokel-Piekes
Haitze-Willems-Loots
Hakkeband-Bul-t-stra
Hakse-Woudt
Hakze
Hakze-Johan-Zwart-jzwart-versatel-nl
Hakze-Johan-Zwart-zwart-versatel-nl
Halbe-Beeltje
Halbe-Foppes-in-Peperga-Blesse
Halbe-Jans-Veenstra-en-Grietje-Boelens
Halbersma
Halbertsma-s-en-aangetrouwden
Halbertsma-was-geboortelepels-met-onduidelijk-einde
Halbes
Halbes-Holbes
Halbes-Rinses-saga-continued
Halbesma
Halbesma-Dantuma-doopsgezinden-omgeving-Damwoude
Halbesma-Halbertsma
Halfwassen
Hallo
Hallo-Allemaal
Hallo-Ben-op-zoek-naar-Anne-Mast-geboren-1904-in-Follega
Hallo-Cor-en-anderen
Hallo-Cor-en-anderen-testamenten
Hallo-Groepers-mij-werd-gevraagd-deze-mail-op-de-groep-te-zetten
Hallo-Michiel-Bijker
Hallo-iedereen-jullie-kennis-gevraagd-voor-een-voorouder
Hallo-ik-ben-er-1-van-Platje
Hallo-ik-ben-nieuw-hier
Hallum-Kerkarchief-1532-1934-is-klaar
Halma
Halma-Linken-herkansing
Halma-Terpstra-1800
Halma-Vries-uit-het-niets
Halma-linken
Halma-opzoekvraag
Halma-van-der-Vat
Hamelink-Huizinga-website
Hamersma
Hamrik-Hemrik
Hamstra-familie
Handleiding-voor-Yahoo-groepen
Handschrift-met-kartonnen-band-1604
Hanekuijk-en-Van-der-Parra-Parre
Hanema
Hanema-Anema
Hanenburg
Hanenburg-Family-was-Jacob-Tjebbes-hanenburg
Hania-Hoogeveen
Hanna-Noort
Hannema
Hannema-in-Staveren-ca-1600
Hans-Geestman
Hans-Hansen-ROST-uit-Harlingen
Hans-Jacobs-Rahm-was-overlijdensakte-sneek
Hans-Jacobs-Rahm-was-overlijdensaktesneek
Hans-Jans-Smidts-en-Janke-Jans
Hans-Mink-Grietje-Smit
Hans-Pieter-Pyter-Rouwet-Rouwit
Hans-Sibes-Piaam-1776
Hans-Sipkes-en-Gadtske-Johannes-1670
Hans-Sipkes-x-Gaetske-Johannes-1663
Hans-Wiersma
Hans-en-Rinske-van-Brederode
Hansma-n
Hansma-s-in-Dantumadeel
Hansma-s-in-Duntamadeel
Hantje-Sybrens-andela
Happy-New-Year
Hardenberg-was-Geboorteplaats-Hartberge
Haring-Aukes-Dijkstra-en-Fetje-Klasens
Haring-Eernses
Haring-Jans-Visser-x-Pytje-Wybes
Haringh-Jans-X-Trijntje-Claeses
Haringsma-Harinxma
Harinxma
Harke-Jans-x-Janke-Hendriks
Harke-Veenstra-Heerenveen
Harkes
Harko-Obe-Posthumus-1839-1900
Harlingen
Harlingen-1854-Sluik-x-Elsinga
Harlingen-2-x-dopen
Harlingen-Marten-Laus-Louwes
Harlingen-timmerlieden
Harlinger-Zeeliedenmonument
Harlinger-joden
Harlinger-weeshuis
Harlingse-burgemeesters
Harm-Karstens-van-der-Kaap
Harm-en-T-h-omas-Mast
Harm-wordt-Harmke-was-mulhs
Harmannus-Broos
Harmannus-de-Wind-1857-1932
Harmanus-Cuik-Koek-Koeke-Harmen-Kuik-Aafke-Emkes
Harmen-Atses-Magdaleentie-Jurians-Dokkum-Harlingen
Harmen-Atses-Magdaleentie-Juriens-Dokkum-Harlingen
Harmen-Cornelis-van-der-Sluis-Sijtje-Hindriks-Westra
Harmen-Davids-Kuiper
Harmen-Fokkes-Boersma
Harmen-Gerrits-Smit-x-Niesje-Luites-ten-Hoeve-gegevens
Harmen-Haringa-X-Dieneke-Sytses
Harmen-Harmens-Veldhuizen
Harmen-Hendriks-van-den-Berg
Harmen-Hoekstra
Harmen-Jacobs
Harmen-Johannes-van-Zwol
Harmen-Kerstes-Post
Harmen-Klasen-Tip-IJbeltje-n-Sikkes
Harmen-Lamberts-of-Lammerts-Mast
Harmen-Lijzenga
Harmen-Pieters-en-Japikje-Alefs
Harmen-Pyters-de-Vries
Harmen-Rutgers-Tjitske-Sjoerds-Martjen-Bruchts
Harmen-Ruurds-Sjoukje-Jans
Harmen-Sakes-Sloten
Harmen-Sygerke-Adolf-Albert-en-Aaltje-Hepkes-Ooststellingwer
Harmen-Sygerke-Adolf-Albert-en-Aaltje-Hepkes-Ooststellingwerf
Harmen-Veldhuizen
Harmen-de-Vries
Harmen-van-Brug
Harmke-Helmus-x-Sake-de-Haan
Harmke-Janke-Sment-was-Pot-Koolhaas-Kornelis-Smit-Smint
Harmke-Knorr-Amsterdam
Harrit-Ypes-Antje-Jacobs
Harry-Potter
Harry-Potter-Perkamentus
Harsta-state-Deerum-poppingawier-foto-gezocht
Hartberge
Hartelijk-Bedankt
Hartjes
Hartkam-2
Hartkamp
Hartz-s
Hartz-s-BOSMA
Hasius
Haskerlan
Haskerln
Hasselt
Hattinga
Hattinga-uit-Lutkewierum
Hattum-Jelles-Wagenaar
Haukje
Haukje-Foekes
Haukje-Foekes-of-Taekes
Haveman
Haven
Haxe-Hakse-en-Hakze
Haye-Jans-Haisma-en-zoon-Binne-Haye-Haisma
Haye-Johannes-Steiginga-x-Antje-Lykles-Helmus
Haye-Johannes-Steiginga-x-Antje-Lykles-Helmus-Meer-kinderen
Haye-hennes-de-Vries
HazaData
Hazelhoff-van-Diest
Hazewindus
Hazewindus-Kamhout
Hazewindus-trekschuitschippers
He-e-ringa
Healewize-Obe-Bangma
Hearrenfean-was-o-t-vakantie-in-Friesland
Heb-je-al-eens-op-geneanet-gekeken
Hebbele-Forssenburg-smid
Hector-van-Murray
Hedzer-Pieters-Dijkstra
Heeft-U-in-uw-familie-en-of-Genealogie
Heeft-iemand-plaatselijke-informatie-over-Willem-Frederik-Dillingh-1848-1920
Heeft-iemand-uitgezocht-wie-de-ouders-zijn-van-Johannes-Harmens-alias-Johan
Heeft-iemand-uitgezocht-wie-de-ouders-zijn-van-Johannes-Harmens-alias-Johannes-Harmens-Molenaar-alias-Johannes-van-der-Meulen
Heeg-Buijsman
Heeg-De-Vries
Heegsma-was-Vraag-over-beroepen-woongegevens-etc
Heemkunde-Oudheidkunde-provincie-Friesland
Heemkundige-Verenigingen
Heemstra-Reitsma
Heercke-Keimpes
Heere-Baukes-Blinksma
Heere-Boukes-Blinksma
Heere-Jans-Jeltje-Gerbens
Heere-Meiles
Heerema
Heerenveen
Heerenveen-Zilver-was-van-Otegem
Heerenveen-kampioen
Heerenveen-onderzoek
Heerenveens-Zilver-1616-1813
Heereweg-aan-de-Boorn
Heeringa
Heeringa-family-of-Holwerd
Heerke-Huizinga-Trijntje-Westra-x-Kollumerland-11-mei-1907
Heerke-Jans-Ljuetske-Lutske-Hinnes
Heerke-Jans-Lutske-Hinnes
Heerke-Lolkes-Rienks-11-12-1870-Oude-Leye-USA
Heerke-jans-Lutske-Hinnes
Heerkes
Heertje-Wiepkes-Wiepjes-te-Joure-geb-ca-1666
Hehlen-heulen
Heida
Heida-vervolg-egbert-hommes-kuiper
Heida-vervolg-ongeluk-Canada
Heida-vervolg-ruurd-hommes-griet-egberts
Heidinga
Heidstra
Heilsberger-uit-Oost-Pruissen
Heimans-Heymans
Hein-Jaarsma-Gerlof-Bajema-Sjoukje
Hein-Rinzes-Nieuwsma-uit-Hallum-Vrouwenparochie
Heine-Doedes
Heir-Hunters
Hekke
Held-e-ring
Heldoorn-Hellendoorn-Gorredijk
Helen-Hollebrands-uit-Holwerd
Helena-B-L-Fraza-vertrokken-naar-Amerika
Helena-Jacoba-Knobbe
Helena-Oosterman-en-Johannes-Smit-was-Friesla-nd-genealogy-boek-cd-Bataven-door-Joost-Rosendaal
Helena-Oosterman-en-Johannes-Smit-was-boek-cd-nbsp-Bataven-door-Joost-Rosendaal
Helena-Pas
Helena-Reinhart-de-jong
Helena-Stet-was-stedt
Helfring-Heineman
Hellebaardier-van-Zijne-Genade
Hellema
Hellema-Groeneveld-Dykstra-de-Jong
Hellendoorn
Hellendoorn-was-nieuw-mail-adres-begin-kwartierstaat
Hellenga-Terpstra-Klaver-Taekema-Post-Sybesma
Hellinga
Hellinga-Kooistra
Hellinga-Kooistra-en-felicitatie
Hellinga-Laverman
Hellinga-Laverman-Imke-of-Minke
Hellinga-Van-der-Gaast-Kuiken-Van-der-Berg
Hellinga-en-Breeuwsma
Hello-Friesland-from-America
Hello-Friesland-from-America-Hilt
Hello-I-m-new-to-the-group
Hello-all
Hellup
Helmich-Helmig
Helmich-Helmig-Helmes-Helmus
Helmig-Joukema-Helmig-Klijnstra-Helmig-de-Vries-Helmig-Bouma-Helmig-Wiegersma-etc
Help
Help-Hong-Kong-devil
Help-Hong-Kong-devil-kill-the-peoples-devil-machine-made-in-UK
Help-Van-Tuinen-and-Klip
Help-Wommels
Help-mee-om-geheimschrift-uit-de-17de-eeuw-te-ontcijferen
Help-reactie
Help-with-Kroeger-Nauta-family
Help-with-Kroeger-Wybenga-family-not-Nauta
Help-with-Sybe-Pytters-circa-1686
Help-with-a-family
Help-with-another-family
Hemelum-Oldeferd-niet-te-openen
Hempenius-9-generaties
Hempenius-9-generations-generaties-English-version
Hempenius-Dokkum-Den-Helder
Hempens-marriage-9-2-1696
Hemrica
Hemrica-Hemrika
Hemrica-was-kennismaking
Hemrika
Hemrika-Radema
Hemstra-Hamstra-ijdes
Hendik-Nijmeyer
Hendrick-Aenes-Arents
Hendrick-Aenes-Arents-Sjoukje-Tjallings
Hendricus-Pieter-van-der-Kleij
Hendrik-Abrahams-en-Geertien-Johannes
Hendrik-Alberts-Koning-Froukje-Alberts-Schaap
Hendrik-Andrys-Schultz-x-Maaike-Sakes
Hendrik-Anes-x-Steintje-Pieters-gehuwd-te-Leeuwarden-1762-gaan-naar-Harlingen
Hendrik-Annes-Rodenhuis
Hendrik-Arends-Sikking
Hendrik-Atsma
Hendrik-Berents
Hendrik-Bernardus-Visser-naar-de-USA
Hendrik-Brouwer-arts-in-Heerenveen
Hendrik-Coenraads-Eekkerk
Hendrik-Douwes-Heslinga-Mensinga-Heerenveen
Hendrik-Egberts-Woudstra
Hendrik-Eiten-de-Vries
Hendrik-Ekkerd-Wassenaar
Hendrik-Fokkes-Hofstra
Hendrik-Fokkes-Hofstra-supplementen
Hendrik-Franke-Roefstra-Longerhou
Hendrik-Geerts-Elsinga
Hendrik-Harts-vd-Woude
Hendrik-Heeres-geb-te-Surhuisterveen-overleden-te-Frieschepalen-Ureterp
Hendrik-Hendriks
Hendrik-Hendriks-Holtrop
Hendrik-Hendriks-Pijlman
Hendrik-Hendriks-de-Jong
Hendrik-Henry-Lammer-t-s-in-de-VS-via-Ellis-Island-in-1893
Hendrik-Hoppes-en-Janke-Pieters
Hendrik-Hunneman
Hendrik-Jacobs-Brouwer
Hendrik-Jacobs-Brouwer-of-Ameland-fot-Nes
Hendrik-Jan-Blom
Hendrik-Jan-Plantinga
Hendrik-Jans-Bakker-uit-Oostermeer
Hendrik-Jans-Bult-x-Grietje-Mintjes-Vos
Hendrik-Jans-Kuiper-x-Johanna-van-Dijk
Hendrik-Jans-en-Geeske-Sjoerds
Hendrik-Jans-van-der-Laan
Hendrik-Jelkes
Hendrik-Jelkes-vogelvanger
Hendrik-Jelles-Stend
Hendrik-Jetstes-Trijntje-Jans-Wie-heeft-meer-info
Hendrik-Johannes-Heermans-Herema-Heimans
Hendrik-Joukema-overl-Canada
Hendrik-Jurrisz
Hendrik-Klazes-Bosma-Tietjerksteradeel
Hendrik-Klazes-Bosma-Westdongeradeel-en-Tietjerksteradeel
Hendrik-Klazes-Bosma-x-Ymkje-Dirks-van-der-Weide-1856
Hendrik-Lammerts-1749-Augustinusga
Hendrik-Lammerts-en-Sytske-Minderts
Hendrik-Leeuwes-de-Jong
Hendrik-Leyendekker
Hendrik-Lykeles
Hendrik-Lykeles-uit-Lippenhuizen
Hendrik-Martens-Wallinga-x-Antje-Sibles-van-Reen
Hendrik-Mensinga-overleden-in-de-Rijp
Hendrik-NIERHAKE-x-Baukjen-Anthoons-BAKKER
Hendrik-Nierhake-Baukjen-Bakker
Hendrik-Rienk-Kuipers
Hendrik-Rintses-Ponne
Hendrik-Roelofs-Touwsma-X-Antje-Hessels
Hendrik-Roels-POELSTRA-en-Antje-Folkerts-KLAZINGA
Hendrik-Rood-en-Trijntje-Cornelis
Hendrik-Schaafstra
Hendrik-Schrage
Hendrik-Sikkes-uit-Gerkesklooster
Hendrik-Sjirks-Velstra
Hendrik-Sjoerd-van-der-Meer
Hendrik-Sjoerds-Akke-johannes
Hendrik-Sjoerds-x-1707-Trijntje-Alefs
Hendrik-Sytzes-Zytsma-was-Another-translation-help-please
Hendrik-Sytzes-Zytsma-was-Friesland-ge-Another-translation-help-please
Hendrik-Tjeerds-Iebeltje-Fokkes
Hendrik-Uilkes-ter-Veer-Bolsward
Hendrik-Willem-Langhout
Hendrik-Wopkes-de-Vries
Hendrik-Wybrens
Hendrik-gerbens-Frouwkjen-Piers
Hendrik-pieters-tettje-gjolts
Hendrik-van-Seyen-Imkje-Helfrich-Opsterland
Hendrik-van-der-Kooi
Hendrik-van-der-Veen-was-Greetings-from-West-Michigan
Hendrik-wie-helpt-mij-verder
Hendrikje-Boonstra
Hendrikje-Bosch-Zandstra-1917-2012
Hendrikje-Brals
Hendrikje-Brals-was-Andries-Bralts-Rijke-Hendrik-a-je-Rijkes-Hendriks
Hendrikje-Burgsma
Hendrikje-Burgsma-Lammert-Kooistra-Ymkje-vd-Ploeg
Hendrikje-Egberts-de-Wit
Hendrikje-Hanzes-Wouda
Hendrikje-Harmens
Hendrikje-Hendriks
Hendrikje-Klases-Wiersma
Hendrikje-Koops-Mast
Hendrikje-Piebes
Hendrikjen-Dijkstra
Hendrikjen-T-van-Veen-and-Tjepke-van-der-Weerdt
Hendriks-Nijholt
Hendriksz
Hendrikus-Jacobs-en-Luits-Tjebbes
Hendrikus-Jakobs-Luits-Tjebbes
Henk-Swaving-en-Geeske-Stienstra
Henk-de-Jager-heeft-een-album-met-u-gedeeld
Henne-Hiine-and-Hendrik
Henning-Cornelis-en-Willemke-Lolkes
Henno-Brandsma
Henricus-Berns-Berents
Henricus-Berns-x-Catharina-Gerrits
Henricus-Hurter
Henricus-Lautenbach
Henricus-Schenkel-was-Anne-Beukema-Ad-Rienks
Henrijk-Jans-Platje-en-Jouwer-Oeges
Henry-Anne-Blanksma
Henry-Blanksma
Henry-Westra-veteraan-Canada
Henstra
Henstra-van-der-Heide-en-meer
Hentinga
Herbaijum-Kie-en-Kiesterzijl
Herberg-Benthem-te-Leeuwarden
Here-is-another-online-dictionary-and-some-other-things
Herga-a-rden-Germeraard
Herhaalde-oproep
Herhalingen-en-Caesar-Naamgeving-ivm-vooroverleden-ouder
Hering-Visser
Heringa-s-hans-van-der-veer
Herinnering-10e-Delflanddag-as-zaterdag
Herke-Jacobs-van-der-Zee
Herkomst-achternaam-Wagenaar
Herkomst-gezocht-van-Johannes-Manckendam-tr-1682-Elske-de-Neeff
Herkomst-naam-Zoetendal
Herman-Crans
Herman-Hendrik-Bosscher
Herman-Sterkenburgh-zoon-van
Hermana-Mijntje-dochter-van-Jan-Gerritsen-en-Aagje
Hermannes-Broos-was-waar-ben-ik-mee-bezig
Hermannus-Broos
Hermanus-Bleumers
Hermanus-Bosch-ESTHER-en-anderen
Hermanus-Bosch-Leeuwarden
Hermanus-de-Boer-1812-x-Wilhelmina-Sederius-1814
Hernieuwd-verzoek-opzoekvraag-in-Leeuwarden
Hernieuwd-verzoek-opzoekvraag-inLeeuwarden
Herre-Romkes-die-in-1759-trouwde-met-Jantie-Jacobs
Herrema-Ancestry
Herstel-RooRda-Brattinga
Hervormd-of-katholiek-huwelijk
Hervormde-Gemeente-Ferwerd
Hervormde-Kerk-Gemeente-in-Oosterwolde
Hervormde-predikant-Los
Heslinga
Hessel-Alts-Schaaf
Hessel-Alts-Schaaf-we-zijn-het-niet-eens
Hessel-Anes-Aenis-Enes
Hessel-Bernardus-Hesselius
Hessel-Douwes-was-Zijn-dit-dezelfde-mensen
Hessel-Fredrik-Brouwer
Hessel-Heslinga
Hessel-Heslinga-was-Genealogie
Hessel-Hesselius
Hessel-Jans-en-Joukjen-Anes
Hessel-Lammer-t-s-in-Ternaard-of-Leeuwarden
Hessel-Lammerts
Hessel-Pijters
Hessel-Samplonius
Hessel-de-Vries
Hessel-van-Aysma
Hesselius
Hesselius-etc-stamboom-geplaatst
Hesselius-nu-Bontjema
Hesselius-was-de-Roos
Hessels
Het-Bildt-in-de-Hoven
Het-Fries-Frisian-course
Het-Lytse-Slot-in-Veenklooster
Het-POTT-Boek-was-Achterkerk
Het-Roorda-Keizer-Boek
Het-Vliet
Het-Wap-van-Jerusalem
Het-beroep-puntiniersche
Het-dakje-op-de-a-van-Fryslan
Het-dakje-op-de-a-van-Fryslan-Bedankt
Het-eerste-kontakt
Het-eerste-kontakt-Visser
Het-geslacht-Duim
Het-geslacht-Jochims-in-Friesland
Het-geslacht-Laurman-door-A-Laurman-Sr-1980
Het-geslacht-van-der-Leij-Ley-van-de-Oude-Leije-1623
Het-hoekje-en-of-tolhuis
Het-kerkarchief-van-Achlum-en-Hitzum-1656-1934-is-klaar
Het-kerkarchief-van-de-Stede-Sloten-1594-1934-is-klaar
Het-lege-land-van-Auke-van-der-Woud-Nederland-tussen-1798-1848
Het-niaer
Het-oorlogsverleden-van-mijn-vader
Het-patroniem-Geers
Het-telefoonboek-is-NIET-openbaar-Gezinskaarten-misschien
Het-telefoonboek-is-geen-publiekseigendom-Gezinskaarten-misschien
Het-wiel-weer-uitvinden
Het-zal-je-maar-gebeuren
Hetske-Anskes-Bruijnsma-x-Eelcke-Tiepckes
Hette
Hette-Andries-Hettema
Hette-Andries-Hettema-www-hette-nl
Hette-Martens-uit-Gonga
Hette-Pieters-1763-Leeuwarden
Hette-Pieters-Lemmer
Hette-Sjoerds-de-Boer-was-geen-huwelijk-te-vinden
Hettinga
Hettinga-boek-bijna-klaar-ongeveer-900-bladzijden-dik
Hettinga-website
Hey
Heyn-Botes-in-Ee-Engwierum
Heyne
Heyo-Zybranszn-Reynairda
Hi-Sorry
Hibma
Hibma-Family
Hidde-Paulus-Ytje-Eintes
Hiddinga-herhaalde-oproep
Hidma-x-Reidsma-Reitsma
Hielkema-de-Jong
Hielkjen-Sikkes
Hielkjen-Sikkes-correction
Hiemstra
Hiemstra-Boersma
Hiemstra-Boes
Hiemstra-Heemstra
Hiemstra-Siersma-de-Jong-siersma-en-Breeuwsma-siersma
Hiemstra-Weidema-Family
Hiemstra-Wierum
Hiemstra-Zijlstra
Hiemstra-uit-IJlst
Hieronder-de-toevoegingen-voor-mijn-site-van-13-10-2007
Hieronymy-HBD
Hieronymy-HBD-Dopschewijs-etc
Hieslum
Hietkamp-de-Jong
Hij-55-zij-25
Hij-doet-het-weer
Hijklema-van-der-Meulen
Hijlck-Sjoerds-1622-Hieslum
Hijlke-Berents-Braam-Leeuwarden
Hilbert-Harms-Kooi
Hilbert-Koops-Mast-en-Hendrikje-Siegers-Lok
Hilbert-van-der-Duim
Hilck-Palses
Hille-Riemes-Sathe
Hillebrand-Klazes-Bos
Hillebrand-Klazes-Bos-was-Ovl-advertenties-Sneeker-Nieuwsblad
Hillebrand-OOSTERWAL
Hilligje-en-Hilligje-Pijlman
Hilligonda-Schapelhouman-Johannes-Schurer
Hiltje-Douwes-Tjerk-Tjerks
Hiltje-Elzinga-of-Elzenga-and-Romke-Talstra
Hiltje-Gerrits-Elzinga
Hiltje-Harmens
Hiltje-Hendriks-Veenstra-Overlijdenakte-in-Haskerland
Hiltje-Jacobs-Goslinga
Hiltje-Jans-Huisman
Hiltje-Klazes-Nauta
Hiltje-Makkadam
Hiltje-Mein-d-erts
Hiltje-Meinderts
Hiltje-Rienstra
Hincke-Cleiterp
Hindrik-van-Aalst
Hinke-Alberts-en-Hendrik-Jacobs
Hinke-Egberts
Hinke-Jans-Stellingwerf-ca-1770
Hinke-Kaart
Hinke-Lolles-Adema
Hinke-Martens-van-der-Veen
Hinke-Pieters-Jan-Sme-e-ding
Hinke-Zandstra-Jantje-Brinksma
Hinke-van-der-Zwaag-Oudehaske
Hinne-Tjeerds-van-Hogen
Hinne-Tjeerds-van-Hogen-x-Hiltje-Hindriks-Roomstra
Hinne-Ubles
Hinrik-Wilkes-gehuwd-met-Pietje-Cornelis-Bouma
His-Sierds-van-der-Zijpp
Hisgis-was-Koudum-van-der-Wal
Histopedia-Caelpenda
Historie-van-J-irnsum
Historique
Historisch-GIS-Frysln-presentatie-13-december-as
Historisch-Informatiecentrum-NOF-online
Historisch-stadsarchief-Keulen-ingestort
Historische-Friese-kaarten
Historische-Kranten-was-Boonstra
Historische-boeken-en-radio
Historische-plaatsen-dorpen-gehuchten-buurtschappen-en-gemeenten
History-of-Friesland
History-of-Hempens-and-Teerns
Hitje-Hiltje-Feddes
Hittje-Jans-Huisman
Hoax-virus
Hobbe-Streekstra-geb-1848-Leeuwarden
Hobbe-Streekstra-geb-1848-Leeuwarden-Hoogerbeets
Hoe-is-het-Egbert-Eppie-Bultsma-vergaan
Hoe-kom-ik-erachter-wat-voor-beroep-voorouders-hadden
Hoe-kom-ik-verder
Hoe-lees-ik-Strijgau-Dorenstouter
Hoe-maak-ik-aparte-email-mappen-aan
Hoe-opzoeken
Hoe-schrijf-ik-een-familegeschiedenis
Hoe-vind-ik-Jan-Aukes-Jansma
Hoe-zeker-is-zeker
Hoek-uit-Franeker-later-Harlingen
Hoekema
Hoekse-en-Kabeljauwse-Twisten
Hoeksma-Schoterland-Rottum-Nieuwerschoot
Hoeksma-family
Hoeksma-genealogie
Hoekstra
Hoekstra-Barradeel
Hoekstra-Bergsma
Hoekstra-Dorhout
Hoekstra-Hanses
Hoekstra-Keizer
Hoekstra-Landstra-for-Baukje-Betsy
Hoekstra-Veenwouden-en-omgeving
Hoekstra-X-Dijkstra
Hoekstra-X-Wildschut-X-van-Etten
Hoekstra-Zijlstra-Dantumadeel
Hoekstra-family-of-Berlikum-Menaldumadeel
Hoekstra-genealogie
Hoekstra-in-Baltimore
Hoekstra-op-Urk
Hoekstra-s-Gemeente-Schoterland
Hoekstra-surname-before-1811
Hoekstra-versus-Duif-Workum
Hoekstra-was-Overlijdensberichten-uit-een-onbekende-krant-1998
Hoekstra-x-Wildschut
Hoekstra-x-de-Vries
HoekstraxVries
Hoeren-in-trouwregister
Hoeve
Hoeve-Moet
Hoeveel-is-een-kan
Hofma
Hofman-Hoek-Sipma-Veentra-en-de-VS
Hofstee-de-Neef-kwartierstaat-De-Boer-Boersma
Hofstee-en-Bijlstra
Hofstra
Hofstra-t-b-v-Detje
Hogepol-Dokkum
Hogepol-in-Dokkum-was-vragen-betr-aktes
Hogeterp-Kuiper
Hoite-Iepes-en-Baukje-Tjerks
Hoite-Luitjens-en-Acke-Andries
Hoite-en-Akke
Hoitinga
Hoitske-Pieters-anne-piers-koopmans
Hoitsma
Holbe-Renses-Notema
Holkema-net-with-fotos
Hollander
Hollander-Roeda-De-Vries-omgeving-Rinsemageest-Genum
Hollander-in-Oostpruisen
Hollander2
Hollanders-in-Paterson-area
Hollants-net
Hollinga-Eiland
Hollinga-Eiland-was-HENDRICKS-LEEUWARDEN
Holstein
Holtrop
Holwerd-Hoytet-Pieters-Lieuwema
Holwerd-Hoytet-Pieters-Lieuwema-aanvulling
Holwerda
Holwerda-Anthony-and-Sylvia
Holwerda-Holverda-bestemd-voor-Nienke-Zwart
Holwerda-Visser
Holwerda-de-Jong
Home-page-Halbesma
Homepage
Homepage-Doorenspleet
Homepage-Taeke-van-der-Ley
Homepage-met-veel-links
Homepage-totaal-vernieuwd
Homepage-van-Jan-en-Rita-Donker
Homepage-weer-online
Homme-Pieters-en-Tjitske-Klazes
Homme-Sleeswijk
Homme-Terbraak
Hommema
Hommema-Wagenaar
Hommema-and-Brolsma
Homsma
Honderdste-artikel-Sneuper-blog-over-honderdjarigen
Hongaarse-evacuees-in-Friesland-rond-1920
Hoofdplaats
Hoogerhuis-affaire
Hoogeveen-on-line-gegevens-bevragen
Hooghiem
Hoogma-en-Van-Aken
Hoogsteen
Hoogstins-Boonstra-raadsel
Hoogstins-en-Boonstra-te-Tietjerksteradeel
Hooisma-Hooijsma-Hooysma
Hoorn-was-Behuwde-zoon
Hopperus
Hornleger
Hornschuh
Hornstra
Hornstra-Frankema
Hornstra-Schuurmans
Hornstra-Visser
Hornstra-en-van-de-Velde-was-1811-en-achternamen
Horter
Hotse-Bakker
Hotse-Bakker-was-Oude-beroepen-brander-lombardier
Hotze-Andela
Hotze-Douwes-Visser
Hotze-Martens-Hiemstra-Lolkje-Jelmers
Hotze-Martens-Hiemstra-Lolkje-Jelmers-bedankje
Houdbaarheid-ook-van-genealogie-data
Houtema
Houw-was-another-query
Houwink-was-Willem-ter-Haarst-schoolmeester-in-Sneek
Hovenga
Hovens-Greve-en-Swart
Hovinga
Hovinga-line-from-Amsterdam-originally-from-Friesland
How-to-pronounce-Franeker-the-town
Hoyte-en-Akke
Hoytsma-Wieringa-Makkum
Hubert-us-Wahlen-geb-ca-1850
Hui-s-z-e-inga
Huidige-locatie-bepalen-van-een-woning-uit-de-17e-eeuw-mogelijk
Huijser-was-Onderzoek-fam-Feenstra-en-Posthuma
Huis-Bethlehem-te-Beetsterzwaag
Huis-in-Delfstrahuizen
Huis-te-Vraag-Gerard
Huisinga-Jorwerd
Huisma
Huisman
Huisman-Claas-Jelles-Hoektra-s-van-Veenwouden
Huismannen
Huismannen-en-Friese-heraldieke-wapens
Huisnummering
Huisnummerlijsten-Westermeer-Joure
Huisnummers-Sleat
Huisnummers-en-plaatsen
Huisnummers-in-Terwispel-en-omgeving
Huisnummers-toen-en-nu-via-kadastrale-gegevens
Huite-Weidema
Huitema
Huize-rijs
Huizinga
Huizinga-Huisinga-in-Sneek
Huizumerbegraafplaats
Hulp
Hulp-Aldfaer
Hulp-Doopboeken-Schoterland
Hulp-Wendelaar-Dijkstra-Wielenga-Bottema
Hulp-bij-invoer
Hulp-gevraagd
Hulp-gevraagd-bij-19e-Eeuws-bureaucratisch-Nederlands
Hulp-gevraagd-bij-Bernardus-Boomsma
Hulp-gevraagd-bij-het-natrekken-van-voorouders-Willem-Ingles-en-Rixtje-Hendriks-uit-Blessum-Deinum
Hulp-gevraagd-bij-het-traceren-van-5-personen-voornamelijk-uit-Zuid-west-F
Hulp-gevraagd-bij-het-traceren-van-5-personen-voornamelijk-uit-Zuid-west-Friesland-Makkum-Workum-Oudemirdum-Beetsterzwaag
Hulp-gevraagd-bij-het-zoeken
Hulp-gevraagd-bij-onderzoek-naar-Yk-k-e-Fokkes-Groen
Hulp-gevraagd-bij-opsporen-nazaten-Friezen-in-Amerika
Hulp-gevraagd-bij-voorouders-Andries-Gerbens
Hulp-gevraagd-vanuit-Sneek
Hulp-gevraagd-voor-archief-Leeuwarden
Hulp-gezocht
Hulp-gezocht-Sylvia
Hulp-gezocht-bij-de-vertaling-lezing-van-1-zin-in-een-trouwakte-1720
Hulp-gezocht-van-der-SPAN
Hulp-met-leezen-van-Latijns
Hulpvraag
Hulpvraag-Krak-Koning-Leeuwarden
Hulpvraag-bij-zoektocht-naar-Pieter-Stallinga-1881
Hulpvraag-doopceel-lichten
Hummersma
Huw-Dijkstra-Brons-Visser-en-Kuiper-Feenstra
Huwelijk-1871-of-1831
Huwelijk-1871-of-1831-spandauw
Huwelijk-3
Huwelijk-4
Huwelijk-Dijkstra-Brons
Huwelijk-Douwe-Visser-en-Jeltje-de-Boer
Huwelijk-Draijer-de-Boer
Huwelijk-Froukje-Elzinga
Huwelijk-Greven-versus-Gorter
Huwelijk-Hanekamp-Harinxma-1761
Huwelijk-Johannes-Smits-en-Johanna-Geerts
Huwelijk-Johannes-Smits-en-Johanna-Geerts-DECKEN-TIETES-x-TRIJN-GALAMA
Huwelijk-Johannes-Smits-en-Johanna-Geerts-Een-dag-later
Huwelijk-Johannes-Smits-en-Johanna-Geerts-bijpraten
Huwelijk-Marten-Mamnes-Nammes-Nammens
Huwelijk-Moed-Klaren
Huwelijk-Nijholt-Boekema
Huwelijk-Nijholt-Bosman
Huwelijk-Sijmen-Aukes-Fink-en-Baukje-Jochems
Huwelijk-Sinnema-van-Dijk
Huwelijk-Uble-Jeens-x-Sijbrig-Fok-k-es
Huwelijk-Witteveen-Wielenga
Huwelijk-Wybe-Pyters-en-Yke-Pyters
Huwelijk-Ype-Ypes-Epe-Epes
Huwelijk-de-Jong-Sinnema
Huwelijk-de-Jong-Sinnema-Antje-Sinnema-2-keer
Huwelijk-de-Jong-Sinnema-Antje-Sinnema-2keer
Huwelijk-de-Jong-Sinnema-Yvonne-Blaauw
Huwelijk-gezocht
Huwelijk-te-Harlingen
Huwelijk-tussen-aan-en-of-bloedverwanten-was-Geert-Johannes-Prose-en-Froukjen-Paulus-Jongsma
Huwelijk-tussen-verwanten
Huwelijk-tussen-verwanten-Leestip
Huwelijk-van-Dijk-Reitsma-voor-Ruud
Huwelijken
Huwelijken-2
Huwelijken-Adema-x-van-der-Kooi
Huwelijken-Oppenhuizen-Oudega-was-Tresoar
Huwelijken-Westra-Utrecht-stad
Huwelijken-met-hindernissen
Huwelijksacte-Terschelling
Huwelijksakten-1923-1932-op-de-studiezaal
Huwelijksbijlagen-Amsterdam-was-Overlijdensdatum
Huwelijksbijlagen-Amsterdam-was-Overlijdensdatum-Henning-Dijkstra
Huwelijksbijlagen-na-scheiding
Huwelijkse-bijlage-Leeuwarden-1830-131
Huwelijkse-bijlagen
Huwelijkse-bijlagen-Baarderadeel-1881
Huwelijkstoestemming
Huwelijkstoestemming-Bijlsma
Hylarides-Hilarides
Hylke-Arjens-Mirckien-Marci-Intes
Hylke-Arjens-Mirckien-Marcus-Intes
Hylke-Johannes-en-Sytske-Fokkes
Hylke-Sipkes-en-Fok-Ymberts
Hylke-Wienstra
Hylke-de-Bruin
Hylkema
Hylkema-Akkrum
Hylkjen-Wytzes
Hylkjen-de-Jong-x-Jacob-Botes-Spandau-foutje
Hylkjen-van-Schoten-dochter-van-Auke-Baartes-1767-1814-en-Klaaske-Jentjes
Hylpen-NH-1
Hyltie-Hielke-Ringers-Luytje-Jacobs
Hypothese-Veltman-van-der-Wal
Hypothese-Veltman-van-der-Wal-was-zomaar
I-LOVE-YOU-VIRUS
I-am-looking-for-information-on-Jetse-Wybes-Schreider-on-Twizel-Friesland
I-am-looking-for-information-on-the-decendents-of-Stientje-Meinderts-van-der-Weg
I-am-posting-this-information-to-help-where-I-can-and-to-get-help-where-I-can
I-am-still-looking-for
I-am-working-on-a-fimily-and-town-named-Nieuwland
I-am-working-on-a-women-named-Jitske-Eeltjes-de-Vries
I-am-working-on-finding-the-Parents-of-Theunis-Folckes-1661-to-1709-of-Buitenpost-Achtkarspelen-Friesland-Netherlands
I-an-looking-more-information-on-my-family-in-the-westren-part-of-Friesland
I-friesland-com
I-need-help-finding-a-man-that-was-born-in-Surhuizum-FR-but-left
I-need-help-finding-this-Schridedr-Family-Please
I-recived-a-e-mail-with-no-text-can-anyone-help-me
I-recived-a-e-mail-with-no-text-can-anyone-help-me-find-who-sent-it-to-me
IJ-en-Y
IJde-Jan-Bolta
IJker-van-het-vaatwerk
IJker-van-het-vaatwerk-IJkwezen
IJlst-No-42
IJnske-Jelles-Tasma
IJntze-van-der-Honing
IJsbrand-Jans
IJsbrand-Jans-en-Jan-Kornelis
IJsbrand-en-Leentje
IJsbrantie-Tietes
IJzak-Grabal-Tentje-Tine-Schurer-P-van-Veldhuizen
IN-English
INIA
INIA2
INTERESSANT-voor-alle-leden-en-Esther
INTRODUCTIE
INformatie-Haitze-Eetzes-en-Fokel-Piekes
IPPES-EN-ROOMER
IPPES-ROOMER
ISIS-noord-brabant
Ibeltje-Jans-BOUWER
Ibeltje-Linzes-van-der-Heide
Ida-Cornelia-van-der-Vliet-geboren-Utrecht
Idem
Idema
Ids-Gerrits-van-Poppingahuizen
Ids-Idserda-Idzerda
Ids-Jacobs-van-Eyzinga-en-Hiltje-Jans-in-Anjum
Idsardi
Idse-Sjoerds-en-Fedde-Heetses
Idzarda-herkomst
Iebeltje-Fokkes-weduwe-van-Hendriuk-Tjeerds-van-der-Veen
Iedema
Iedema-Holwerda
Iedema-Walsma
Iemand-hier-belang-bij
Iemes
Iets-merkwaardigs-bij-de-Fokkema-omgeveing-Franeker-stamboom
Iets-opzoeken-in-het-ryksargyf
Iets-over-web-servers
Iets-verder
Ijker-van-het-vaatwerk
Ijmkje-Tjibbes-spoorloos
Ik-ben-op-zoek-naar-Jan-de-Haan-ca-65-jaar-in-de-Verenigde-Staten
Ik-ga-aan-de-slag
Ik-heb-het-al
Ik-heb-mijn-web-site-weer-aangevuld-met-ca-1000-vondsten-enz
Ik-stel-me-voor
Ik-wil-me-als-nieuw-lid-even-voorstellen
Ik-zoek-de-geboortegegevens-van-Johannes
Ik-zoek-de-ouders-van-Pieter-Botke
Ikben-op-zoek-naar
Imcke
Imke-Tjirgers-Oosterkamp
Imkjen-Wolters-Oudeschoot-1734-1815
Immigrantenschepen
Immigratie-Australi-was-F-riesland-genealogy-Leentje-buur-van-zoon
Immigration
Immigration-CD
Immigration-Esther
Immigration-Huitema
Immigration-Pieter-Lieuwes-Wielenga-married-to-Sytske-Jacobs-Straatsma
Immigration-TO-Friesland
Important
In-Friesland-geboren-en-in-Bovenkarspel-overleden
In-Memorium-Kor-Ket
In-de-herhaling-Lourens-Johannes-Hooisma
In-doopregister-staat-NB
Index-Algemene-rol-opgeroepenen-schutterij-Ferwerderadeel-1880
Index-Kollumer-Oproer-1797-uitgebreider-en-Cultuurhistorie-Friesland
Index-Proclamatieboeken-Oostdongeradeel-1656-1669
Index-Provinciaal-Bestuur-weer-aangevuld-met-1100-familienamen
Index-aangevuld-met-500-Familienamen
Index-gen-Jierboekje
Index-met-familienamen-weer-aangevuld-met-1130-familienamen
Index-met-familienamen-weer-aangevuld-met-1155-familienamen
Index-met-familienamen-weer-aangevuld-met-775-familienamen
Index-met-familienamen-weer-aangevuld-met-790-familienamen
Index-met-weer-aangevuld-met-1480-familienamen
Index-met-weer-aangevuld-met-500-familienamen
Index-op-Memoryboeck-van-de-Vrouwens-Catharina-Schrader
Index-op-overleden-personen-in-de-Dongeradelen-1806-18-11
Index-op-overleden-personen-in-de-Dongeradelen-1806-1812
Index-overledenen-Dongeradelen-1806-1812
Index-overledenen-Dongeradelen-1806-1812-in-Excel
Index-weer-aangevuld-met-1250-familienamen
Indexen-op-Friezen-in-Alba-Amicorum-en-oude-foto-s
Indisch-Knooppunt
Indische-BS-gegevens
Indische-bron-gezocht
Indische-groep
Ineke-Smit
Info-Floreenkohieren
Info-gezocht-Pitter-Annes-zoon-IJdtie-Jelles-Dochter
Info-inz-BS-1811-1902-geboorten-Regio-13
Info-op-Ancestry
Info-op-Ancestry-was-Antje-Kornelis-Teitsma
Info-over-Aaltje-Jores-gedoopt-16-11-1766-in-Sloten-en-familie
Info-over-Antie-Hendrycks-Soutman
Info-over-Wiege-Pieters-de-Groot-ca-1790-gevraagd
Info-stu-denten-Heidelberg-en-Genve
Info-studenten-Heidelberg-en-Genve
Info-virussen
Informatie-Elsinga-Bruininga
Informatie-gevraagd-Friesland-taal-en-vlag
Informatie-gevraagd-Friesland-taal-en-vlag-Duitsland
Informatie-gezocht-Schurer-Wilhelmina-Jansen-Tolhuis-x-ong-17
Informatie-gezocht-Schurer-Wilhelmina-Jansen-Tolhuis-x-ong-1754-Franeker
Informatie-gezocht-over-Willem-Ingles-en-Rikstje-Hendriks-getrouwd-op-22-mei-1735-in-Blessum
Informatie-over-Noordoost-Friesland
Informatie-over-Symon-Wiltjes-de-Haan
Informatie-over-Uble-Jeens-wie-o-wie
Informatieboeken-Nedergerecht-Tietjerksteradeel
Information-about-Romkje-Nieuwland
Information-contained-in-1837-marriage-banns-license-and-additions
Information-request-for-Van-Wanting-and-Veenenberg
Ingang
Ingangspoort-kerkhof-Grouw
Ingescande-kaartjes-van-de-grietenijen-v-Fryslan-1860-Compliment
Inhoud-huwelijksakte-Kollumerland-16-mei-1828-akte-nr-12
Inhoudsgrootten-in-1832
Inhoudsopgave-en-register-op-persoonsnamen-molenboek
Inia
Inia-Oni-Oniae-Onia-Onie-Delius
Inia-St-Anna-ter-Muiden-Columba-Middelburg
Inia-Ynia
Inia-Ynia-IJnia-Inja-Inea
Inia-Ynia-IJnia-Inja-Was-Maaike-Hendriks-etc
Inia-Ynia-Inja-IJnia-Ynja
Inia-s-familie
Inia-s-familie-Es-Smit-Net-Zummack
Inia-s-familie-Es-Smit-Net-Zummack-dataprogr-Hazadata
Inia-s-familie-van-Es
Inkomens-en-waarden-in-de-17de-eeuw-en-later
Inse-Ates-Stavoren-en-Ate-Ates-Ureterp
Integrale-tekst-dagboeken-Willem-Frederik-1643-1654
Intema-of-Yntema
Interessante-lezingen-evenementen
Internetbron-Repertorium-op-de-Overstichtse
Interpretatie-Burgerboeken
Intro
Introductie
Introduction
Introduction-Jack
Introduction-und-Entschuldigung
Introuwen-vervolg
Invitation-to-connect-on-LinkedIn
Invoerfouten-Tresoar-was-Toekomstvisie
Inwoners-van-Friens-in-1797
Inzien-HCL-bronnen-was-Bauke-Cornelis-Bijlsma
Ipema
Ippe-Romckes-x-Tettie-Jan-Siucks
Irene
Irene-Visser
Iris-Bruyn-Friese-Scheepschirurgijnen
Is-Alle-en-Anne-Travaille-dezelfde-persoon
Is-Imke-Jacobs-Postma-wellicht-ook-Minke-Jacobs-Postma
Is-de-wereld-nou-echt-zo-klein
Is-dit-dezelfde-Alkema
Is-dit-jouw-familie
Is-er-een-Fries-documentatie-centrum
Is-er-iemand-die-mij-wat-meer-kan-vertellen-over-deze-Meekma-sate
Is-er-wat-loos
Is-het-de-Jager-of-de-Jong
Is-it-the-same-person
Is-there-someone-researching-this-Monsma-family
Isaac-Cahai-Conradi
Isak-Boukes-Kuipers-Hincke-Heddes
It-Beakon
It-Fryske-Reveil-van-Wumkes
It-van-der-Werf-en-van-Wieren-skaei
Itsche-en-Alle-Tjerks-broer-en-zus
J-Layne-Hummel
J-S-Keizer-T-P-Huizenga
J-Wagenaar
J-oh-annes-Egberts-en-Antje-Claaszn
JACOB-WIEGERS-TIGCHELAAR-GRIETJE-HENDRIKS-DE-JONG
JAGER-Pou-t-sma
JAN-EDSES-SIJTSKE-ROMKES
JAPIX
JASPER
JAn-Jansz-Crol
JELSUM
JETSKE-TJITSKE
JOHANNES-HOEKSTRA-1877-1958-geb-Workum-en-famillie
JORINGA-in-Sneek
JVW-and-her-PC
Jaaike-Hendriks-vd-Goot
Jaap-van-der-Meulen
Jaapje-Fluiter
Jaarboek-Centraal-Bureau-voor-Genealogie
Jaarboeken-CBG
Jaarboeken-was-veenbaas
Jaarboekje
Jaargangen-CBG
Jaargangen-Nederlandse-Leeuw
Jaarrekeningen-1660-1710-Ferwerd
Jaarrekeningen-1660-1950-Hervormde-Kerk-Ferwerd
Jaarrekeningenboek-1756-tot-en-met-1803
Jaarsma
Jaarsma-uit-Sneek
Jaarsma-x-Wiersma
Jaatje-Joukes-van-Koudum
Jabbinga
Jack-Sorensen-1902
Jack-Sorensen-23-12-1901
Jack-Terveer
Jack-van-Oord-Rijkse-Dat-Gene-familieberichten
Jacob-Alberts-Drok-en-Jan-Alberts-Fokkes-Fokkens
Jacob-Alberts-Hempenius
Jacob-Alberts-Smink
Jacob-Annes-Hemrica
Jacob-Bakker-x-Geertje-Walings-Bakhuis
Jacob-Bergsma
Jacob-Bink
Jacob-Binnerts-x-Trijntje-Oedses-Was-gezocht
Jacob-Binnerts-x-Trijntje-Oedzes-was-Onderwerp-Subject-was-gezocht
Jacob-Buiten
Jacob-Christiaans-de-Vreeze
Jacob-Dirks-van-der-Zee
Jacob-Douwes-van-der-Schaaf-en-Antje-Fransen
Jacob-Freerks-WIND-en-Lutske-Martens-KOKSMA
Jacob-Frere-Charlotte-Galle-t
Jacob-Geerts-Faber-Jantien-Leenders
Jacob-Gooitsens-en-Hylkjen-Reins-geboren-1720-in-De-Knijpe
Jacob-Haarsma-was-vraagje
Jacob-Harmens-Knol
Jacob-Hendricks-x-Willemke-Johannis
Jacob-Hendriks-Hof
Jacob-Herres-uit-Midlum-Franekeradeel
Jacob-Hesse
Jacob-Hesse-Glasemaecker
Jacob-Hesse-uit-Leeuwarden
Jacob-Hielkes
Jacob-Hielkes-Bruinsma
Jacob-Hielkes-Valentijn
Jacob-Hiemstra
Jacob-Hoeksma
Jacob-Jacobs-gehuwd-met-Sepkjen-Beerents-was-Overlijdensakte-s-van-Albert-Geertje-Antje-en-Aaltje-Jacobs-Ploeg
Jacob-Jacobs-toe-Olde-Ziarda
Jacob-Jacobs-toe-Olde-Zyaerda-N-N
Jacob-Jacobs-x-Piterick-Jansdr
Jacob-Jans-Ketellapper-1760-1827
Jacob-Jans-Piso-x-Geeske-Jacobs-Wouters
Jacob-Jans-de-Jong-Pietje-Andries
Jacob-Jans-en-Marijke-Godefreeds
Jacob-Jans-or-Jan-Jacobs-Huitema-was-emmigration-ports
Jacob-Jans-van-der-Veen-x-Willemke-Jans-Kooi
Jacob-Jansz-Syaerda
Jacob-Jelles-uit-Elsloo
Jacob-Kisjes-Taeke-Pletting
Jacob-Klazes-S-Poelstra
Jacob-Kuitert
Jacob-Luiten-ten-Hoeve
Jacob-Luitzens-de-Groot-en-Homme-Aukes-De-Jong
Jacob-Luitzens-de-Groot-en-Homme-Aukes-de-Jong
Jacob-Luitzens-en-Homme-Aukes-wordt-Homme-Jelles
Jacob-Meintes-resp-vander-Helm
Jacob-Minses-ALBERDA-Hiltje-VOGELZANG
Jacob-Netten-Anna-Mulder
Jacob-Ones-de-Boer-from-Nes
Jacob-Pier-en-Douwe-Wiepkes
Jacob-Pier-en-Douwe-Wypkes-Wieples
Jacob-Pieters-Hamstra-en-Uilkje-Rentes-Zoekvraag
Jacob-Pieters-Kamma
Jacob-Popes-de-Vries
Jacob-Postma-en-Luurtske-Homsma-uit-Ferwerd
Jacob-Rienks-Glas-was-Auke-Hyles-de-Jong-Hendrik-de-Jong
Jacob-Rinse-VAN-DIJK-Rinsumageest
Jacob-Roelofs-Bralts
Jacob-Roos-Schoterland
Jacob-Sinnema-1824
Jacob-Sjoerds-Bijlsma-en-Petronella-Taatgen
Jacob-Symens-DE-JONG
Jacob-Thomas-Faber-x-Tettje-Ruurds-Akkringa-Harlingen
Jacob-Tijssen-x-Trijntje-Popkes
Jacob-Tjebbes-hanenburg
Jacob-Tjibbes-de-Haan-en-de-weduwe-van-Salomons-Levy
Jacob-Wabes-Mennist
Jacob-en-Willem-Rem-was-wie-weet-iets-over-de-naam-rem
Jacob-van-Heere-uit-Midlum-Franekeradeel-van-1811-1816-mairie-Almenum
Jacob-van-Herres-uit-Midlum-Franekeradeel
Jacob-van-der-Ley
Jacoba-Colier-overleden-Leeuwarden-12-september-1814
Jacoba-Maria-van-Toledo
Jacoba-van-Wijngaarden
Jacobje-Geerts-Houwer
Jacobje-Jurjens
Jacobus-Eileman
Jacobus-Krikke-en-Jacoba-Oosterloo
Jacobus-Lammerts
Jacobus-Lammerts-Harlingen
Jacobus-Lammerts-de-Jong-X-Geeske-Ybeles-van-der-Veen
Jacobus-Lammerts-de-Jong-x-Geeske-IJbeles
Jacobus-Lammerts-de-jong-x-Geeske-Ybeles-van-der-Veen
Jacobus-Livinus-FEITZ
Jacobus-Marcus-Binema-geboren-in-Joure
Jacobus-Peen-Gleibakker
Jacobus-Streekstra-opzoekvraagje
Jacobus-de-Vroeg
Jacqueline-Waybrant
Jaen-Jaensz-Sytsma
Jager
Jager-X-Wezel
Jager-en-v-d-Schors
Jager-in-Weststellingwerf
Jagersma
Jakkele-Weidema-Antje-Jacobs-van-der-Weg
Jakob-Hindriks-Walsma-Evertje-Walsma
Jakob-Hobbes-x-Saapke-Olferts
Jakob-de-Groot
Jan-Abes-Vlastra
Jan-Age-Kuperus-1921-2004
Jan-Akkerman
Jan-Alberts-Bakker
Jan-Alberts-Bakker-x-Aagtje-Jans-Bol
Jan-Alberts-Sluik-geadopteerd
Jan-Alles-vander-Sluis
Jan-Annes-Braaksma
Jan-Annes-Braaksma-slot
Jan-Bangma
Jan-Bangma-Douwe-Bangma
Jan-Baukes-van-der-Meer-2x
Jan-Beerns-Rauwerderhem
Jan-Bent-uit-Harlingen
Jan-Bernardus-Koelmans
Jan-Bernardus-koelman
Jan-Boekema-uit-Haskerland
Jan-Bos
Jan-Bou-w-ma
Jan-Bouma
Jan-Bouma-en-Annigje-ten-Wolde
Jan-Brouwer-Aleida-Hoveling
Jan-Brugts-Spoelstra
Jan-Bruijns-Mayke-Freerks
Jan-Buisman-opzoekvraag
Jan-Claeses-Loenga-Loinga
Jan-Clasen-en-Hylck-Pytters-te-Kollum
Jan-Clases
Jan-Cornelis-Koehoorn-Jaantje-Gerbens-Terband-of-Bolsward
Jan-Cornelis-ter-Veen-van-Odorp-in-Friesland
Jan-Cornelis-ter-of-van-Veen-uit-Odorp
Jan-Dijkstra
Jan-Dijkstra-geboren-1896-in-Leeuwarden
Jan-Dirks-Visser-Fetje-Jans-midden-18e-eeuw
Jan-Dolstra-1845
Jan-Douwes-Boschma-1743
Jan-Douwes-Kremerus-getrouwd-in-1708
Jan-Douwes-Sjaarda-Jeltie-Tietsis-Tjitses
Jan-Douwes-x-Ettje-Meinderts
Jan-Douwesz-Visser-x-Rinske-Geerlofsdr-Visser
Jan-Edses-Sijtske-Romkes-Aatje-Edses-Marten-Rinses-brother-sister
Jan-Eebles-Hettema
Jan-Eebles-Hettema-op-herhalingsoefening
Jan-Eises-en-Antie-Auckes-1650
Jan-Everts-en-Tettje-Wiebes
Jan-Franken-en-Jan-Jansma
Jan-Freerks-WIND
Jan-Gerrits-Marssum-trouwt-3x
Jan-Gerrits-de-Glee
Jan-Gerrits-vander-Meer
Jan-Girbens-WIND-uit-Oosterzee
Jan-Gramsma-geb-in-1873
Jan-Gramsma-geboren-op-23-november-1873
Jan-Groenhof-was-1951
Jan-Halbes-Namkjen-Ypes
Jan-Halbes-en-Namk-Ypes-Iepes
Jan-Hanses-Blom
Jan-Harmens-Douma
Jan-Harmens-en-Aukje-Lykeles-Ureterp
Jan-Hendrick-Jarichs-van-der-Leij-in-online-RGP
Jan-Hendrik-Drewes
Jan-Hendriks-DOLSTRA-ongeveer-1830
Jan-Hendriks-DOLSTRA-ongeveer-1831
Jan-Hendriks-Klomp-X-Maria-Aleida-Glinthuis
Jan-Hendriks-Leering
Jan-Hendriks-Leering-Lookup
Jan-Hendriks-MULDER-m-Wietske-Hendriks-van-der-SCHEER-1809
Jan-Hendriks-Stend-Stind-Stins-Stent-Stint
Jan-Hendriks-WIND-21-11-1783
Jan-Hendriks-uit-Oostmeer
Jan-Hendriks-van-der-Meer-en-Jeltje-Siebes-Ybes-de-Boer
Jan-Hessels
Jan-Hessels-Brandenborg
Jan-Hijlken-de-Vries
Jan-Hindriks-DE-HAAS-uit-Drachten
Jan-Hinke-en-Johannes
Jan-Hoekstra-website
Jan-Hornstra
Jan-Jacobes-Goeredijk
Jan-Jacobs-Bakker
Jan-Jacobs-Bakker-2
Jan-Jacobs-Fijlstra-en-Femmetje-Pieters-Zomerdijk
Jan-Jacobs-Ketellapper
Jan-Jacobs-Tryntje-of-Antje-Mynnes
Jan-Jacobs-x-Tjalkjen-NN
Jan-Jannis-Stellinck-en-Rixt-Sipkes
Jan-Jans-Bok-stamboom
Jan-Jans-Hoekstra-St-Annaparochi
Jan-Jans-Jilderda
Jan-Jans-Kas
Jan-Jans-Kas-was-landverhuizers
Jan-Jans-Kraak-en-Geert-Jans-Kraak-familie-verband
Jan-Jans-Kramer
Jan-Jans-Marijke-Theunis
Jan-Jans-Post
Jan-Jans-Tietje-Johannes
Jan-Jans-Tinga
Jan-Jans-en-Eva-Willems
Jan-Jans-en-Marijke-T-h-eunis
Jan-Jansen-Papen-Fennichjen-Theunis
Jan-Jansen-Trompetter
Jan-Jansen-and-Jeltje-Jans
Jan-Jansen-van-Ditmarschen-was-Digest-Number-6169
Jan-Janses-Claske-Ages
Jan-Jansz-Knol
Jan-Janzen-van-der-Heide-x-Antje-Murks-van-Slooten
Jan-Jeens-Mulder-familie-Roersma
Jan-Jeep-Jeips-Heida-en-Janke-Yntzes-Hoekstra
Jan-Jeips-en-Akke-Roels
Jan-Jelkes-Grietje-Jelles-Froukje-Harmens-Sipkje-Hendriks
Jan-Jeltjes
Jan-Jilderts-Huize-i-nga
Jan-Johannes-Dooper
Jan-Johannes-Hulsinga
Jan-Johannes-Kasje
Jan-Juriens-Balt-1840-60
Jan-Kind-van-Harmen-Oebeles-en-Antje-Jurjens
Jan-Klazes-de-Jong-Leentje-van-der-schuit
Jan-Klazes-de-Jong-Leentje-van-der-schuit-Bedankje
Jan-Kornelis-Kooi-z-n-ouders
Jan-Kornelis-de-Boer
Jan-Kranen
Jan-Lafeber-de-oudere
Jan-Leering
Jan-Leering-i-can-help
Jan-Lenzes-x-Trijntje-Jans-Oost-of-Weststellingwerf
Jan-Lieuwes-van-der-Lieuw
Jan-Lieuwes-van-der-Lieuw-vervolg
Jan-Lubbes-Sybma-en-Baukje-Johannes-te-Kollum
Jan-Mast
Jan-Meindertsma-Meindersma
Jan-Minderts-Knijpe-1732
Jan-Minnes-Janneke-Hendriks
Jan-Minnes-Minnema
Jan-Monsma-of-Jan-de-Jong-geb-16-mei-1831-Dantumadeel
Jan-Oenes-Tetje-Bouwes
Jan-Olie-X-Aaltje-Schrama
Jan-Paulus-van-Houten
Jan-Paulus-van-der-Veer
Jan-Piers-X-Elisabeth-Lieuwes-Wyngaerden
Jan-Pieters-Bakker-x-Antje-Wytses
Jan-Pieters-Buisma-n-was-Overlijden-Elisabeth-Eizes
Jan-Pieters-Terpstra-and-Saapke-Jans-Boersma
Jan-Pieters-Visser-uit-Heerenveen-verdronken-in-Capelle-a-d-IJssel
Jan-Pieters-de-Roos-en-Grietje-Jelles-Hulstra
Jan-Pieters-en-Yttje-Alles-te-Oudega-Smallingerland
Jan-Pieters-van-der-Molen-1804-1846
Jan-Plantinga-en-Philippina-Ham
Jan-Renema-stelt-zich-voor
Jan-Rienks-Ytje-Alles-en-Klaas-Sijes-BOSKMA
Jan-Rieuwerts
Jan-Rijkels-JANSMA
Jan-Rijpkes-Postma-en-Aafke-Murks-Hoekstra
Jan-Rijpkes-Postma-en-Eelkje-Jacobs-de-Jong
Jan-Rintjes-Anne-Rintjes
Jan-Roelofs-Moed
Jan-Roelofs-Moed-2
Jan-Roelofs-Moed-3
Jan-Roelofs-Moed-4
Jan-Roelofs-Moed-5
Jan-Ruitenberg
Jan-Simons-de-Vries-uit-Joure
Jan-Sipkes-van-Sinderen
Jan-Sjoerds-Visser-Tetje-Dirks
Jan-Sjoerds-de-Boer-van-de-eeuwig-etc
Jan-Sjoers-Leering
Jan-Stap-Dokkum-1725
Jan-Steffens-ten-Wolde
Jan-Symens-Haga-Tasscher-Piebes-Lieuwes
Jan-Symens-and-Baukje-Dooitses
Jan-Tjallings-van-der-Kolk-Eastermar-Oostermeer
Jan-Tjallings-van-der-Kolk-Eastermar-Oostermeer-Witveen
Jan-Tjisses-Roorda
Jan-Visser-en-Anna-Maria-Verhoeff-in-Wymbritseradeel
Jan-Westerhof-Kollumerland
Jan-Wichers-Zijlstra-x-Grietje-Geerts
Jan-Wiegers-Posthumus-was-Doetje-Renderts-Jouksma
Jan-Wiegers-van-der-Wijk-turfschipper-x-Atje-Jans
Jan-Wiersma-Dolstra
Jan-Wietzes-van-Manen
Jan-Wijbes-van-der-Wijk-en-Attje-Jans
Jan-Wijnja-in-de-Utrechtse-gevangenis
Jan-Willems-Bosch-te-Langedijke
Jan-Wybrends
Jan-Wytses-Plantinga-Plantenga
Jan-Wytzes-Plantenga
Jan-Wytzes-van-der-Sluis
Jan-Ypes-1680
Jan-de-Kempenaar
Jan-de-Roos-de-muzikant-Ureterp
Jan-de-Roos-vraag-op-website-www-oerterp-nl
Jan-de-Vries
Jan-de-Waij
Jan-douwes-Oldehuijs-Geertje-Jans
Jan-en-Hendrik-Prakken-te-Elsloo
Jan-en-Sophia-Gepke-Dijkstra
Jan-klazes-Rinske-Wouters-Jan-Jans-Tietje-Johannes
Jan-ter-Horst
Jan-van-Huysum-1682-1749-een-beroemde-Huzumer
Jan-van-Vleeren-x-Aaltje-Snijders-en-Lolke-Klazes-Bakker-x-Grietje-Oost
Jan-van-der-Heide-Johanna-van-Slooten
Jan-van-der-Heide-van-Harlingen-Sneek
Jan-van-der-Iest-Jena-Oppersma
Jan-van-der-Meulen-kwartierstaat
Jan-van-der-Weide-en-Simontje-Tigchelaar
Jan-vd-Heide-1857-Harlingen
Jan-wybes-en-ebeltje-andries
Janje-Wybrens-van-der-Meulen
Janke-Blaauw
Janke-Dijkstra
Janke-Jans-Bouman-Halbesma
Janke-Jelles
Janke-Martens-Gorredijk
Janke-Oedses-Lammert-Hendriks-Blaauw
Janke-Ruurds-Zandstra
Janke-Siebes-ten-Cate
Janke-Stevens-Twijzel
Janke-Westra-L-C
Janke-Westra-begr-1889
Janke-Wybrens-Koolstra
Janke-jans
Janke-van-der-Made-Sterringa
Janna-Jans-Rijskamp
Janna-van-der-Brug-Ynske-Bonnes-Jelle-Iebele-Jelsma
Janneke-Kamminga-gehuwd-1778
Janneke-Tjerks-en-Grietje-Feddes
JannekeAlberts-Ketelaar
Jannes-Hendricks-van-Oldeberkoop
Jannes-Jans-x-Aaltje-Roelofs
Jannes-Meinderts-X-Sjoukjen-Jans
Jannie-de-Haan-Knoop
Jannigje-Gramsma-enz
Jans-1716
Jans-Gelts-Reinders-Dijkstra-Sytsma-vraag
Jans-Jacobsz-Antje-Johannus
Jansen-Huisman-s
Jansen-Janzen-Duwer-Duba-was-toch-een-vraag
Jansen-Mille-Leeuwarden
Jansen-x-Coenegracht
Jansje-Bakker-Roelof-Stephanus
Jansma-Nieuwe-Oudeschoot
Jansma-en-Wierds
Jantje-Aukes-Kok
Jantje-Baukes-de-Vries-aka-Jantje-Baukes-Postma
Jantje-Goffes-Wiersma
Jantje-Janke-Halbes
Jantje-Jans-Zijlstra
Jantje-Jentje-Jans-Buursma
Jantje-Joekes-Van-Der-Veen
Jantje-Klazes-de-Vries
Jantje-Luik-ongehuwde-moeder-maar-welke
Jantje-Minks-Hoekstra
Jantje-Roelofs
Jantje-Roelofs-X-Geert-Jans-Schippers
Jantje-Tamminga
Jantje-Wiebes-Keizer-geboren-te-Muggebeet
Jantje-en-Martje-Pieters-Visser
Janus-Bijsterveld
Janzen-X-Prins
Japie-de-Stryker-Jacob-Postma
Japik-Goslicks-Imkjen-Egberts
Japikje
Japikje-van-Eeken-en-Jacobje-Jans-van-Eeken
Japikje-van-Eeken-geb-ca-1800-te-Harlingen
Japikje-van-eeken
Jappe-Ippes
Jarig-Kooi-en-Tjaltje-van-der-Mey
Jarigh-Pietersz-uit-Warns-of-Hindelopen
Jaspers-Friesland
Jaspers-Ram
Jaspers-Vink
Jath-Albers-de-Krus-uit-Harlingen
Jautze
Je-eigen-kwartierstaat-op-het-web
Je-hebt-een-kerstkaart-gekregen
Je-zal-er-maar-net-naar-op-zoek-zijn
Jeen-Gerbens
Jekel
Jekel-Harlingen
Jekel-Jeekel
Jelle-Andries-de-Jong
Jelle-Cornelis-TJESSINGA-1759-1844-Wonseradeel
Jelle-Did-des
Jelle-Dids
Jelle-Dids-was-Westra-Roorda
Jelle-Feikes-Hogeterp
Jelle-Hayes-in-Kornjum-dezelfde-als-Jelle-Hayes-in-Stiens
Jelle-Jellema
Jelle-Jellema-vertrokke-n-naar-Indi-ca-1840
Jelle-Jellema-vertrokken-naar-Indi-ca-1840
Jelle-Johannes-Popke-Krijns
Jelle-Klazes-van-der-Wal-Trijntje-Oebeles-Kooistra
Jelle-Libbes-trouwt-1752-in-Lippenhuizen-later-Jelsma
Jelle-Oeges-zoon-van-Oege-Jelles
Jelle-Schaap-born-1894-1895-Leeuwarden-son-of-Herman-Schaap
Jelle-Taes-en-Jouck-Wybes
Jelle-Tiebbes-Ottema-Atte-Jensma
Jelle-Tjebbes-Ottema-Ate-Jensma
Jelle-Uiltjes-Postma-geb-1842-Haskerdijken
Jelle-broers-hylcklama-voor-Appie
Jelle-deVries-born-3-aug-1868
Jellema-Postma
Jelmer-Tjitte-Visser
Jelsma
Jelsma-Klaren-Moed-Toering
Jelsma-van-der-Iest
Jelsma-van-der-Iest-Knobbe
Jelte-Bosma
Jelte-Douwes-x-Bortze-Jans
Jelte-Hornstra
Jelte-Hornstra-opzoekvraag
Jeltema
Jeltje-Annes-de-Boer-x-Pieter-Kerstes-van-der-Zwaag
Jeltje-Bijlsma-en-nazaten
Jeltje-Klazes-van-Aisma
Jeltje-Meinderts-Koolstra
Jeltje-Pieters-uit-Makkum
Jeltje-Rienks
Jeltje-Yme-Boltjes
Jeltje-Yntzes-geboren-1700-1710
Jena-Oppersma-Jan-van-der-Iest
Jencke-Aerns-x-Anna-Dirksdr
Jencke-tjallings
Jenke-Harmens-1747-1831
Jenne-VanZalen
Jenne-Wobbes
Jente-Bijl
Jente-Bijl-uit-Sneek
Jentie-Sierds-Tieertsma-van-Witmarsum
Jentje-Douwes-Jentje-Douwes-Sjarda
Jentje-Douwes-van-der-Kooi-Eibertje-Johannes-Bloemsma
Jentje-Feddes-Antje-Hendriks
Jentje-Kikstra-overleden-te-Apeldoorn
Jentje-Roosma
Jentje-Ydes-de-Groot-x
JentjeThomas-BONS-1825-1897-gehuwd-met-Aukje-Jans-Dolstra-1809-1856
Jepkema-Tjepkema
Jepkema-Vogelsang
Jeppe-HAANSTRA
Jeronimus-Bartholimeusz-Dobkewitz-chirurgyn-laetst-gewoont-t-Emmenes
Jeronimus-Barthomaleus-Dopschweijt
Jeronimus-Barthomaleus-Dopschweijt-Grietje-J
Jeronimus-Nutterd-x-Trijntje-N
Jeronimus-Nutterd-x-Trijntje-N-Storm
Jesus-Loves-You-and-He-went-to-build-you-a-Mansion-of-Gold-and-Jewels
Jesus-Loves-You-and-He-went-to-build-you-a-Mansion-of-Gold-and-Jewels-Full-Stop-Please
Jetse-Haies-zoon-van-Haie-Jelkes
Jetse-Jans-X-Willemke-Jacobs-en-Geesje-Johannes
Jetse-Pieters
Jetske-Hettes-x-Hein-Willems-was-trouwdatum-Jetske-Hettes-Miersma-Hein-Willem-Hijma
Jetske-Martens-Bouma
Jetske-Riemersma-Westra
Jetske-Venendal-geb-1807-X-Ynse-Deinema
Jetske-Willem-vrouw-van-Hessel-Luitjens-Visser
Jetske-Willems
Jetske-Willems-Huizinga-X-Gerrit-Cornelis-Peizel
Jetske-Willems-voor-Cor-Seinstra
Jetsma-Itsma-Itsina-Ytsma
Jetze-Hylkes-Ploeg
Jetze-Jans-X-Willemke-Jakobs
Jetze-Janzen
Jetze-Johannes-Schaafsma-1775-1832
Jetze-Keizer
Jierboek-1964
Jikke-Piso
Jilderda
Jillert-Tjerks-de-Ruiter
Jilles-Wiersma
Jiltske-Jitske-Hendriks-Vrieswijk
Jinshuzen
Jintje-Sybrens-en-Tjitske-Gerbens
Jippe-Jacobs-Hoogeveen
Jippe-Jacobus-Hoogeveen
Jirnsumer-kot
Jisck-Haytes-Ysch-Haytes
Jiskje-Hendriks-de-Jong
Jisseltje-Jeseltje-Sjoerds
Jitske-Alberts
Jitske-Fokkes
Jitske-Rienks-Zestiene
Jitske-Rienks-Zestiene-was-Rienks-Watzes-Zestiene
Jitze-Jetze-Wybes-Schrieder-and-Maaike-Sybes-van-der-Wal-in-Twijzel-Achtkarspelen-Friesland-Netherlands
Jitze-de-Ruiter
Joanne-Boelens
Joannes-Andreas-Smit-Wolvega-1814
Joannes-Swart-en-Tjitske-Robben
Job-Douwes
Job-Roelofs-X-Ykke-Ates
Jobs-in-Japan-UK-and-Australia
Jochem-Gerrits-Ram-Meester-Wagenmaker-te-Hardegarijp
Jochem-Luitjens-x-Jantjen-Luitjens
Jochem-Ram-en-zijn-Jakobs-vrouwen
Jochem-Willems-Muurling
Jochem-van-der-Veen-en-familie
Jochems-Gooitses
Jochum-Jacobs-en-Trijntje-Edses-Jongsma
Joeke-Harmens-de-Haan
Joeke-Hramens-de-Haan
Jogchum-Douwes-Harkema
Jogchum-Reitsma
Johaekens
Johan-Broers-en-Ancke-Antje-Scheltes
Johan-Cruijff-had-Friese-voorouders
Johan-Georg-Jurjen-Tiesnitsch
Johan-Georg-Teunissen-Engelina-Oepkes-Dijkstra
Johan-Hendrik-Mentjox-vondekind
Johan-Joost-Lentz
Johan-Marsely-Antoni-de-Jong-e-18de-eeuw
Johan-Piet-van-der-Kam-X-Theodora-Elshove
Johan-Wilhelm-Fiege-en-Maria-Catharina-Peulinx
Johann-Hermann-Knoop
Johann-Khne
Johann-Smit-Johanna-de-Jong
Johanna-Gramsma
Johanna-Hendriks-van-Dijk-en-Hendrik-Jans-Kuiper
Johanna-Lubberdina-Gantvoort
Johanna-van-Erp
Johanna-van-Eysinga
Johanna-van-Wagtendonk
Johannes-Adames-Haga-Wabstera-Rippen
Johannes-Bernardus-FEITZ
Johannes-Bernardus-Huijser-en-C-J-Posthuma
Johannes-Bleeker
Johannes-Brouwer-was-Antje-Harmens-van-Assen
Johannes-Bucher
Johannes-Cla-e-sens-Grietje-jelles
Johannes-Clasens-Grietie-Jelles
Johannes-Dame
Johannes-Eysses-1603-Opeinde
Johannes-Harings-Bontekoe-1766-1831-Barradeel
Johannes-Harmens
Johannes-Harmens-en-Grietje-Sjoerds
Johannes-Heeres-Elsinga
Johannes-Heeres-Elsinga-uit-Bolsward
Johannes-Hendricus-Vonke-Funcke
Johannes-Hilarides
Johannes-Hilarides-alb-stud-fran
Johannes-Jacob-Bast-en-Janke-Tobiasd-te-Sneek
Johannes-Jans-Hulsinga-X-Grietje-Jans
Johannes-Johannes-1751-gehuwd-met-Antje-Freerks
Johannes-Johannes-Zijlstra
Johannes-Kromsigt-graftombe1905
Johannes-Leonardus-Jekel-Jeekel
Johannes-Lourens-van-der-Zwaag
Johannes-Mulder-overl-Atjeh
Johannes-Nicolaas-Bijnema
Johannes-Nijboer
Johannes-Offringa
Johannes-Oosterhof
Johannes-Osterhof-De-Knijpe-en-het-Meer
Johannes-Paulus-Haitsma
Johannes-Paulus-Haitsma-correctie
Johannes-Pieters-de-Vries-1731-1815
Johannes-Saeckema-en-Fedt-van-Rinia
Johannes-Scheer
Johannes-Simons-van-der-Schaaf
Johannes-Smit
Johannes-Sus-Berkhoven
Johannes-Taekes-Visser
Johannes-Taekes-Visser-was-Voorstellen-van-een-stamboomzoeker-familie-Visser
Johannes-Terpstra-gehuwd-met
Johannes-Vers
Johannes-WEEKHOUT
Johannes-Walda
Johannes-Walda-geboren-1917-overleden-1984
Johannes-Westerdijk-1854-1935-Franeker
Johannes-Westerdijk-Ypkje-Klazes-Wartena
Johannes-Willems-Wijngaard-x-Meint-j-e-Johannes-Valkena
Johannes-Willems-x-Trijntje-Siegers
Johannes-Winsemius-geb-Oosterbierum-5-11-1871
Johannes-Witziers
Johannes-Ymes-Iemes
Johannes-Ynses-Schaafsma-x-Trijntje-Melles
Johannes-de-Beer-b-20-dec-1849-died
Johannes-de-Boer-Janna-van-der-Brug
Johannes-de-Vries
Johannes-en-Aaltje-Veldhuizen
Johannes-rienstra
Johannes-van-Anholt-Aanhout-Gens-Nostra
Johannes-van-Wigcheren
Johannes-van-Wigcheren-tjeerd
Johannes-wouters-trijntje-freerks
Johannis-Sijtzes-Venema
John-Brown-x-Janna-Weekhout
John-DeYoung-DeYoung-Dollar-Japan-2000
John-Helmus-x-Alice-Aaltje-Sprietsma
John-Tuinenga
John-Tuinier-x-Grace-Romeling
Joke-Schaper
Jol-en-Jeltje
Jon-Mike
Jongbloed-Tamminga
Jongelingsvereniging-Workum-c-1917-0f-1918
Jongelingsvereniging-Workum-c-1917-0f-1918-HOBMA
Jongema
Jongeman
Jongma-Staete
Jongsma
Jongsma-Delfstrahuizen
Jongsma-Hogendorf-Beenen
Jongsma-Stenekes
Jonker
Jonker-Family
Jonker-Wijnaldum
Jonker-van-Rauwerderhem
Jonkman
Joodse-begraafplaats-Sneek
Joodse-begraafplaats-Sneek-Oranjewoud
Joodse-grafmonumenten
Joodse-naam
Joosje
Jopie-Huisman
Jorritsma
Jorritsma-Burgwerd
Jorritsma-stamboom
Jorritsma-stamboom-1811
Jos-Post
Josef-Jansen
Joseph-Halman
Joseph-Jansen-opzoekvraag
Joseph-Jansen-opzoekvraag-Kouwenhoven
Joseph-Visser-gevonden
Joseph-Visser-verdwenen
Josina-Pieters-van-de-Lemmer
Josina-Sinnema-Hendrik-Pol
Jou-w-ster-Veerhuis-Sneek
Joucke-Helmich
Joucke-Liommes-testament
Joucke-Pieters-Lemmer
Jouke-Helmigs
Jouke-Pieters-Lemmer
Jouke-van-Schepen
Jouke-van-der-Heide-Ferwerd
Joukes-Hommes-de-Vries
Joukje-Andries-de-Wind
Joukje-Hoekstra
Joukje-Nijholt-en-Anne-Propstra
Joukje-Rinses-x-Derk-Martinus-Duirsma
Joukje-Willems-Visser
Joukjen-Johannes-van-de-Valom
Joure-Verhuisdatum
Jouster-Courant
Joustra
Jozef-de-Vries-x-Geeske-Visser
Jubbega-Schurega
Juckers
Juckers-enz
Juiste-adres-Duursma-site
Juiste-berichtgeving-Sluiting-Studiezaal-Tresoar-op-vrijdag-vanaf-13-00-uur
Juiste-informatie-over-het-Amsterdamse-Stadsarchief
Juliana-Visser-geboren-omtrent-1759-te-Workum
Juliana-van-Ringia
Juridische-stappen
Juridische-stappen-Nee-stoppen
Jurjanus-van-Ruyten-en-Dieuke-Ides-Heringa-1706-Leeuwarden
Jurjen-Andries-Roest
Jurjen-Bartels-Poeske-en-Louwrens-Sietzes-Keuning-uit-Drachten
Jurjen-Christiaans-x-Joukjen-Jans
Jurjen-Egberts-de-Vries
Jurjen-Everts-Radema
Jurjen-Koenraads-van-Pommeren-en-Jitske-Martens-x4-5-1794-Holwerd
Jurjen-Roest-Sinnema
Jurjen-Willems-Greben
Jurjen-de-Vries
Jurrien-de-Vries
Jurrien-de-Vries-etc
Jurrien-de-Vries-etc-was-geboortedatum-Jurrien-de-vries
Jurryen-Jurryens-x-N-N
Just-to-say-Hello
Juu
Juw-Jan-Braarda-Cornelia-de-Wit
K-C-arel-Hindriks-Martzen-Hindriks-26-jul-1733-Siegerswoude
KAMMINGA
KATLIJK
KB-Naamswijziging
KET-KETH-foto-s
KLAAS-DIJKSTRA-KOPERSLAGER-TE-SNEEK
KLIJN-van-Terschelling
KOOISTRA
KOOPAL-DOLSTRA
KPN-Planet-etc-klanten-pas-op
KRAIJER-Ureterp
KRAMER
KROTTJE-BORGER-FRIESMA-FEITSMA
KUIK-Family-of-Het-Bilt
KUIKEN-was-WEER-LID
Kaaimaker-sleutelmaker
Kaart-Varkevisser
Kaart-van-de-grens-tussen-St-Annaparoche-en-St-Jacobaparochie-Gratis-scan
Kaarten-Friese-gemeenten-in-1865-pdf
Kaarten-van-Blaeu
Kaartenbak
Kaastra-De-Vos
Kaatje-Yemes-de-Vries
Kaatsboek-Pingjum
Kadaster
Kadasterinformatie-op-Tresoar
Kadastraal-analfabetisme
Kadastraal-analfabetisme-Hellingpad-Dokkum-Streekstra
Kadastrale-en-prekadastrale-atlas-Ferwerderadeel
Kalkema-Balkema-Valkema
Kalkema2
Kalksma
Kalsbeek
Kalsbeek-van-Idaarderadeel
Kammingae-otr-Delft-1679-boek-75
Kamp
Kamp-Schoot
Kampen
Kampen-Campen-was
Kampstra-Dijkstra
Kamstra
Kamstra-Bangma
Kamstra-Bangma-Shortened
Kamstra-Bangma-very-long-erg-lang
Kamstra-Bangma-very-short
Kamstra-www-heavens-above-com
Kan-er-iemand-huwelijk-kooistra-dol-bekijken
Kan-iemand-mij-over-dit-bericht-iets-meer-vertellen
Kan-iemand-mij-vertellen
Kapitein-Reinier-Sekema
Kapiteins-en-hun-garnizoensp-laatsen-vr-1715
Kapiteins-en-hun-garnizoensplaatsen-vr-1715
Kardinal-Johannes-de-Jong
Karel-Hendriks-Kalt-Hendrik-Karels-Kalt
Karel-Hendriks-van-der-Sluys-Sluis-1811-Beetsterzwaag
Karel-Ly-c-k-e-les-Helmus-x-Antje-Binkes-Bakker
Karel-Matysen-Post-h-umus-in-Sneek-opzoekvraag-Ryksargyf
Karel-Poiesz-Sneek
Karel-van-der-Wal
Karen-Janssen
Karst-Deelstra
Karst-Durks-Molenaar-en-Antje-Gerrits
Karst-Durks-Molenar-en-Antje-Gerrits
Karst-Feikes-en-Aaltje-Roelofs
Karst-Gosse-de-Vries-uit-de-Jouwer
Karsten
Karsten-Dam-Kruis-Wind-Druteman-etc
Katharina-Stansius
Katholieke-ballingen
Kats-IJlstra-in-Wymbritseradeel
Katsma
Katsma-Catsma
Kazemier
Kazimier-Kazemier
Keegstra
Keilholz
Keilman-Vormeer-van-t-Zet
Keilman-Vormeer-was-vroedvrouw-Rinske-Wygers-van-Deinum
Keimpe-Feyckes-van-Unia-Catherijn-Keimpes-van-Unia
Keimpe-Heerkens-Rinske-Jans
Keimpe-Ouwes-Streekstra
Keimpe-Rienks-Nieske-Veenstra
Keizer
Kelderman
Keller
Keller-Pekema
Kennen-jullie-deze-al
Kerk-Tjerkgaast
Kerkadministratie-van-Ferwerd-aangevuld-met-2673-fotos
Kerkadministratie-van-Ferwerd-en-2155-familienamen
Kerkarchief-Gereformeerde-Kerk-Scharnegoutum-1867-1970
Kerkarchief-Hervormde-kerk-van-Wolsum-en-Westhem-Wijmbritseradeel
Kerkarchief-IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-Scharnegoutum-en-Loenga
Kerkarchief-van-Dongjum-1671-1970
Kerkarchief-van-Peins-en-Zweins-1653-1971
Kerkarchief-van-Schalsum-1636-1971-en-tot-1758-ook-Boer
Kerkarchief-van-Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega
Kerkarchief-van-Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-en-Sonnega-met-2235-fotos
Kerkarchief-van-Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-en-Sonnega-met-8123-foto-s
Kerkarchief-van-Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-en-Sonnega-met-9-388-fotos
Kerkarchieven-Friesland-van-Papier-naar-Digitaal
Kerkarchieven-Friesland-van-Papier-naar-Digitaal-30-04-2010
Kerkarchieven-Friesland-van-Papier-naar-Digitaal-Marrum-en-Westernijkerk-1-24
Kerkarchieven-Friesland-van-Papier-naar-Digitaal-Reitsum-Genum-en-Lichtaard
Kerkboek-1571-1874-van-de-Dutch-Reformed-Church-Austin-Friars-in-London
Kerkboek-Ferwerd-Jaarrekeningen-1711-1755
Kerkdocumenten-van-Achlum-en-Hitzum
Kerkdocumenten-van-Blija-en-Hogebeintum
Kerkdocumenten-van-Dantumawoude-Driesum-en-Wouterswoude-1697-1898-en-tot-1834
Kerkdocumenten-van-Oosterwolde
Kerkelijk-huwelijk-was-attestatie-etc
Kerkelijke-Gemeente-Lemmer-Follega-Eesterga
Kerken-dominees-in-Friesland
Kerken-in-Friesland
Kerkhof-Delfstrahuizen
Kerkhof-Tjalleberd
Kerkhof-Tjalleberd-off-topic
Kerkhoven
Kerkstra-Bangma
Kerkstra-Bangma-marriage
Kermisschipper
Kermisschipper-de-Vries-Heimans
Kerst-Jelles-Jellema
Kerst-Karst-Koops-Knobbe
Kerst-Karst-Koops-Knobbe-van-der-Iest
Kerst-Pieters-van-der-Zwaag-x-Janke-Jans-Veenstra
Kerst-Siebes-Schaaf
Kerstboodschap
Kerstgevoel
Kerstgroet
Kerstgroet-Stamboom-onderzoekers
Kerstma
Kertierstaet-fan-T-A-Voolstra
Kertiersteate-boek-was-Smedingh-Camminga
Ketelaar
Ketellapper-Doopsgezinden-Bouwer-Lok-Scholten-Oom
Ketellapper-Dragt-St-Johannisga
Keuning
Keuning-Braunius
Keuning-Drachten
Keuning-Drachten-was-Van-der-Veen-Rottevalle
Keuning-Meines
Kienstra
Kies
Kies-Beijert
Kies-Hummel
Kind-op-persoonskaart-was-Wettiging-kind-was-opzoek-vraag
Kinderarbeid-in-de-19e-eeuw
Kinderen-Harmen-Fennema
Kinderen-Jacob-vd-Sluis-was-Eeltje-van-der-Sluis
Kinderen-Jan-Bijlsma-en-Hittje-Stienstra
Kinderen-Jan-Pieters-Prins-en-Grietje-Nannes
Kinderen-Regina-Hendriks-Bothenius
Kinderen-Willem-Willems-Pot-was-Knap-Pot-Meyer
Kinderen-Wybe-de-Vries-Overledenen-voorrang
Kinderen-kwijt
Kinderen-met-een-dubbele-achternaam
Kinderen-van-Pieter-Gerrolts-en-Jeltje-Sybrens
Kinderen-van-Wiebe-ten-Dam-en-Sytske-de-Jong
Kingma-en-Todt
Kipjes-en-wallen-in-de-Stelle
Kisjes
Kisjes-kist
Kisjes-kist-Plet-t-ing
Kisjes-was-me-even-voorstellen
Klaas-Andries-Sikkema
Klaas-Arjens-Veltman-1768-tot-3-3-1811
Klaas-Ballings-Mollema
Klaas-Bijlsma
Klaas-Bouwes-VOC
Klaas-Cornelis-de-Groot-Maartje-Jans-Plat
Klaas-Dijkstra-zn-v-Johannes-Jans-D-en-Doetje-Jurjens-Keuning
Klaas-Dirks-Durks-Strikwerda
Klaas-Dirks-de-Wit-uit-Franeker
Klaas-Douwes-de-Vries-uit-Lemmer-Sneek-of-Wuldrim
Klaas-Douwes-van-der-Wal-1730
Klaas-Eier-en-Pietje-Dijkstra
Klaas-Geerts-Buis-was-Naamgewing-in-Friesland-Nederland
Klaas-Gerbens-Roep-en-Hiltje-Andries-Vellema
Klaas-Gerrijts-Finkum
Klaas-Heimes-Antje-Tydes-was-Ondertrouwacte-Noordwolde-Boijl
Klaas-Hendriks-Bakker-en-Marijke-Klazen
Klaas-Hinnes-en-Antje-Teyes-was-Hendrik-Klazes-Bosma-etc
Klaas-Hinnes-vs-Hendrik-Klazes-Bosma
Klaas-Hyltjes-Koopmans
Klaas-IJlstra
Klaas-Jans-en-Trijntje-Luitzens-Hiemstra
Klaas-Jochems-Sjoukjen-Linses
Klaas-Kooistra-en-Hiljte-Bouma
Klaas-Lammerts-vader-van-Geeske-Klases
Klaas-Lieuwes-Bangma-Hannema-Engga
Klaas-Pamboer
Klaas-Pieters
Klaas-Pieters-Kooistra
Klaas-Ruurds-en-Marijke-Reijnders
Klaas-Sakes-de-Vries
Klaas-Schaaf
Klaas-Schaap
Klaas-Scheltes-waar-geboren
Klaas-Sjoerds-en-Geesje-Willems
Klaas-Spin-geboren-19-04-1907-Den-Haag
Klaas-Stienstra-Jannigje-Loonstra
Klaas-Tigler
Klaas-Tiglerleen
Klaas-Tjammes-1767-van-Jubbega-1774-van-Vinkega-van-Nijeholtpade
Klaas-Visser-x-Froukje-de-Wind
Klaas-Ynzes
Klaas-de-Winkel
Klaaske-Arends-Spruit-en-Johannes-Sanders-Offenberg-Ameland
Klaaske-Brouwer
Klaaske-Gerlofs
Klaaske-Jacobs-Feenstra
Klaaske-Pieters-BRUINSMA-Jan-Hendriks-EUVERMAN
Klaaske-Pieters-van-der-Veen-Bolloopster
Klaaske-Pieters-van-der-Veen-don-t-shoot-the-messenger
Klaaske-Ruurds-van-der-Meulen-van-der-Iest-achternaam
Klaaske-Tuinstra
Klaren
Klaren-Co
Klaren-Co-verkort
Klaren-Co-verkort-bis
Klaren-De-Vries-Pijlman-Moed
Klaren-Kroes
Klaren-kinderen-7-stuks
Klaver-Slager-Schuitje-Wiersma
Klazes-Reidners-Oudega
Kleinstra
Kleinstra-Storm
Kliffort-Cliffort-Klifford-etc
Kliffort-x-van-der-Veen
Kliffort-x-van-der-Veen-Bouma
Kloet-en-Ynia
Klok
Klompmaker
Klooster-Anjum-Kleasterdyk-bij-Berlikum
Kloosterman-Koopmans
Kloosterman-en-van-der-Iest
Kluftheer
Kluwer-boek
Knap-Meyer
Knap-Pot-Meyer
Knevelman-zoekvraag-aktes
Knijpstra
Knip-even-de-voorgaande-reacties-er-af-als-je-reageert-aub
Knipheidema
Knippen-was-onderwerpregel
Knipperdeknip-was-OT-length-of-replies
Knobbe
Knobbe-Henstra
Knobbe-Klijnstra-was-Geesje-Jans-Moed-en-Knobbe
Knol
Koekblokken-en-disschen
Koelma
Koelma-nynke-belangrijk
Koelmans
Koelmans-Bijvoets
Koelmans-Stienstra
Koelmans-e-a
Koelmeijers-Kalmeijer-Calmeer-Kalmeyer-Franeker-Groningen
Koenraad-Houwink
Koert-Derk-Derks-de-Vries
Kofkevaarder
Kohier-personele-goedschatting-Dokkum-1703
Kokje
Kollumer-Oproer-1797
Kollumer-Oproer-Ada-Smit
Kollumer-oproer
Kollumerland
Kollumerzijl
Kollumerzijl-Dokkumer-nieuwe-Zijlen
Kolmer-Ameland
Komt-Vrienden-op-lp
Komt-vrienden
Koning-Genealogie
Koning-Zondervan
Kontakt-Wolfs-stamlijn
Kooi
Kooi-Kooij-Kooy
Kooistra
Kooistra-Dol
Kooistra-Dol-huwelijk
Kooistra-Dol-was
Kooistra-Dol-was-Slachtofferregister-Oorlogsgravenstichting
Kooistra-Dol-was-voorzichtige-poging
Kooistra-Gorter
Kooistra-Harkema
Kooistra-oorsprong-v-d-naam-2-vreemde-woorden
Koolstra
Koolstra-Braaksma
Koolstra-Duyff-was-Trijntje-Duyff
Koolstra-Kooistra-Veenstra-Pijpstra-Steiger-Faber-Scholte-Boelens
Koolstra-Venema-et-al
Koolstra-Visser
Koolstra-and-Visser
Koolstra-gevelsteen
Kooltjer
Koop-Harmens-MAST
Koop-Harmens-Mast-een-Don-Juan-in-Friesland
Koop-Hendriks-Vos
Koop-Jochems-Mast-en-Trijntje-Jans
Koop-Joukes
Koop-Joukes-diaconie-y
Koop-Luitjes-Katholieke-doopnamen
Koop-Luitjes-Woud
Koop-Mast-en-Akke-de-Vries-opzoekvraag
Koopaktes-te-koop
Koopal
Koopbrief-Augustinus-Lycklama-Nijeholt
Koopman-Schaaf-of-nog-iets-anders
Koopmans
Koopmans-Feenstra
Koopmans-Wierum
Koopmans-verzet-Friesland
Koos-van-der-Sluijs
Koostra
Kootstertille-Stavoren
Kooy-in-Het-Bildt
Kooyenga-Friesema-Vriesema
Koperslager
Koperslager-Klaas-Dijkstra-verhaal
Koren-en-Pelmolens-in-Noordoost-Friesland
Koren-en-Pelmolens-in-Noordoost-Friesland-Johannes-Ymes
Kornelis-Alderts
Kornelis-Johannes-van-der-Houw
Kornelis-Klazes
Kornelis-Krelis-Jans-X-Ytje-Pieters
Kornelis-Lykeles-Veldman-1811
Kornelis-Lykeles-Veldman-1811-de-Jong-Teyema
Kornelis-Minzes-Visser
Kornelis-Pieters-Veenstra-Baukje-Ruuds
Kornelis-van-Minnen
Korneliske-Hanzes-Kalfsbeek
Kortlang-uit-Harlingen
Kortrijk
Koster-Trijntje
Koster-en-van-der-Kooi
Koudum
Koudum-van-der-Wal
Kramer
Kramerus
Krankzinnigengesticht-Franeker
Krans
Kranten-1790-1795
Krantenartikel
Krantenartikel-over-P-Knorr
Krantenartikelen-100-jaar-huwelijkstrouw
Kreger
Krijgsman
Krijtenburg-school-vlieland
Krikke-Pijlman-familie
Kristina-Douwes
Kroes
Kroese-Workum-en-Goengarijp
Krol
Krol-family
Kromhout-van-der-Meer
Kromsigt-Kromzicht
Kromwal-Cromwal
Kroniek-van-Doeke-Wijgers-Hellema
Kroniek-van-een-friese-boer
Kruger
Kruithof-uit-Overijsel
Kuinre
Kuins-Hoekstra
Kuiper
Kuiper-s
Kuipers
Kuipers-x-Douma
Kuiphof
Kuiphof-Sticht-Minnen
Kuiphoffen-uit-Menaldum
Kulenkamp-Lemmers
Kuperus
Kutsch
Kuurstra-waarom-deze-naam
Kuyphoff
Kwaliteit-secundaire-bronnen
Kwaliteit-secundaire-bronnen-terzake-blijven
Kwartier-staat-Hobbe-Streekstra-Hellendoorn
Kwartieren-Jacobus-Bosch-uit-Leeuwarden-1749
Kwartieren-Schaper
Kwartierstaat
Kwartierstaat-Anna-Rollema
Kwartierstaat-Aukes
Kwartierstaat-Beekhuis-Kranenborg
Kwartierstaat-Beekhuis-Kranenburg
Kwartierstaat-Bijmholt
Kwartierstaat-De-Kroon-en-Bouwhuis
Kwartierstaat-De-Neef-Sterringa
Kwartierstaat-De-Neef-Sterringa-patronym
Kwartierstaat-Jan-Jans-de-Jonge
Kwartierstaat-Kornelis-Pijnakker-1899-1970
Kwartierstaat-Liekele-Kuipers
Kwartierstaat-Noorden-van-Friesland-op-internet
Kwartierstaat-Pieter-Jansma-op-internet
Kwartierstaat-Postma-en-van-der-Schaaf
Kwartierstaat-Rogier-Visser
Kwartierstaat-Smit-van-Schaik
Kwartierstaat-Thierry-de-Groes
Kwartierstaat-Timmenga
Kwartierstaat-Van-der-Meij-Zijlstra-Noord-Oost-Friesland
Kwartierstaat-Wever
Kwartierstaat-Yde-van-der-Heide-aanvullingen
Kwartierstaat-van-Anna-Willems-Anema
Kwartierstaat-van-Geiske-Jacobs-Heeringa-5-024
Kwartierstaat-van-fam-Hofstra
Kwartierstaat-voorouders-van-der-Weit-1620-1800
Kwartierstaat-werk-in-uitvoering
Kwartierstaatje-BROUWERS-WIERSMA-SIDERIUS-BOSCH
Kwartierstaten-RK-families
Kwartierstatenboek
Kwekeling-op-herhalingsoefening
L-J-Hooisma-in-den-Haag
L-Schilstra-en-Hinke-Iemes
LAKEMAN-NOBBE
LAMSMA
LAND-VAN-CUIJK-NIEUWE-WEB-SITE
LC-250-jaar
LDS-genealogiecentra
LEYENDEKKER
LINTING
LOISEAU-Family
LUTJEGAST
LYCKLAMA-A-NIJEHOLT
Laagland
Laagland-heer-R-J-G-Wink
Laan
Laat-ik-me-nu-eerst-maar-even-voorstellen
Laatste-kans-verkiezing-Genealogisch-Goed
Laatste-oproep-voor-aanvullingen-Friezen-uit-vroeger-eeuwen
Lageweg
Lambert-Harms-x-Grietje-Jans
Lambertus-Didden-Deden
Lambertus-Didden-Deden-Kaldenkirchen-Leeuwarden
Lambertus-Didden-Kaldenkirchen
Lambertus-Lammert-Lambert-Deden
Lamkje-Reitzes-ten-Cate
Lammert
Lammert-Annes-x-Akke-Reins
Lammert-Beerendts-x-Drachten-ca-1673-met-Sepk-Saapk-Eetses
Lammert-Jacobs
Lammert-Jans-Buisman-x-Reinske-Sijtzes
Lammert-Jans-Buisman-x-Reinske-Sijtzes-betrouwbaarheid-onderzoekers
Lammert-Jans-Tiesinga-x-Hiltje-Hendriks-Gol
Lammert-Leeuw
Lammert-Taedes
Lammert-Teedes
Lammert-Thijssens
Lammert-is-geholpen
Lammigje-Geerts-Steenbergen
Lampke-Jelles
Lamsma-Herder
Landelijke-archievendag-zaterdag-29-oktober-a-s
Landheer-van-der-Wielen-te-Tytsjerk
Landsarchief-Suriname
Landverhuizers
Lange-Pijp-Leeuwarden
Langezwaag
Langhout
Langwart
Lansbach
Lanting
Lanting-Translation
Lantinga
Lap-per
Larama-Inia-Leeuwarden
Laribey-Visser-en-Wiersema
Latest-Network-Security-Upgrade
Latijn
Latijn-Quinquagesim-n-us
Latijn-trin-Triniteitszondag
Latijnsche-scholen
Latijnsche-scholen-Hugo-de-Vries
Latijnse-scholen
Latijnse-tekst-vertalen
Latijsn-woorden-boek-was-Transcriptiefout-monasterium
Latinist
Lauerman
Laurink-Vreden-Weststellingwerf-Ooststellingwerf-1750-1815
Laurman-Onno-Hellinga
Laurman-Ytje-Martinus-tr-Sierd-Ybeles
Lautenbach
Lautenbach-Het-Bildt
Lautenbach-Hoekstra
Lautenbach-Hoekstra-Paulus-Minnes-van-de-Veer-en-Gilltje-Wiebes
Lautenbach-Schiphof
Lautenbach-aanvullingen-verbetering
Laverman-Veenstra-fotos
Lawrence-van-der-Velden
Le-Loux
Ledekerken
Leeeuwardercourant
Leeftijd-en-leeftijd-geloofsbelijdenis
Leeftijd-van-bruiden-rond-1700
Leek-vraagje
Leemburg-Elfstedentocht
Leendert-Kramer-x-1877-Cornelia-Ferwerda-Bolsward
Leening-van-der-Woust
Leenstra-Alberda
Leentje-Dokkum-waar-gebleven
Leentje-buur-van-zoon
Leering
Leeuwarden
Leeuwarden-2-begraafplaatsen-met-info-zuil
Leeuwarden-Het-Stads-Armhuis-Haniasteeg-7
Leeuwarden-Huizum
Leeuwarden-Salomon-de-Gooyer
Leeuwarden-Voorstreek-nr-38
Leeuwarden-Werkmanslust-ca-1895
Leeuwarden-births
Leeuwarden-courant
Leeuwarden-fotos-Wie-zijn-het-en-of-waar-gaat-het-over
Leeuwarden-fotos-Wie-zijn-het-en-of-waar-gaathet-over
Leeuwarden-ruimt-1600-verwaarloosde-graven
Leeuwarden-zaterdag-a-s
Leeuwarder-Courant
Leeuwarder-Courant-1752-heden-Gedigitaliseerd
Leeuwarder-Courant-Advertensie
Leeuwarder-Courant-o-a-familieberichten
Leeuwarder-Oude-Begraafplaats-26-sept-in-Restauratie-op-tv
Leeuwarder-Stadsarchief-Index-diversen-Stadsarchief-1811
Leeuwarder-geboorte-aktes-op-Tresoar
Leeuwarder-gegevens-was-opzoekvraag
Leeuwardercourant-1774
Leeuwrik-X-Rienstra
Leffert-Hemrica
Lege-vakjes-in-mijn-Kwst
Leger-van-Napoleon
Leiden-nu-al-online
Leistra
Lekkumerweg-rood
Lemke-Schotanus-a-Sterringa-Lemke
Lemmer-Ide-Jans-van-der-Sweep-X-Johanna-Johannes-Klger
Lemstra-fam
Lena-Bosman-uit-Amsterdam
Lenardus-van-Grutten-te-Franeker
Lengte-in-Militie-akte
Lense-Linse-Meintes-koopman-te-Beetsterzwaag
Lense-Sibrants-huisman-te-Appelscha
Lenting
Lentz
Leo-Bonnema-was-Opzoekvraag-gegevens-van-Lieuwe-Leo-Bonnema
Leo-van-der-Wal
Leonardus-Didden-Willemken-Frinen
Leonora-Stoelinga-wie-wil-helpen
Lerk
Let-s-share-photos
Letland-en-Polen
Leuke-vondsten
Leult
Leustra-Leistra
Ley-Lei
Leyenaar
Leyendekker
Lezen-oud-hollands-schrift
Lezen-van-oude-documenten
Lezing-Bestuurlijk-Archief-van-Friesland
Lezing-NGV-Drenthe-Zaterdag-9-Oct-Havelte
Lezing-boek-over-vroedvrouw-Catharina-Schrader
Lezing-van-Anton-Musquetier-op-de-Site-van-de-Sneuper
Lezingen-in-Friesland-en-online
Libbe-Hendriks-Woudstra-Janna-Bosma
Libbe-Oost-en-Windeltje-Tjeerds
Libbe-Teyens-Vrouckje-alles
Lichtendahl
Lidmatenboeken-Noordoost-Friesland-online-bij-Tresoar
Lidmatenboeken-prov-Groningen
Liebbe-Lourens-Hoekstra
Liebe-liebbe-de-Vries
Liekele-HELMUS-zoekt-Ouders-van-Lutske-Lykles-en-Siouck-Helmichs
Lieppe-Jakobs-de-Vries
Lieteboek
Lieuwe-Bijl-1913-1998
Lieuwe-Bontekoe
Lieuwe-Cornelis-Ferwerd
Lieuwe-Dirkszn
Lieuwe-Eyes-van-Oostrum
Lieuwe-Jacobs-Bos-en-Stijntje-Tjerks-Stienstra
Lieuwe-Jetzes-Bos
Lieuwe-Leo-Bonnema
Lieuwe-Lieuwes-Schoterland-Heerenveen
Lieuwe-Piebes-de-Vries-en-Trijntje-Nannes-de-Boer
Lieuwe-Pieters-en-Teatske-Fockes
Lieuwe-Pyters-en-Saakjen-Pytters
Lieuwe-Watzes-Schaafsma-x-Agtje-Ruurds-Broekens
Lieuwe-Wijnia-in-Apeldoorn-overleden
Lieuwe-Zondervan-Tjitske-van-der-Woude
Lieuwen-van-der-Lieuw
Lieuwes-Heeres-Syttes-Mesdag
Lieuwes-uit-Workum
Lieuwkje-Elzinga-geb-Dantumadeel-23-mrt-1858
Lieuwma
Liewe-Wielenga-born-9-mar-1860
Liggen-er-grafzerken-in-de-oude-kerk-van-Donkerbroek
Lijcklama
Lijkele-Helmus-Naam-of-patroniem-komt-nog-niet-in-de-Thesaurus-voor
Lijnbaan-Draaier
Lijnbaan-Harlingen
Lijnbanen-ouwehoeren
Lijsbert-Halbes-Halbesma
Lijsbeth-Reinders-Postma
Lijsbeth-Sammes-Nijenhuis-gezocht-geboorte-doop
Lijske-Klazes
Lijst-doopsgezinden
Lijst-met-achternamen
Lijst-met-namen
Lijst-met-namen-JAGER
Lijst-van-achernamen
Lijst-van-achternamen
Lijst-van-achternamen-Attema
Lijst-van-achternamen-HOITSMA
Lijst-van-achternamen-STIEMSTRA
Lijst-van-weerbare-mannen-Friens
Lijst-vernieuwd
Lijstenfabriek-Leeuwarden
Limburg
Limburg-Liemberg-etc
Limbus
Linda-Kamp
Linda-fam-Wijma
Link-De-Krant-van-Toen-was-geert-wijdoogen
Link-Frisian-on-the-web
Link-niet-duidelijk-geplaatst
Link-to-Ryksgarf
Linkjes
Links-naar-o-a-BS-scans
Linnenwevers-en-vlasteelt-in-Noordoost-Friesland
Linse-Harmens-Dijkstra-Folko-Sytses-Bouma-Garyp
Linting
Linting-Deelstra-Duursma
Linting-opgezocht
Lippenhuizen-Bakkeveen-fam-Smid
Littelstichting-Wolvega
Liudske-Michiels-Coop-Egberts
Liudt-Lutske-Ubles-Sjoerd-Hendriks
Livius-Piso
Livius-Regnerus-Fockens-Bolsward
Lodenstein-Ooststellingwerf-was-nakomelingen-gez-Opsterland-en-Dantumadeel
Lodewijk-Fennema-van-der-Woude-Adoption-Adoptie
Logement-Hottinga-Heerenveen
Lok-Mast
Lok-en-Mast-was-ketellapper-mast-oom
Lolcke
Lolcke-Feyckes
Lolcke-Gerrits
Lolcke-Gerrits-afstammelingen-gezocht
Lolckjen-Ietes-en-Foppe-Sybrens
Lolkama-Lolkema-en-van-Dijke
Lolke-Gerbens-en-1-Trijntje-Tietes-en-2-Baukjen-Fokkes-Steenma
Lolke-Jonker
Lolkje-Annes-Heystra
Lolkje-Meiles-2
Lolkje-Meiles-3
Lolkje-Meiles-Franeker
Lolkje-Sapes-uit-Harlingen
Lolkjen-Jacobs-van-Netten
Lolkjen-Wijtses
Loll-Saeckes
Lolle-Barres-Adema-Genealogysk-Jierboek
Lombok
Longerhouw-Schettens
Longitude
Loof-Cornelis-Janke-Pieters-Bolsward-Warns
Loof-Cornelis-Janke-Pieters-Laaksum-Warns-Scharl
Loof-Gerrits-Roodkli-Marijke-Jochums-Bakhuizen
Look-up-help-needed
Look-up-help-please
Look-up-please
Look-ups-in-Friesland-archives-Tresoar
Look-ups-in-archives
Looking-for-Ancestry-of-Heert-deWindt
Looking-for-contact
Looking-for-parents-of-Sikke-Symons-Visser-m-Hiltje-Hylkes-Visser-Wymbritserad
Looking-for-van-Wiggeren-Family
Lookup-please
Lookup-please-Brouwers
Lookup-request-Jan-Hendrik-Leering
Loonstra-Rintjema
Lootsma-uit-Stavoren
Lopmmes-de-Vries
Loquatur
Loquatur-ronselen
Loquatur-ronselen-ronselpraktijk
Loret-Klingspaan-twee-maal-getrouwd
Loret-Klingspaan-twee-maal-getrouwd-resp
Losijntje-Pieters
Losse-draden
Losse-eindjes-omtrent-de-Franeker-Fokkema-s
Lotie-Annes-en-Hattum-Hendrikx
Louisa-Rinzes-Hoekstra-is-waar
Lourens-Johannes-Hooisma
Lourens-Ritskes-X-Janke-Douwes-gemeente-Opsterland
Lourens-Sijbrandus
Louw-Cornelis-Wiersma
Louw-Jans-Lourens-en-Antje-Sijbrens-Sybrandus
Louw-Klases-en-Antje-Huberts
Louw-van-der-Schaaf
Louwrens-Jans-Zandstra-inschrijving-miltie
Lovius-virus
Lubbert-Martens-van-der-Hoek-Dokkum-1809
Lubbert-Pytters-en-Hemkien-Pytters
Lubrens
Lucia-Brinkman
Lucid
Lugtmeijer
Luisterpost
Luitjen-Gijsberts
Luitjen-Sietses
Luitjen-Sytses-Wiersma
Luitjen-Wiltjes-beroep
Luitsen-Geises-Gijsberts
Luitsen-Wassenaar
Lukas-Cazemier-Willem-Quant-Liekele-Kuipers
Lurmis
Luthers-Nederduits-enz
Luthers-Nederduits-gereformeerd-hervormd
Lutjelollum-Baerdt
Lutkelollum
Lutkelollum-Reply
Lutkewierum
Lutske
Lutske-Egberts-van-der-Meulen
Lutske-Meeter
Lutske-van-der-Meulen
Luttepsiel
Luurtzen-Jaitzes-nageslacht
Luut-register-van-in-en-uitschrijvingen-van-het-eiland-Schiermonnikoog
Luxen-connection
Luxwolda
Luxwolda-Authorisatie-Anne-Gjalts
Lycklama
Lycklama-a-Nijeholt
Lyckle-Ebeles-Lycklama-a-Nijeholt
Lyckle-Ebles-Steenwijk
Lyckle-Lubberts
Lyclama
Lyclama-van-Nijeholt
Lykle-Hendriks-Helmes-1777-1831
Lykle-Kornelis-Blaauw-Haskerland
Lysbert-Pytters
Lyske-Hayes
Lytse-krantsje
Lyzenga
Lyzenga-Gosma
M-S-Sibajak-and-M-S-Zuiderkruis-1952
MAATMAN-LUNTER-nazaten-gezocht
MAIL-VAN-LEO-ROORDA-MET-BIJLAGE-NIET-OPENEN-EN-WEGGOOIEN-BEVAT-EEN-VIRUS
MARION-MASTERS
MARSSUM-FRIESLAND
MAST
MEGA-Updat-van-de-site
MEGA-uitbreiding-van-de-gegevens-op-de-site
MEIJER-Harlingen-VAN-DER-WERF-Drachten
MODERATOR
MONSMA-family
MONSMA-mystery
MORRA-was-Voorstellen
MOSSELMAN-HOVENGA-HAAG-en-MOLENAAR
MOUW
MUNNIKS
MUURLING-WIARDA
Ma-a-rten-Leeuwes-Lieuwes-geboren-10-03-1765-te-Bergum
Ma-a-rten-Lieuwes
Ma-a-rten-Lieuwes-voor-ADRIAAN
Maagje-Maria-Jacobs-Griffioen
Maaike-Botes
Maaike-Hendriks-Inia-Ynia-IJnia-Inja
Maaike-Jetses-uit-Oosternijkerk
Maarten-Bring
Maartjen-Foppes-X-Berent-Cornelis
Maatje-Suzanna-Adriaans-Kouwer
Maatje-Voorstellen
Maatje-voorouders
MacNet-Home-Page
Machet-in-Bolsward
Machielse
Mag-ik-aansluiten-bij-opzoekvraag-Doniawerstal
Mag-ik-wat-vrage
Magdalena-Jurjens-was-Kokenholt-Gakenholt-Kuekenholt
Magdalena-Leentje-Abrahams-Horneman
Maike-Botes
Maike-Carels-Stachouwer
Mail-Authentification
Mail-berichten-yahoo-groep-Friesland-genealogy
Mail-komt-soms-niet-aan
Mail-van-Klaas-de-Winkel
Maire-H-R-Douma-gemeente-Oudega
Makkinga-Elsloo-Langedijke
Makkum-Everhard-Rudolph-Stipp-en-Antje-IJNses-Wonsma
Makkum-Karst-Hoite-Taeke
Makkum-Karst-Hoite-Taeke-Huitema-s
Malaria
Malda-Westra-Wagenaar-Veltman-was-jousma-malda
Mantgem
Map-of-Fryslan
Maps
Marcus-Assueri-Vogelzang
Marcus-Bynnema-Swaantje-Clases
Marcus-Hylkes
Marcus-Intes
Marcus-Intes-nakomelingen
Marcus-Schudel-Suidel-Schoedel-of-Brouwer
Margaretha-Aaldriks
Margje-Klazes-echtgenote-van-Berend-Koops-Knobbe
Margje-de-Visscher-in-Bergen-op-Zoom
Margjen-Gerrits-Smith-1809-in-Tjallebert
Margjen-Gerrits-Smith-Giethoorn-Luinjeberd
Margjen-Gerrits-Smith-slot
Margjen-Langenberg-2-keer-in-1-gezin
Margreet
Margreet-Bijvoets
Margreet-ivm-Johannes-Harmens
Margreeta-Hoogeboom-Jacob-Westerdijk
Maria-Catharina-Foulon
Maria-Klinge
Maria-Roelofs
Maria-Span
Maria-Ynso-van-der-Veen
Maria-van-Zandbergen
Marianne-Hoogma
Marianne-bedankt
Marie-Roetman
Marie-Zeldenthuis
Marijke-Berends-Zonderkop-was-jan-hogeveen-wietske-siersma
Marijke-Hendriks-Posthumus
Marijke-Lammerts-Buisman
Marijke-Paulus-Procee
Marijke-Ydes-Nijholt
Marijke-Ydes-Nijholt-de-Vries
Marike-Dirks-of-Durks
Marinus-Herman-van-Zandbergen-Bruggenkamp
Marinus-van-Koetsveld
Maritieme-bronnen-online
Marjel-Bosma
Markus-Heldoorn-was-Roelke-Lucas-Hellendoorn
Marten-Baalings-ged-1720-voorouders
Marten-Bartels-herbergier-in-Rinsumageest-1749
Marten-Bijlsma-was-Hinke-van-der-Zwaag
Marten-Bink
Marten-Gerrits-Koning
Marten-Hendriks
Marten-Jans-de-Boer-en-Akke-Feddes
Marten-Johannes-Plantinga
Marten-Klazes-van-der-Veen-en-Maaike-Ruurds-de-Groot
Marten-Prins-spoorloos-verdwenen
Marten-Rinses-Ringers-Trientje-Hendriks
Marten-Rinzes-Bearda
Marten-Rinzes-Bearda-van-timmerman-tot-boer
Marten-Sjoerds-Hiltje-Ottes
Marten-Sjoerds-IJpma-geboren-getrouwd-met
Marten-Wytzes-Keizer-Eelkjen-Lefferts-Annema
Marten-rinses-van-der-bijl-Berber-Oedses-Bouma
Marten-schip-gezocht-nu-een-ander-schip
Martenastate-graftombe-Cornjum-Wartena
Martenastate-was-graftombe-Cornjum-Wartena
Martens
Martin-Engels-Pagina-was-Boneschans
Martinus-Annes-Harmsma-Baukjen-Martens-van-Velden
Martinus-Feike-voor-Ineke-van-Leent
Martinus-Oenes-Wagenaar
Martinus-Sadelaar
Martinus-aan-het-Rot
Martje-Krist-x-Ruurd-Koopmans
Martje-Rocherts-Beukema
Martjen-Aises-Aijses
Martjen-Bruchts
Martzen-Hendriks-x
Martzen-Lammerts-Blaauw
Martzen-Lammerts-Blaauw-was-Janke-Oedses-Lammert-Hendriks-Blaauw
Masset
Mast
Mast-Hornstra
Mast-Hornstra-was-opzoegvraag-Tresoar
Mast-Strampel
Mast-en-Oom
Mast-was-opzoegvraag-Tresoar
Mastenbroek
Maten-termen
Mathijs-IJsel-x-Grietje-Johannes
Matje-Hendriks-en-Pyter-Gerbens
Matjen-Martens-Jan-Jans-Tymens
Matroos-cu-Nielsen
Matthijs-Pieters-Amsterdamse-veer
Matthijs-Velkers
Matthijssen-Henningveld
Max-Derme
Mayke-Botes
MeMo-online
Measurement-question
Measurement-question-Pondemaat
Mebius
Mededelingen
Medische-beroepen-door-de-eeuwen
Medische-beroepen-van-1800-1900
Meer-De-Vries-De-Jong-Van-der-Veen
Meer-dan-300-000-opnamen-uit-de-Nedergerechten-online
Meer-en-Zijlstra
Meer-gemeenten-op-GenLias
Meer-info-gezocht-over-Tjibbe-Jans-Bakker-geboren-1855
Meertens-Instituut
Meertens-instituut
Meeske-Ringenoldus
Meester
Meester-zadelmaker
Meeter
Meeter-zadelmaker
Meetsma
Mega-uitbreiding-van-de-database-Hoogeveen-Drenthe-met-roots-in-Groningen-Friesland-Overijssel
Meijer
Meijer-naamsgeving
Meijlink-Leeuwarden-voor-1811
Meile-Jacobs-Sexbierum-omstreeks-1700
Meile-Sijmens
Meile-Zetstra-verschrijvingen-e-d
Meinard-Tuttel-van-der-Weide
Meindersma
Meindert-Petrus-Kuiper-s-x-Grietje-Reinders-Bangma
Meindert-Ruurds-Meijer-of-Meyer
Meindertsma
Meine-Ales-X-Cornelia-Jans-de-Boer
Meine-Ales-de-Boer-X-Cornelia-Jans-de-Boer
Meine-Berents-x-Trijntje-Jans
Meine-Staal-en-Tjipke-de-Vries
Meine-ales
Meinema
Meinema-family
Meinema-family-and-more
Meinema-krant
Meines
Meinsma
Meint-Joukes-Heeringa
Meint-Tjibbes
Meintje-Folkerts
Melchior-Bolstra
Melle-Gerrits-Oosterbaan-x-Riemke-Foekes-1798
Melle-Johannes-Schaafsma-x-Grietje-Baukes
Melle-vd-Heide-Tiny-Volker-Laagland-Berend-Jan-van-der-Zwaag
Mellema
Mellema-Edward-born-about-1898
Mels-voor-1811
Melverda-Abrahamy-de-Melverda
Memerda-Hasz
Memoires-Hepkema
Memories-van-Successie
Memories-van-Successie-Sneek-met-bewerkingen
Memories-van-successie
Menage
Menage-de-Vries
Menaldumadeel-Het-Bildt
Menger-in-Weststellingwerf
Menne-Alberts-DOUMA-of-Grijpskerk
Menne-Heerkes-de-Vries
Menne-Jochums
Mennist-DANTUMA-s-was-Kwartieren-Jacobus-Bosch-uit-Leeuwarden-1749
Menno-VanderHauw-CCG-ENGELHARD-is-out-of-the-office
Menno-van-Coehoorn
Mennonite-church
Mennonites
Mennonites-from-Switzerland
Merci-is-dat-nu-echt-nodig
Merk-Boelens
Merktekens-op-geboortelepel
Merkwaardige-vraag
Merry-Christmas
Merry-Christmas-from-Grand-Rapids-Michigan
Merry-xmas
Meschendorf
Mesdag
Message
Message-OT-Attentie-martiengen
Messages
Messages-was-DTB-tresoar
Metje-Brouwer-en-Zwaantje-Brouwer
Metje-Hanses-en-Anne-Hiddes
Metje-Hanses-en-Anne-Hiddes-Bedankje
Metje-Siebolts-van-Workum
Metje-van-der-Heide-Geertje-Thomas-Cramer
Mets-Metz
Metske-Jans-Westra
Metske-Metskesz-Olde-en-N-N
Mettig-Haisma-of-Mekkers
Mettje-Van-der-Heide
Metz
Metz-1811-in-English
Metz-1811-vertaling
Metz-Burgerboek
Metz-Mets-Mobiele-Friesche-Schutterij-bedankt
Meulen-Molen
Mevr-Appie-de-Vries-De-Groot-Heerenveen
Meyer-Holkeboer-Terpstra-de-Jong
Meyerhof-Van-der-Meulen-ynske-bonnes
Meyers-Gaikema-was-Dubbelganger
Michael-Lippe-Aafke-Ruurds-Lollema
Michel-Sickes-en-Griet-Jochums
Michiel-Bijker
Michiel-Geyze-Geijse-Giesen-Giezen-Gijsen
Michiel-Jans-Boeckema
Michiel-van-der-Wijk-en-Dieuwke-Leyenaar
Michigan-Yearbook-Project
Michigander-sites-was-Emigratie-Jacob-Tekstra
Microfiches-BS-van-het-HCL-tijdens-hun-verhuizing-bij-Tresoar-in-te-zien
Microfilm-copies-of-original-records
Microfilm-list-complete
Middendorp-Westra-Scheenstra
Mienstra-Schrijfsma-Suierveld
Migchiel-Hayes-de-Jong-Annigjen-Jochems
Mij-graag-verwijderen-uit-je-emailbestand
Mijke-Dircks-Crans
Mijn-Kwartierstaat
Mijn-Site-weer-volledig-aangevuld-met-ca-2000-nieuwe-vondsten
Mijn-eerdere-vraag
Mijn-eerdere-vraag-Lodewijk-Visser
Mijn-eerste-homepage
Mijn-familielijn
Mijn-gegevens
Mijn-genealogie-is-ook-on-line
Mijn-interesses
Mijn-namenlijstje
Mijn-site-aangevuld-met-500-familienamen
Mijn-stamboom-online
Mijn-toverstokje
Mijn-vraag-over-Atse-Reinders-Criminele-Sententies-Dokkum
Mijn-website-en-Stamboom
Militair-Douanebeampte-1800-1830-HENGE-HEINTJE-D-ELDEREN-VAN-ELDEREN
Militair-overleden-in-Paramaribo
Militaire-dienst
Militairen-registers-op-FS
Military-Records
Military-records
Militie
Militie-was-huwelijkse-bijlagen
Mincke-H-M-uierling-1698
Mindert-Jans-x-Antje-Sytses
Minimum-lengte-militaire-dienst
Minke-Dictus-Benedictus
Minke-Eelkes-de-Jong
Minke-Gerrits-Bos-uit-Burum
Minke-Klazes-Oosterhof-x-Pieter-Kerstes-van-der-Swaag
Minke-Lourens-Fockens
Minke-en-Baukje-Stind
Minke-en-Ruurd-en-Wybbe-Hommes-de-Vries
Minkes
Minkes-in-Amerika
Minne-Dol
Minne-Dol-Christina-Damsma
Minne-Dol-s-Christina-Damsma
Minne-Epkes
Minne-Rommerts-Tuininga-Trijntje-Gerrits
Minne-Wiersma
Minnema
Minnert-Jans-Jager
Minnert-Jans-Jager-ca-1718-Oostermeer
Minnert-Jans-Jager-x-Trijntje-Broers
Minsenga-Mensinga
Mintje-Sijgers-X-Freerkjen-Fokkes
Minuutplans
Mirande-Sneek-en-Barradeel
Mis-ik-een-gezinslid-uit-de-combinatie-Schaafsma-x-Wouters
Misleiding
Misschien-bekend-maar-toch-even-noemen
Missende-Images-Fryslan-op-de-FamilySearch-org-site
Missing-Child-of-Jan-Dirks-and-Baukje-Emkes
Mobach
Mobach-Grunstra-de-Boer
Mobach-Piso
Mobach-van-der-Zee-uit-Bolsward
Mobiele-Schutterij
Modderd-Hoekers-Koster
Modderman-X-Rozendal
Model-Nico-van-der-Woude
Moed
Moed-Klaren-foto-s-van-Friesland
Moed-Knobbe-Klijnstra
Moed-Moet
Moed-Oudehaske-DTB
Moed-Pijlman
Moed-de-Oude-Pijlman
Moed-de-Wit
Moed-familie
Moed-t
Moeder-Jantjens-Jans
Moeder-van-Linting-Lenting
Moeilijk-handschrift-lezen
Moeilijk-woord
Moeilijk-woord-in-acte
Moeliker
Moer
Moerman-Moed
Mogelijke-Hamersma-verwanten
Mogelijke-afkomst-van-de-naam-Roeden
Mogelijke-fout-in-dopen-Leeuwarden
Molenaar
Molenaar-Wybenga
Molenaar-Wybrandy
Molenaar-family
Molkwerum
Molkwerum-Doopregisters-JOUKES-HEERES
Money-Maker-as-seen-on-TV
Monsma
Monsma-Terpstra
Monsma-versus-Montsma
Monsterrollen
Monsterrollen-Harlingen
Monsterrollern-Harlingen
Monumenta-Frisica-nr-480
Mooi-initiatief
Mooiste-Terschellings-woord
Moordzaak-Grietje-Jacobs-Heslinga
Mooy-Mooyman-Harlingen
More-queries
More-questions
Morgen-zaterdag-7-maart-2009-Lezing-NGV-afd-Friesland
Mormonen-was-van-Duinen-inWestdongeradeel-Holwerd-Hantumahuizen
Mossel-Family
Mossel-History
Mosselman-en-het-tijdschrift-Westfriese-families
Mozes-familie
Mr-Douwe-Sybrants-uit-Bergum-ca-1565-1614
Mr-Onno-Hellinga
Muis-Wind
Mulder-Saagmans
Mulder-family-research
Multilingual-help-was-Dutch-Frisian-English-and-all-that-print-this-mail
Munniks
Munnix
Munnix-Munnicks
Murmerwoude-van-der-Meulen
Murray
Musculus
Musculus-was-nannes-hendriks
Museum-vaderlandse-geschiedenis-was-Peter-Stuyvesant
Muurling
Muurling-Dijkstra
Muurling-Ee
Muurling-de-Wit-h
Muurling-in-bestand
Muurlinggeb-te-EE
My-Dutch-studies
My-Hempenius-line
My-Heritage
My-Homepage
My-Mothers-Side-the-Family-Schrideder-van-der-Wal-De-Zwart-Nieuwland
My-new-website-address
N-B-Gorredijk-i-p-v-Gonga-Fouten-in-DTBL-Wymbritseradeel
N-G-V-afd-Friesland
N-G-was-musculus
N-O-Friesland-Claas-Douwes-uit-Wierum-x-Aafke-Pieter-uit-Nes
NAMENLIJST-VOORKOMENDE-IN-DE-PARENTELEN
NAZATEN-KUIPERS-STIENSTRA
NEED-HELP
NEW-REVELATION
NGV-publicatie-De-afstammingsreeksen-van-de-hertogen-van-Brabant-van-2006
NICOLAI-Minister-of-Drogeham-1670
NIELSEN-in-Harlingen
NIELSEN-in-Harlingen-Naamsaanneming-en-Naamsbehoud
NIEUW
NIEUW-BEDELAARS-EN-KOLONISTEN-UP-DATE-SCHIPPERS-EN-VELDWACHTERS
NIEUW-Genwiki-Friesland
NIEUW-HOTMAIL-ADRES
NIEUWE-UP-DATE-Schippers-en-Veldwachters
NIEUWENHUIS
NIJMEIJER-SIETZEMA-CONNECTION
NL-Naamgeving-in-Friesland-Nederland
NL-zeelui-o-a-uit-Harlingen-in-Finse-kranten
NO-DOUBT-THIS-IS-THE-BEST-WEBSITE-I-HAVE-FOUND-IN-THE-NET
NOG-MEER-ACHTERNAMEN
NOUTA
NTM-staking-44-45
Naald-in-Friese-hooiberg
Naam
Naam-SMEDA-oorspr-uit-Polen
Naam-Samplonius
Naam-Wiltz-ca-1720
Naam-aanname-in-1811
Naam-en-voorouders-Boezerooij-Boeserooij-Boezerooy
Naamgenoten-gezocht
Naamgeving
Naamgeving-Het-Namenboek
Naamgeving-Metz-1811
Naamgeving-ZEINSTRA
Naamgeving-in-Friesland-Nederland
Naamgeving-ivm-vooroverleden-ouder
Naamgeving-ivm-vooroverleden-ouder-was-NL-Naamgeving-in-Friesland-Nederland
Naamgewing-in-Friesland-Nederland
Naams-aanneming-Homsma-Ferwerderadeel
Naamsaann-Johannes-Harmen-Molenaar-van-der-Meulen-van-der-Molen-onvindbaar
Naamsaanname
Naamsaanname-1811
Naamsaanname-Heimans
Naamsaanname-Heymans
Naamsaanname-Leeuwarden-verloren-Naamsaanname-Heimans
Naamsaanneming
Naamsaanneming-1811-Leeuwarden
Naamsaanneming-1811-was-myn-dei
Naamsverandering-was-Certificaat-Nationale-Militie
Naamswijziging
Naamswijziging-Linting-in-Lenting
Naamswijziging-Linting-in-Lenting-ook-voor-Nynke-en-Detje
Naamswijziging-na-emigratie-was-translation
Naamswijziging-van-Linting-in-Lenting
Naar-de-Bolle
Nabrander-was-Mag-ik-wat-vrage-enz
Nadema
Nageslacht-Cornelis-Wier-d-sma-en-Rinske-Haitses-Bokma
Nageslacht-Fokke-Dirks-Hoekstra-en-Antje-Toonstra-x1918
Nageslacht-Jan-Dolstra-en-Elisabeth-Sjollema
Nageslacht-Juw-Juwsma
Nageslacht-Uilke-Saskers
Nakijken-2-aktes-Franeker
Nakijken-Tresoar-familie-Akkerman-Soldaatje-Sippels
Nakijken-huwelijksakten
Nakijkvraag-huwelijksakte-27-5-1852-akte-41-Harlingen-Van-Rems-Hendriks
Nakomeling-Pieter-Visser-gezocht
Nakomelingen
Nakomelingen-Harmen-Ykes-Groen-en-Sjoerdje-Binnes-de-Vries
Nakomelingen-Kroes-Schaafsma-was-ouders-Trijntje-Jans-Schaafsma
Nakomelingen-Sieds-Hendriks-Wagenaar
Nakomelingen-gezocht-Opsterland-en-Dantumadeel
Nakomelingen-van-Kootstra-Vriesema-en-Boskma-Tietjerksteradeel-Dantumadeel
Name-Variations-Sisjkes
Namen
Namen-Bakker-Jasper-Pool-Ten-Hoeve
Namen-in-Parenteel-Seinstra
Namen-klerken-Leeuwarden
Namen-onderzoek
Namen-uit-Westfalen
Namen-van-maanden
Namen-was-Hallo
Namenlijst-Kramer-Scholte-Meeter
Namenlijst-bij-parenteel-van-Pytter-Christiaans-Visser
Namenlijst-uit-Van-der-Schaaff-genealogie
Naming-Pattern
Nancy-Gal
Nanne-Aenes
Nanne-Streekstra-Teetje-Dolstra
Nanne-Streekstra-Teetje-Dolstra-Willem-Streekstra
Nannewied-was-landkaart
Nannewijd
Nanningh-Minneszn-Tziam-Hesselsdr
Nanningh-Nanne
Napjus-familie-oorspronkelijk-van-Dokkum
Napoleon
Napoleonic-decree-of-1811
Nationaliteit
Natuurlijke-vader-was
Nauta
Nauta-Wijngaarden
Nauta-family
Nauta-website
Navraag-WORKUM-Lijsbet-Alberts-Rink-Alberts-Albert-Jans-HINGST
Navraag-naar-Jan-Willems-Slof-geboren-14-11-1829-en-overleden
Navraag-ouders-Willem-Hendriks-DOLSTRA
Navraagverzoek-verhuisdatum-1942-Drachten
Nawijn
Nazaten-Albertus-Douwes-was-Gezocht
Nazaten-Baukje-van-der-Schaaf-en-Klaas-Elgersma
Nazaten-van-Johannes-Bonke-en-Trijntje-Lolkema
Nazien-akte-Ulbe-de-Jong-Jitske-Spaak
Ned-Kerklenden-nu-ook-in-Oude-Kerkboeken
Nederlanders-en-andere-in-het-Amts-Blatt-der-Kniglichen-Regierung-zu-Mnster-1899
Nederlanders-in-Amerika
Nederlanders-in-Amerika-for-Cor-Boekema
Nederlanders-in-Amerika-for-Frank-and-Annechien
Nederlanders-in-Amerika-for-Haga
Nederlanders-in-Amerika-for-Henk-KOKJE
Nederlands-Indie-van-der-Parra-Breton-Vincent
Nederlands-grondgebied
Nederlandse-Familienamen-Details
Nederlandse-Genealogen-Community-Nieuw-project-wie-doet-er-mee
Nederlandse-Geschiedenis
Nederlandse-Leeuw
Nederlandse-emigran-ten-was-katsma-argentini
Nederlandse-emigranten-Boekema
Nederlandse-emigranten-was-katsma-argentini
Nederlandse-voorouders
Need-some-help
Neef-Katlijk-Anthony-H
Neef-Stobbe
Neef-nicht-was-Digest-Number-2406
Neeltje-Jans-Friens-Claes-Geerts-Sipsma
Neeltje-Katsma
Neeltje-Simons-Dijkstra-was-Fout-in-index
Neeltje-Simons-Oosterbierum
Neergerechtsarchieven-Friesland-op-Alle-Friezen
Negenman
Nepbaron
New-Book
New-Member
New-Yahoo-group
New-York-1820-1850-Passenger-and-Immigration-lists-Ynske-Bonnes-Altena
New-book-Some-Family
New-file-added
New-file-uploaded-to-Friesland-genealogy
New-file-uploaded-to-Friesland-genealogy-Virus
New-member
New-pedigree-on-line
New-poll-for-Frie-DISCUSSIE-GESLOTEN
New-poll-for-Friesland-genealogy
New-poll-for-Friesland-genealogy-privacy-annonces
New-website
Newbie-seeks-de-Wal-de-Walle-deWall
Newcomer
News
Neyts-in-Gaasterland
Neyts-in-Gaasterland-1818
Neyts-in-Gaasterland-1856
Ng-een-Willem-Willems-Pot-was-Willem-Willems-Po-t
Nice-to-se-e-you-6
Nicolaas-Bijnema
Nicolaas-Binema
Nicolaas-Ros
Nicolaas-van-Meerloo-waar-geboren
Nicolai
Nicolai-van-der-Lei
Nicolaides
Nicolaus-BAL-C-K-m-1707-Bolsward
Nicolaus-Ruts
Nicolaus-Staphorstius
Nicolay-geboren-24-10-1872-Britsum-dochter-en-verder
Nicolay-raadsel-tussen-1864-en-1866
Nielsen
Nielsen-Harlingen
Nielsen-Rodenhuis-Blanksma-Schoonbergen
Niemand-weet-wie-Ale-Fluus-uit-Harlingen-was
Nientker-Rmer
Nies-en-Siek
Nieske-Hendriks-de-JONG-two-husbands
Nieske-Idzes-Bote-Idzes-Nijdam
Niet-bedanken
Niet-bedanken-en-wl-kn-ippen
Niet-het-Sp-woord-gebruiken
Niet-te-vinden-Ridzert-Wopkes-Ritsma
Nieuw
Nieuw-Babois-Bakker
Nieuw-E-mail-adres
Nieuw-Friesland
Nieuw-Genealogie-Kalverboer
Nieuw-Lid-Mag-ik-me-even-voorstellen
Nieuw-Stamreeks-Herder
Nieuw-Stamreeks-Vliegop
Nieuw-Transporten-onroerend-goed-Leeuwarden-1540-1811
Nieuw-adres-website-Taeke-van-der-Ley
Nieuw-bericht-in-het-gastenboek-Friesland-genealogy
Nieuw-boek-De-stinzen-in-middeleeuws-Friesland-en-hun-bewoners
Nieuw-boek-De-zwarte-wagon-verraders-in-Friesland
Nieuw-boek-Oral-history-in-Noordoost-Friesland-Op-de-praatstoel
Nieuw-boek-over-doopsgezinde-elites-in-de-Friese-Zuidwesthoek-1600-1850
Nieuw-boek-over-doopsgezinde-elites-in-deFriese-Zuidwesthoek-1600-1850
Nieuw-e-mailadres
Nieuw-email-adres-Henk-Hagedoorn
Nieuw-en-op-zoek-naar-achtergronden-van-der-Zee-uit-Wonseradeel
Nieuw-hier
Nieuw-hier-TichelaarxTichelaar
Nieuw-in-de-groep
Nieuw-in-de-groep-Beemen
Nieuw-in-deze-groep-en-diefstal-van-gegevens
Nieuw-lid
Nieuw-lid-De-Lang
Nieuw-lid-Storm-Achtkarspelen
Nieuw-lid-Wybren-van-der-Wal
Nieuw-lid-de-Lang
Nieuw-lid-van-de-groep
Nieuw-lid-van-de-lijst-Frieskand-genealogy
Nieuw-lid-was-Yahoo-360
Nieuw-mailing-list-lid
Nieuw-parenteel-familie-Hofstra
Nieuw-parenteel-familie-Ligthart
Nieuw-parenteel-familie-Nijdam
Nieuw-parenteel-familie-Seinstra
Nieuw-televisie-genealogieprogramma
Nieuw-vondsten-02-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuw-websiteadres
Nieuwe-DATA-op-Genealand
Nieuwe-Email-adres
Nieuwe-Email-adres-CC-of-BCC
Nieuwe-Friesche-Volksalmanak-1857-Krak
Nieuwe-Homepage
Nieuwe-List-voor-genealogie-in-Zuid-Afrika
Nieuwe-Ooster-Amsterdam-was-Friezen-buiten-Friesland
Nieuwe-Schuil-stamboom-op-website
Nieuwe-Twente-Genealogisch
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-06-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-07-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-08-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-09-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-10-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-11-12-13-en-14-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-15-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-16-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-17-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-18-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-19-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-20-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-21-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-22-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-23-12-2007
Nieuwe-Vondsten-Altijd-Strijdvaardig-24-12-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-01-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-01-12-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-02-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-02-12-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-03-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-03-12-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-04-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-04-12-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-05-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-05-12-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-06-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-07-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-08-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-09-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-10-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-11-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-12-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-13-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-19-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-20-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-21-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-22-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-23-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-24-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-25-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-26-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-26-12-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-27-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-27-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-28-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-28-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-29-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-30-10-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-30-11-2007
Nieuwe-Vondsten-mijn-site-Altijd-Strijdvaardig-31-10-2007
Nieuwe-Zijlen-onder-Engwierum-Dokkumer-nieuwe-Zijlen
Nieuwe-artikelen-Sneuper-blog
Nieuwe-artikelen-en-genealogische-bronnen-via-Sneuper-blog
Nieuwe-artikelen-over-familie-Van-der-Meulen-uit-Drogeham
Nieuwe-boeken-NO-Friesland
Nieuwe-boeken-en-artikelen-Sneuper-blog
Nieuwe-bronnen-bij-Tresoar-Burgerboeken
Nieuwe-bronnen-in-de-Digicollectie
Nieuwe-database-Friese-familienamen
Nieuwe-gegevens-bij-Tresoar
Nieuwe-genealogische-list
Nieuwe-index-Noordoost-Friesland
Nieuwe-index-Reboelje-Dongeradelen-1749
Nieuwe-index-Schutterij-Ferwerderadeel-1838-1847
Nieuwe-index-rond-Kollumer-Oproer-online
Nieuwe-index-schutterij-Ferwerderadeel
Nieuwe-indexen-Sneuper-website
Nieuwe-indexen-op-Sneuper-website
Nieuwe-indexlijsten-West-en-Oostdongeradeel
Nieuwe-info-Sneuper-site
Nieuwe-info-op-website-Historische-Vereniging-Noordoost-Friesland
Nieuwe-internet-provider
Nieuwe-lid
Nieuwe-link-Begraafplaatsenonline-nl
Nieuwe-mogelijkheden
Nieuwe-opslag-DVD
Nieuwe-pagina
Nieuwe-pagina-plaatjes-3d
Nieuwe-plaatjes-op-de-website-van-Friezen-uit-vroeger-eeuwen
Nieuwe-scans-op-AlleFriezen
Nieuwe-site
Nieuwe-site-Friezen-onder-Napoleon
Nieuwe-speurtocht
Nieuwe-versie-Aldfaer-genealogieprogramma
Nieuwe-versie-homepage
Nieuwe-vondsten-01-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-03-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-04-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-05-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-06-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-07-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-08-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-09-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-10-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-11-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-12-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-13-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-14-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-15-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-16-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-17-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-18-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-19-20-januari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-21-01-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-21-en-22-januari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-24-januari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-25-12-2007-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-25-januari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-27-12-2007-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-27-januari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-28-12-2007-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-29-12-2007-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-29-januari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-30-12-2007-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-31-12-2007-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-31-januari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-Februari-2008-Prov-Bestuurlijk-Archief-De-Staten
Nieuwe-vondsten-Provinciaal-Bestuurlijk-Archief-week-13
Nieuwe-vondsten-Provinciaal-Bestuurlijk-Statenarchief-week-11
Nieuwe-vragenpagina-s
Nieuwe-webside
Nieuwe-website
Nieuwe-website-Fries-Genootschap
Nieuwe-website-URL
Nieuwe-websites-o-a-Kollumerland
Nieuwe-websites-o-a-notariscontracten-Kollum-en-Dokkum-rond-1810
Nieuweling
Nieuweling-HOEKSMA
Nieuwenhuis
Nieuwland-inwoners-Tietjerksteradeel
Nieuws-groep-genealogie-benelux
Nieuwsbrief-van-Ben
Nieuwschierigheid
Nieuwsgroepen-KPN
Nigerian-scam-mail-was-I-need-your-help-urgently
Nigerianen
Nijdam-en-Nijedam
Nijehaske
Nijholt
Nijholt-RK
Nijholt-RK-Doniawerstal
Nijholt-nu-Heida-Hallo-Jos
Nijholt-vernieuwing-web-site
Nijland-Wymbritseradeel-missing-page
Nijmeijer
Nijmeyer-Hospes
Nijp-Spaanstra
Nitte-Tjeerds-Visser-x-Eelkje-Ulke-Volkerts
Nitte-Willems-en-Trijntje-Jans-Paesens
Nittert-Cornelis-van-der-Wal-en-Uikje-Pieters-Zijlstra
Nittert-Cornelis-van-der-Wal-en-UikjePieters-Zijlstra
Nittert-Nitterts-en-Martje-Lieuwes
Nittert-Nitterts-en-Pieter-Pieters-Van-der-Wal-Zijlstra-Postma
No-Error-in-the-Tresoar-database
No-Subject
No-mail
No-mail-from-Friesland
No-messages
No-subject
Nog-een-Boonstra
Nog-een-keer-Friese-woorden-vertalen
Nog-een-keer-Stellinga
Nog-een-keer-naamsaanname
Nog-een-keertje-van-der-Veen
Nog-een-paar-onbekende-Braaksma-s
Nog-even-een-vraagje
Nog-geen-vraagje-Antje-en-Swopkjen-Sytzes-de-Jong
Nog-steeds-op-zoek
Nog-twee-Friese-Koopmans-treffers-uit-de-digitale-stamboom-Kennemerland
Nog-wat-Wigeri-van-Edema
Nogmaals-DAS
Nogmaals-Oosterbaan-Melle-Gerryts-x-Riemke-Foekes-1798
Nogmaals-Roedema
Nogmaals-Sytske-van-Vliet
Nogmaals-Tjamke-Willems-Kuiper
Nogmaals-Wie-kan-de-lege-plekken-opvullen
Nogmaals-geert-kooistra
Nogmaals-opzoekvraag-Tresoar-Hof-van-Friesland
Nogmaals-privacy-was-Vraagje
Non-genealogische-junk-was-is-me-wel-wat-geloofsjunkmail
Nonia-in-1710
Nonnen
Noord-Holland-genealogie
Noord-Holland-group
NoordBrabant-genealogie
NoordHolland-Genealogy-Stamboom-op-Internet
Noordbeek-Predikanten
Noordberg-Visser-Zon-Son-Bakker-in-Vlieland
Noordenbos-van-Adelen
Noorderbreedte
Noordholland-Genealogy
Noordwest-Overijsselse-familie-Van-der-Veen
Noordwolde
Noordwolde-WSW-Roelof-Meinen-Mol
Noordwolde-foto-wanneer-en-wat
Noot-bij-DTB-huwelijk
Normaals-Sytske-van-Vliet
North-American-Dutch-Genealogy
Norton-AntiSpam-Braunius-Ponne
Norton-AntiSpam-Genealogie
Norton-AntiSpam-Grietje-Wiegers-Dijkstra
Norton-AntiSpam-Notariele-Archieven-in-kwaliteit
Norton-AntiSpam-Pijlman-Faber-was-Norton-AntiSpam-Braunius-Ponne
Norton-AntiSpam-Re-Hoogerhuis-Affaire
Norton-AntiSpam-Soldaten-de-16e-eeuw-Mobach
Norton-AntiSpam-Tresoar-dopen-voor-1812
Norton-AntiSpam-Tresoar-dopen-voor-1812-Dokkum-vroedvrouw-geboorten
Norton-AntiSpam-aanname-familienaam-en-correctie-doo
Norton-AntiSpam-aanname-familienaam-en-correctie-doopregister-Hornstra
Norton-AntiSpam-aanname-familienaam-encorrectie-doo
Notariele-Archieven-in-kwaliteit
Notariele-aktes
Notarile-akten-over-de-Archangelvaart-1594-1724
Notarile-aktes
Notarile-aktes-Karel-van-der-Wal
Notaris
Notaris-te-Drachten
Notation-for-Dirk-Tjerx-and-Ytske-Gerryts
Noteboom
Notify-about-your-e-mail-account-utilization
Nu-een-positief-bericht
Nu-ook-zoeken-op-plaatjes-Inmiddels-meer-dan-900
Nutte-Hendriks-en-Leentje-Heeres
Nutte-Wytzes-Visser-x-Grietje-Pieters-Visser
Nutters
Nutters-Klaren
Nwe-Ooster-was-archief-Leiden
Nynke-Looking-for-a-Nauta
Nynke-Re-Voordewind-or-Voor-de-Wind
Nynke-SORRY
Nynke-Spieksma
Nynke-ivm-5-kinderen
Nynke-ivm-Harm-etc
Nynke-ivm-Johannes-Harmens
Nynke-pasma
Nynke-s-vertaalmachine
Nynke-surprise
Nynke-van-de-Hooven
Nynke-verwarring-was-Sjoerd-Martens-Koopal
O-T-Need-an-email-address
O-T-STOP
O-T-STOP-Atty-de-Waard
O-T-alles-kwijt
OPPASSEN-VOOR-DIGITALE-KAART-VALENTIJNSDAG
OPROEP-huismerken-in-Noordoost-Friesland
OT-Aan-tafel-met-Stijntje
OT-Afkortingen-etc-was-Leeuwarder-geboorte-aktes-op-Tresoar
OT-Afkortingen-etc-was-Leeuwardergeboorte-aktes-op-Tresoar
OT-Beendiging
OT-Bericht-voor-mr-Hein-en-dr-Gouke
OT-Bugbear-Virus
OT-Compressie
OT-De-WoonOmgeving-huisnmmers
OT-Doopsgezind
OT-Doopsgezind-en-eten
OT-Ds-en-Ts
OT-Duitsland-en-Nassau
OT-Eksposysje-op-De-Gordyk
OT-Excuses-en-test
OT-FAF
OT-Familieberichten-Sneeker-Nieuwsblad-van-31-12-2002
OT-Feike-datum-pc-was-namen-1811
OT-Fries-ABN-genealogieprogramma
OT-Friese-taal
OT-Fw-Virus-waarschuwing
OT-Genealogie-op-CD
OT-Grafonderhoud
OT-HD-crash
OT-Hearrenfean
OT-Hollander-in-Oostpruisen
OT-Hulp-Olga
OT-Kaatsen-in-Pingjum
OT-Lieteboek
OT-Lijnbanen-chatten
OT-Meertens-Instituut
OT-Memorial-Board-over-de-gebeurtenissen-in-Amerika
OT-Mets-Metz-Ameland
OT-Mijlpaal
OT-Mogelijke-spam-via-Irene
OT-Oldeholtwolde-en-andere-plaatsen
OT-Outlook-Express
OT-Spoor-Hoeve
OT-Talen-was-Naamgewing-in-Friesland-Nederland
OT-Town-location
OT-Tresoar
OT-Tsunami-Who-knows-this-boy
OT-Veerboot-was-Mets-Metz-Ameland
OT-Virtuele-wandeling-Jordaan-was-Swart-Paert
OT-Virus-alarm
OT-Visser-Family-USA
OT-WAAROM-DUURT-HET-ZO-LANG
OT-Wie-zoekt-wie
OT-Yahoo-zeer-traag-was-Dubbele-geboortevermeldingen-op-Tresoar
OT-afstudeeropdracht
OT-ansichtkaarten-van-Friesland
OT-bedijking-van-het-Bildt
OT-ben-op-zoek-naar-email-adres-van
OT-boektitels-commercials
OT-choice-of-language
OT-copieren-was-Actualisering-website
OT-d-s-en-t-s-de-laatste
OT-de-toon-en-de-muziek
OT-dees-en-tees-was-P-of-P-was-L-O
OT-digitale-varia
OT-e-mail-verzoek
OT-e-mailadres
OT-eenmaal-eruit-altijd-eruit
OT-familiewapen
OT-foppe
OT-gebruik-van-Ds-en-Ts
OT-gebruik-van-Ds-en-Ts-correctie
OT-geen-mail
OT-genealogie-en-kankeronderzoek
OT-gmail-mail-terug
OT-help
OT-heraldiek-zeemeermin
OT-knippen-was-Kisjes-kist
OT-kopien
OT-language-taal
OT-length-of-replies
OT-mbt-Overlijdensdatum-Herman-us-Liebau-genaamd-Pier
OT-meebrengerscheepje-was-Van-Fries-Wijdtschip-tot-Workumer-Aak
OT-message-for-Hank-Hoekstra-Canada
OT-niet-ontvangen-berichten
OT-nieuw-emailadres
OT-onderwerpregel
OT-ongeveer-fuzzy-in-search-engine-ryksargyf
OT-proclamatie
OT-scheepvaart-was-Kisjes
OT-schepenske
OT-schrijfwijze-Friese-namen
OT-search-engine-was-Plantinga-Terpstra-Abbega-Bolsward-Wijtgaard-Wirdum-Friesland
OT-spam
OT-spam-ik-was-Spam
OT-sympatico
OT-t-a-v-Erick-en-Patrick
OT-taalkeuze
OT-taalkeuze-choice-of-language
OT-telefoonnummers-wanneer
OT-test
OT-toegepaste-geschiedenis
OT-uitspraak-namen-was-weer-n-vraagje-over-n-plaatsnaam
OT-unsubscribe
OT-vertaling-Nederlands-naar-Fries
OT-warning
OT-was-grafstenen-de-Haas-van-Beek
OT-websites-aanmelden-WAS-meijer-roeterdink-de-jong-en-krist
OT-zoekpagina-Netscape
OT-zoekscherm-search-screen
OT-zoekscherm-search-screen-OT
OTwaar-ligt-Oldeholtwolde
Oan-Sdyk
Obama-familie-van-malle-graaf
Obbe-Eelkes-Donia
Obe-Jan-Westra-Achlum
Obe-Oostum-en-de-groningers
Obligatie-Landschappen-Friesland
Obligaties
Ock-Pieters-en-Klaas-Jans
Ocke-Hendriks-Ockens-Surhuisterveen-Gerkesklooster
Odde-Ubbe-Stobbe-Slikke-Gnodde
Odde-Ubbe-Stobbe-Slikke-Gnodde-Knudde
Odolphi
Odolphi-AEschinus
Odp-grafopschriften
Oebele-Andries-van-Dijk-en-de-Russische-veldtocht-van-1812
Oebele-Jans-Janke-Durks
Oebele-Jans-Veenstra-born-1844-Weststellingwerf
Oebele-Smeding-geboren-Oudwoude-19-okt-1919
Oeds-van-der-Goot
Oedske-Abrahams-was-Jan-Abraham-Geele-van-der-Veen
Oege-Barends-van-Hoften
Oege-Jelles-HOUTEMA-Makkum
Oegema
Oeke-Joekes-Walters-M-V
Oene-Atsma
Oene-Atsma-en-stamboom
Oene-Kingma-2-was-herbergier-franeker
Oene-Kingma-was-herbergier-franeker
Oene-Lieuwes-Hallum
Oene-Lieuwes-mr-wagenmaker-Hallum
Oene-Pietersz-en-Giertje-Hanse
Oene-en-Lijsbeth-van-der-Meulen-was-zijn-dit-echt-broer-en-zus
Oenias-Atsma
Oenne-Geerts-en-Weltjen-Kaspers-uit-Makkum
Oense-Clases-Sinnema
Oenze-Bergman-Antje-Klases-Sinnema
Oepke-Boomsma
Oepke-Douwes
Oepke-Pieters-X-Sytske-Bouwes
Oer-oarre
Oerol-op-Terschelling
Oerpolder
Off-Topic-Nederlandstalige-publikatie-over-TMG
Off-Topic-spem
Off-topic-berichten
Oldaan-s-Oldaen-s-Van-Wydenbrugh-Huidekoper-Van-der-Plaats
Oldaan-s-Oldaen-s-Van-Wydenbrugh-Huidekoper-Van-der-Plaats-Tichelaar
Oldeboorn
Oldeboorn-Ruurd-Fokkes-en-Sijmen-Gosses
Oldeboorn-en-Haga
Oldeboorn-records-pre-BS
Oldefam
Oldefam-Oldersum
Oldelamer-en-Hendrik-Hendriks-Mulder
Oldenburg-Oldenburger
Oldenburger
Oldersum-Ost-Friesland
Olga-Jorritsma
Olifantendracht
Olingius
Om-kennis-te-maken
Om-nummering
Ommelander-geslachten-was-Laribey-Visser-en-Wiersema
Ommerschans
Omrop-Frysln-deels-nu-met-echt-geluid-op-Internet
Omschrijvinge
On-Topic-mbt-Liebau-was-Off-Topic-mbt-overlijdensdatum-Liebau-Pier
Onbekende-foto
Onbekende-foto-uit-Drachten-1934
Onbekende-roeier-J-van-den-Noord-van-de-Amelander-reddingboot
Onbekende-vader
Onder-klokslag
Onderhoudswerkzaamheden-Rootsweb
Ondero-fficieren-en-Minderen-Oost-en-W-est-Indi-Friezen-op-Java-Graf-schriften
Onderofficieren-en-Minde-ren-Oost-en-West-Indi-Friezen-op-Java-Grafschrif-ten
Onderofficieren-en-Minderen-Oost-en-West-Indi-Friezen-op-Java
Onderofficieren-en-Minderen-Oost-en-West-Indi-Friezen-op-Java-Grafschriften
Onderstand
Ondertrouw-Rintje-Harings-Pyttje-Johannes-te-Harlingen
Ondertrouwacte-Noordwolde-Boijl
Ondertrouwaktes
Onderwerp-Subject-was-gezocht
Onderwerp-bijv-Teye-Johannes
Onderwerp-is-nietszeggend
Onderwerp-is-nietszeggend-en-vakantie-op-Terschelling
Onderwerp-knippen-Subject-deleting-was-opzoegvraag-Tresoar
Onderwerpen-Friese-genealogie-van-Hessel-de-Walle
Onderwerpje-albert-tjibbes-hoogeveen
Onderwerpregel-aanpassen-was-de-Roos
Onderwerpregel-subject-line-Geheel-vernieuwde-site
Onderwerpregel-subjectline-was-zoekvraag
Onderwerpregel-was-Help
Onderwerpregel-was-Ik-wil-me-als-nieuw-lid-even-voorstellen
Onderwerpregel-was-Wie-zijn-wij
Onderwerpregel-was-gezocht
Onderwerpsregel-Help-Lammert
Onderzoek
Onderzoek-Bastian-Kuipers-Friesland
Onderzoek-De-Harste-Sytse-rinses-jeltje-jelmers-en-Aarn-Jacobs
Onderzoek-Noordenbos
Onderzoek-RA-Leeuwarden
Onderzoek-fam-Feenstra-en-Posthuma
Onderzoek-fam-Feenstra-en-Posthuma-nog-een-staartje
Onderzoek-in-Duitsland-was-Bastian-Kuipers-Friesland
Onderzoek-in-Friesland
Onderzoek-in-Winsum-voor-1700-1800
Onderzoek-militairen
Onderzoek-naar-Jan-Abes-Vlastra
Onderzoek-naar-Spandaw
Onderzoek-naar-beurtschepen
Onderzoek-naar-de-Famili-enaam-Tob
Onderzoek-naar-de-Famili-enaam-Tob-Tobe-ook-wel-Toeb
Onderzoek-naar-de-Familienaa-m-Tob-Tobe-ook-wel-Toeb
Onderzoek-naar-de-Familienaam-Tob
Onderzoek-naar-de-Familienaam-Tob-Tobe-ook-wel-Toeb
Onderzoek-naar-de-Friese-soldaat-Leeuwijn-Jacobs-FEITZ
Onderzoek-naar-de-familie-Hansma-Plantinga
Onderzoek-naar-personen-op-DE-Harste-onder-Suameer
One-Look-up-please
Onecht-of-toch-niet
Ongebroken-Tresoar-link-was-Hessel-Heslinga-was-Genealogie
Ongehoord
Ongehuwde-moeder-Pietje-Visser
Ongehuwde-zonen
Ongersma-Martinus-Jongsma
Ongewenste-mail
Online-monsterrollen-Noordelijk-Scheepvaartmuseum
Online-scans-Dokkumers-in-civiele-en-criminele-sententies-1700-1811
Online-verslagen-op-Sneuper-blog
Only-state-archives-of-Friesland-for-marriage-record
Only-state-archives-of-Friesland-for-marriage-record-Jacob-Lessle
Onstwedde-WIND
Ontbrekende-gegevens-vader
Onze-TNG-website-gehackt
Ook-even-voorstellen
Ook-even-voorstellen-Geele-v-dr-Veen
Ook-voorouders-op-Goeree-Overflakkee
Oom
Oorlogsgravenstichting
Oorsprong-achternaam-Van-der-Meij-Jan-Lolkes-Ternaard
Oorsprong-fam-Pettertille-Pettertilla-en-flexvormen
Oorsprong-naam-Walthuis
Oost-Duitsland
Oost-Duitsland-en-n-tikkeltje-OT
Oost-Friesland-Duitsland
Oost-Indi-Oost-Fr-iesland
Oost-Indi-Oost-Friesland
Oost-Pasveer
Oostenveld
Oosterbaan-Franeker
Oosterbaan-Halma-Hellema
Oosterbaan-Hellema
Oosterbaan-Melle-Gerryts-x-Riemke-Foekes-1798
Oosterbaan-Osterbaen-Harlingen
Oosterbaan-betekenis
Oosterhaven-emigratie
Oosterhaven-emigratie-was-Emigreren-of-een-reisje-naar-Amerika
Oosterhaven-emigratie-zoekvraag-Welsrijp-Hennaarderadeel
Oosterhof
Oosterkamp-X-Kallenkoot
Oosterkamp-X-Kallenkoot-Nijholt-de-Vries
Oostermeer-lidmaten-registers-1780
Oosterwal-opzoek-vraag
Oosterwierum-Makkum-Anne-Annes-x-Dieuwke-Johannes
Oosterwolde-Appelscha-Donkerbroek
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-Olde-en-Nijeberkoop
Oosterwolde-Donkerbroek
Oosterwolde-Donkerbroek-t-a-v-Reina
Oosterwolde-aangevuld-6850-fotos
Oostfriesen
Oosting
Oostinje
Oostrum-rond-1727
Op-14-november-gratis-op-zoek-naar-militairen
Op-4-november-is-het-genealogiedag-bij-Tresoar
Op-de-Wudden
Op-drie-plaatsen-overlijden
Op-soek-na-die-Van-der-Walt-familie-in-Friesland
Op-zoek-naar
Op-zoek-naar-1-ouders-van-Hendrik-Dokter-2-vrouw-van-Hendrik-Dokter
Op-zoek-naar-Fregatschip-Java-1872
Op-zoek-naar-Friese-leerlingen-van-het-Matrozen-Instituut-in-Amsterdam-tussen-1887-en-1897
Op-zoek-naar-Goudemond
Op-zoek-naar-Harlingse-maatschappijen-die-op-de-Midellandse-Zee-voeren-tijdens-WOI
Op-zoek-naar-Hein
Op-zoek-naar-Hein-uit-1610-1615
Op-zoek-naar-Huizenga-De-Vries-Vriesema-Damwoude
Op-zoek-naar-Hylkjen-Aukes-van-Schoten-en-Johan-Philip-Weimar
Op-zoek-naar-Jacob-Jippes-Visser-Hiltje-Roelofs-van-der-Steeg
Op-zoek-naar-Jan-Hendrik-Risthuysen-Harlingen
Op-zoek-naar-Jan-Jans-Akkerman
Op-zoek-naar-Maaike-de-jong
Op-zoek-naar-Mindert-Jans-Antje-Sytses
Op-zoek-naar-Noordberger
Op-zoek-naar-Pieter-Stallinga-en-Bernardus-Berg
Op-zoek-naar-Sipke-Krol
Op-zoek-naar-Sytske-Visser-te-Harlingen
Op-zoek-naar-Wiesje-Reitsma
Op-zoek-naar-Wignand-en-Wildschut
Op-zoek-naar-een-boekje-door-Andre-de-Jong
Op-zoek-naar-familie-Mattema-uit-Haske
Op-zoek-naar-foto-s
Op-zoek-naar-gegevens-over-Kerst-Annema-woonachtig-te-Jubbega-Schurega-rondom-1926
Op-zoek-naar-ouders-van-Klaas-Beenes-Brouwer
Op-zoek-naar-voorouders
Op-zoek-naar-voorouders-fa-Idsinga-Idzenga
Op-zoek-naar-voorouders-van-Hendrik-Berends-en-Jantje-Hendriks
Op-zoek-naar-voorvader
Open-Fries-Kampioenschap-Paleografie-Tresoar
Open-Monumentendag-GWZ
Open-air-museum-Arnhem
Open-air-museum-Arnhem-Midlum-pictures
Openbaarheid-overlijdensaktes-was-Persoonskaarten
Openingstijden-H-C-L
Opm-Vader-overleden-Opm-de-dopeling-is-overleden
Opnieuw-Acte-van-Kennelijkheid
Opnieuw-Wie-weet-welke-onderscheiding
Opnieuw-aangemeld
Opnieuw-aanmelden
Opnieuw-voorstellen
Oppersma
Oprechte-excuses
Oprechtte-excuses
Oproep
Oproep-aan-Tineke-Slof-en-andere-Gros-afstammelingen
Oproep-aan-deelnemers-DNA-project-Zonen-van-Adam
Oproep-verhalen-voor-Op-de-Praatstoel-2
Oproep-voor-Els-Kromhout-van-der-Meer
Oproer-in-Warga
Opsporing-verzocht
Opsterlnsk-e-skaaien
Opsterlnske-famyljes
Opsterlnske-skaaien
Opvulling-kwartierstaat
Opzetten-data-base-Oldeboorn-Utingeradeel
Opzoek
Opzoek-Bolsward
Opzoek-naar-kinderen-van-Lieuwe-Ypes-en-Sjuwke-Sjoerds
Opzoek-naar-meer-informatie
Opzoek-verzoek-familie-Schambach-Zijlstra
Opzoek-vraag
Opzoek-vraagje
Opzoek-vraagje-Boomsma
Opzoeken-ouders-geboorte-treasoar
Opzoekverzoek
Opzoekvraag
Opzoekvraag-ALBUM-STUDIOSORUM-academiae-Franekerensis-was-Gavius-Nauta-ca-1674-Sneek
Opzoekvraag-Brook
Opzoekvraag-Buisman-Hofstee
Opzoekvraag-Buisman-Philipse
Opzoekvraag-Cornelis-Stelling-Oost
Opzoekvraag-DIJKSMA-Geeske-Jacobs
Opzoekvraag-DTB-Hennaarderadeel
Opzoekvraag-Dokkum-familie-Hoogakker-ca-1760-1770
Opzoekvraag-Doniawerstal
Opzoekvraag-Drachten-Harmen-Ruurds-Sjoukje-Jans
Opzoekvraag-Ee-1732-Marten-Joukes-en-Antje-Reinders
Opzoekvraag-GA-Amsterdam
Opzoekvraag-Gjalt-Hylkes
Opzoekvraag-Halma
Opzoekvraag-Halma-Zeldenthuis
Opzoekvraag-Historisch-Centrum-Leeuwarden
Opzoekvraag-Jan-Jakobs-Hoogakker-geb-1733-Dokkum
Opzoekvraag-Jan-Jans-Hakse
Opzoekvraag-Jan-Jans-Mink-huw-6-juni-1819-in-Lemsterland
Opzoekvraag-Johan-Martens-Houw
Opzoekvraag-Kornelis-Meter-8-oktober-1918-oud-7-maanden
Opzoekvraag-Pand-Lemmer-Langestreek
Opzoekvraag-Pand-Lemmer-herhaling
Opzoekvraag-Ryksarchief
Opzoekvraag-Sjoukjen-Sytses
Opzoekvraag-Sjuwke-de-Graaff
Opzoekvraag-Stocker-Johan-Daniel
Opzoekvraag-Taco-Bienema-en-Eeke-Klomp
Opzoekvraag-Tresoar
Opzoekvraag-Tresoar-Willem-Frederik-de-Vries
Opzoekvraag-Tresoar-Willem-Jans-Glas-x-Wytske-Feddes-Riemsma
Opzoekvraag-Walters-Wolters-Hem-Old
Opzoekvraag-archief
Opzoekvraag-betreffende-Thiesje-Martens
Opzoekvraag-gegevens-van-Lieuwe-Leo-Bonnema
Opzoekvraag-huwelijksakte-Antje-Dijkstra-x-Hendrik-ten-Hoeve
Opzoekvraag-huwelijksbijlagen-Leeuwarden
Opzoekvraag-in-Leeuwarden-gemeente-archief
Opzoekvraag-in-Ljouwert
Opzoekvraag-ouders-Hinke-Jacobs-Zijlstra
Opzoekvraag-ouders-van-Cornelis-van-der-Veen
Opzoekvraag-overlijden-Kollumerland
Opzoekvraag-overlijdensakte-Albert-Libbes-Ozinga-Oost-Oostinga
Opzoekvraag-overlijdensakte-Lodewijk-Meter-15-december-1921-oud-10-maanden
Opzoekvraag-overlijdensakte-Ouders-gezocht-van-Eidert-Meter-13-3-1909-2maanden-oud
Opzoekvraag-overlijdensakte-Tjeerd-Meter-6-februari-1916-oud-4-maanden
Opzoekvraag-overlijdensgegevens-Roelofjen-deJong-en-Jelle-de-Jong
Opzoekvraag-testament-Leeuwarden
Opzoekvraag-van-Ewijk
Opzoekvraag-van-der-Veer-van-der-Feer
Opzoekvragen
Oranje-boppe
Oranje-vraag
Ordenen-van-fysieke-gegevens
Ordering-copies-of-cert-s-was-Photograph-of-Marriage-Certificate-Jarig-Atema
Ordris
Orie-Allegonda-en-Albertus-overl-datum
Originele-aktes-BS-Ylst-in-te-zien-op-Tresoar
Osinga-Douwe-Dirks
Osinga-Rinzema
Osinga-Sytse-Jacobs
Osinga-uit-Menaldum
Osinga-was-Hallo
Osinga-was-Juliana-van-Ringia
Ost-Friesland
Ost-Friesland-Saterfries
Ostfriesland-Genealogie
Otte-Ebels-x-Tjaltje-Wytses
Otte-Ebels-x-Tjaltje-Wytses-van-der-Sluis
Otte-Jans-van-der-Heide-Heyde-Gerrit-ter-Heide-Heyde
Otto-schenckel
Oud-archief-Leeuwarden
Oud-beroep
Oud-handschrift
Oud-kerkhof-gevonden-in-Steggerda
Oud-schrift
Oud-systeem-Oude-maat
Oude-1932-topografische-kaart-van-De-WoonOmgeving-Tjallebert
Oude-Leeuwarder-begraafplaats-Spanjaardslaan
Oude-Majus
Oude-Stadsgracht-te-Leeuwarden
Oude-Wolven
Oude-ansichtkaarten-van-Friese-dorpen-en-steden
Oude-begraafplaats-Nes
Oude-beroepen
Oude-beroepen-brander-lombardier
Oude-familie-bijbel
Oude-foto-s-Friesland
Oude-foto-s-uit-heel-Friesland
Oude-foto-s-van-onbekenden-uit-Noordoost-Friesland
Oude-fotostudio-s
Oude-grafstenen
Oude-grafstenen-Hessel-de-Walle
Oude-grafstenen-in-Leeuwarder-bos
Oude-graven
Oude-klooster-molen-en-jaagpaden-digitaal-op-de-kaart
Oude-kranten-online
Oude-landkaarten
Oude-lengtematen-personen
Oude-stadsgracht-te-Leeuwarden
Oude-stadsgracht-te-leeuwarden
Oude-tijdschriften
Oudebildtzijl
Oudega
Oudega-sm
Oudeliedenhuis-Harlingen-eind-18e-begin-19e-eeuw
Ouders-Antje-Karels-stamboom-de-Graaf
Ouders-Bote-Dijkstra-x-Trijntje-Meeter-x-12-5-1898-Oostdongeradeel
Ouders-Cornelius-Speets
Ouders-Foppe-Jacobs-de-Haan-was-ouders-gezocht
Ouders-Frederick-Speets
Ouders-Hotske-Meeter-x-Marten-van-der-Ploeg-x-7-4-1881-Westdongeradeel
Ouders-Jan-Roelofs-Oosten
Ouders-Jetske-Pieters
Ouders-Maria-Juliana-Braaksma
Ouders-Moed
Ouders-Moed-2
Ouders-Neeltje-Tjepkes
Ouders-Pieter-Roelof-de-Boer-en-Hendrikjen-Jochems-getr-1783-Oldeberkoop
Ouders-Sentje-Dirks
Ouders-Trijntje-van-der-Linde
Ouders-Vogelzang-Keuning
Ouders-en-DTB-was-help-svp-een-lotgenoot-uit-Zeeland
Ouders-en-geboorte-datum-van-Joukjen-Joukien-Molles
Ouders-geboorte-doop-Ebele-AEbele-Eeltjes-Wytsma
Ouders-geboorte-doop-Ebele-AEbele-EeltjesWytsma
Ouders-gezocht
Ouders-gezocht-echtpaar-Hendrik-de-Jong-en-Wopkjen-Annes-Postma-Sneek
Ouders-gezocht-en-deels-gevonden-van-Anema-en-Sinnema
Ouders-gezocht-van-Anema-en-Sinnema
Ouders-gezocht-van-Antje-Brands-Haringa-Steringa
Ouders-van-Cornelis-Harings-Haringa
Ouders-van-Evertje-Geerts-geh-met-Tjeerd-Arjens-van-Helder
Ouders-van-Frouck-Scholtes
Ouders-van-Geertje-Djurres
Ouders-van-Hans-Souverein-Alberdina-Boomstra
Ouders-van-Harmen-Dirks
Ouders-van-Ibeltje-Linzes-van-der-HEIDE
Ouders-van-Jantje-Jentje-Rienks
Ouders-van-Jelle-Sjoerds
Ouders-van-Jeltje-Sinnema
Ouders-van-Libbe-Wiebes-Oost-x-Gooitske-Jans-Pasveer
Ouders-van-Marcus-Intes
Ouders-van-Pieter-van-Kammen
Ouders-van-Rinze-Sinnema-Janke-Holman
Ouders-van-Sierk-Andries-en-Reimkje-Gerlofs
Ouders-van-Sjoukje-Reins-Rients-uit-Sneek-1729-1808
Oudersgezocht
Oudste-eeuwlingen-van-Friesland
Oudste-familiebezit-geidentificeerd
Oudste-mens-ter-wereld-overleden
Ouendag
Outgers
Ouwe-Keimpes-Keimpe-Ouwes-Streekstra
Ouwster-Nijega
Over-Grietje-Ennes-Wiersma
Over-de-lijst
Over-en-kerkklok-in-Enter
Overdiep
Overdracht-Boot-Bolsward-Harlingen-Franeker
Overijssel-genealogie-groep
Overijssel-groep
Overijsselgroep
Overl-Johannes-jans-hulzinga-en-Grietje-Jans
Overl-akte-T-Wiersma
Overleden-Friezen-in-Leuven
Overleden-dopeling-was-Jan-Kind-van
Overleden-in-NH
Overleden-in-Noord-Holland
Overleden-in-Tuchthuis-1821
Overleden-in-het-water
Overleden-opvarenden
Overledenen-voorrang
Overlijden
Overlijden-Allardus-Schouten
Overlijden-Catharina-Maria-Crombouw-te-Leeuwarderadeel
Overlijden-Dieuwke-Andries-Bakker
Overlijden-Electa-Kamstra
Overlijden-Elisabeth-Eizes
Overlijden-Gerardus-Halma-Opzoekvraag-Halma
Overlijden-Gerrit-Gramsma
Overlijden-Grietje-Jans-was-Geboorte-doop-johannes-jans-hulzinga-ca-1740
Overlijden-Hoekstra-en-ten-Brink
Overlijden-Jan-Willem-Raap
Overlijden-Johannes-Witziers-in-wognum
Overlijden-Leenderts-van-Diggelen
Overlijden-NH
Overlijden-Neeltje-Eva-Keuning
Overlijden-Noord-Holland
Overlijden-Tietje-de-Haas
Overlijden-gezocht-van-Vookjen-Jacobus-Sinnema
Overlijden-in-Noord-Holland
Overlijden-kelderman-in-Bolsward
Overlijden-tijdens-Zeereis
Overlijden-van-Tjitske-Roels-Roelofs-TIENSTRA-1834
Overlijdens
Overlijdens-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdens-Balkster-courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-28-Juli-2005
Overlijdens-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-en-Nieuwe-Toevalsvondsten
Overlijdens-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkstercourant-d-d-28-10-2004
Overlijdens-advertentie-s-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdens-advertenties-Haarlem
Overlijdens-advertenties-Sneeker-Nieuwsblad-week-34-en-35
Overlijdens-in-NH
Overlijdens-of-gedachtenislepels-uit-Friesland
Overlijdens-uit-de-Balkstercourant-en-Sneeker-Nieuwsblad-van-16-Juni-2005
Overlijdensadsvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-week-39
Overlijdensadv-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-14-Juli-en-21-Juli-2005
Overlijdensadvertentie-Balkster-Courant
Overlijdensadvertentie-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertentie-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-week-52
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-1-augustus-2012
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-12-september-2012
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-15-augustus-2012
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-22-augustus-2012
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-29-augustus-2012
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-5-september-2012
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-9-augustus-2012
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-van-4-November-2
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-week-21
Overlijdensadvertentie-Sneeker-Nieuwsblad-week-32-en-een-Up-Date-van-mijn-Site
Overlijdensadvertentie-geb-Menaldumadeel-overl-Den-Helder
Overlijdensadvertentie-s-5-Mei-2005-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant
Overlijdensadvertentie-s-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertentie-s-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-1-en-8-Juni-2006
Overlijdensadvertentie-s-Balkstercourant-en-Fries-Dagblad
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-03-10-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-10-oktober-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-17-oktober-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-19-september-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-19-september-2012-Nieuwsblad-19-september-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-24-oktober-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-26-september-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-31-oktober-2012
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-van-16-December
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkstercourant-week-24-en-25
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-van-4-11-18-25-Maart-2004
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-week-33
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-week-36-en-37
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-week-39-40-en-41
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-week-44
Overlijdensadvertentie-s-Sneeker-Nieuwsblad-week-6
Overlijdensadvertentie-s-Week-26-Balkster-Courant-en-week-27-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertenties
Overlijdensadvertenties-14-April-2005-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertenties-21-April-2005-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertenties-24-02-2005-Sneker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant
Overlijdensadvertenties-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertenties-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-07-04-2005
Overlijdensadvertenties-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-d-d-10-Maart-20
Overlijdensadvertenties-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-van-14-Oktober-2
Overlijdensadvertenties-Balkster-Courant-en-Sneeker-Nieuwsblad-van-25-November
Overlijdensadvertenties-Balkster-Courant-en-Sneeukernieuwsblad-van-24-03-2005
Overlijdensadvertenties-Balkster-Courent-en-Sneeker-Nieuwsblad-week-43
Overlijdensadvertenties-Balkstercourant-en-Sneeker-Nieuwsblad-21-Oktober-2004
Overlijdensadvertenties-Groningen
Overlijdensadvertenties-Haarlems-Dagblad-december-2008-deel-1
Overlijdensadvertenties-Haarlems-Dagblad-eind-feb-begin-mrt-2009
Overlijdensadvertenties-Haarlems-Dagblad-januari-2009-deel-1
Overlijdensadvertenties-Haarlems-Dagblad-november-2008
Overlijdensadvertenties-Sneek-en-Balk-van-27-januari-2005
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwblad
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwblad-week-34-35-36-37
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-01-05-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-02-04-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-02-05-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-02-10-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-03-04-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-03-07-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-04-04-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-04-09-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-04-12-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-04-juli-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-05-02-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-05-03-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-05-06-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-06-02-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-06-03-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-06-06-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-06-06-2012-Correctie
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-06-11-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-07-05-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-08-01-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-08-05-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-08-08-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-09-01-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-09-04-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-09-05-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-09-10-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-10-04-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-10-07-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-11-02-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-11-04-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-11-09-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-11-12-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-11-juli-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-12-02-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-12-03-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-12-06-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-12-12-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-13-02-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-13-03-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-13-06-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-13-11-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-14-05-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-14-08-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-14-november-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-15-01-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-15-05-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-16-01-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-16-04-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-16-05-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-16-10-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-17-04-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-17-07-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-18-04-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-18-09-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-18-12-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-18-juli-201
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-19-02-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-19-03-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-19-06-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-19-12-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-20-02-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-20-03-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-20-06-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-20-11-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-2008-week-3
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-2008-week-4
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-2008-week-5
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-2008-week-7
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-2008-week-7-15-02-2008
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-2008-week-8
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-2008-week-9
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-21-05-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-21-08-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-21-11-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-22-01-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-22-05-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-23-01-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-23-04-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-23-05-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-24-04-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-24-07-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-24-12-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-25-04-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-25-09-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-25-juli-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-26-02-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-26-03-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-26-06-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-27-02-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-27-03-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-27-06-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-27-11-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-27-12-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-27-Mei-t-m-8-Juni
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-28-05-2014-04-06-2014-11-06-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-28-08-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-28-11-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-29-01-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-29-05-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-29-07-2010
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-30-01-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-30-04-2014
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-30-05-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-30-10-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-31-07-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-31-12-2013
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-5-december-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-7-november-2012
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-10-februari-2005
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-16-September
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-3-Maart-2005
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-30-December-2004
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-6-Januari-2005
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-van-18-November
Overlijdensadvertenties-Sneeker-Nieuwsblad-en-Balkster-Courant-week-39